Znajdź potrzebne Ci kody

Baza Kodów

Największa Baza kodów zawierająca niezbędne w życiu codziennym i biznesie kody. Od kodów PKD poprzez kody PKWiU, kody zawodów, kody Urzędów skarbowych aż po spisy numerów kierunkowych polskich i zagranicznych. Dodatkowo setki przydatnych adresów.

Hit tego tygodnia: najczęściej szukane numery telefonów

Kody PKD
Kody PKD czyli kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Są to umownie ogólnie przyjęte, hierarchiczne usystematyzowane podziały rodzajów działalności społecznej i gospodarczej.
Czytaj więcej
Kody PKWiU
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to spis produktów i usług stosowanych w polskim obiegu gospodarczym. Kody PKWiU zawierają zawierają kategorię towarów i usług, które są w Polsce sprzedawane
Czytaj więcej
Kody Zawodów
Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi szeroki spis zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy.
Czytaj więcej
Kody Urzędów Skarbowych
Kody Urzędów Skarbowych w Polsce to kody o wartości tekstowej składające się z czterech utworzone w specyfikacji XSD, która jest dostępna na witrynie systemu e-Deklaracje. Służą do identyfikacji Urzędu Skarbowego.
Czytaj więcej
Numery kierunkowe PL
Numery kierunkowe telefonii stacjonarnej w Polsce (byłe numery kierunkowe w Polsce) obecnie są wskaźnikami stref numeracyjnych w stacjonarnym numerze abonenckim. Są integralną częścią numeru.
Czytaj więcej
Numery Zagraniczne
Numery kierunkowe zagraniczne do krajów Europy i Świata. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich telefonicznych numerów kierunkowych międzynarodowych do każdego zakątka globu.
Czytaj więcej
Kody USSD
USSD (ang. Unstructured supplementary service data) to mechanizm używany w sieciach GSM i UMTS, umożliwiający komunikację pomiędzy telefonem a poszczególnymi elementami sieci komórkowych.
Czytaj więcej
Kody terenowe ZUS
Kody terytorialne jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Biura terenowe, oddziały i inspektoraty ZUS. Kody terytorialne jednostek terenowych ZUS.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (0X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu warszawskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu warszawskiego rozpoczynającego się od cyfry 0.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (1X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu olsztyńskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu olsztyńskiego rozpoczynającego się od cyfry 1.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (2X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu lubelskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu lubelskiego rozpoczynającego się od cyfry 2.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (3X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu krakowskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu krakowskiego rozpoczynającego się od cyfry 3.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (4X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu katowickiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu katowickiego rozpoczynającego się od cyfry 4.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (5X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu wrocławskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu wrocławskiego rozpoczynającego się od cyfry 5.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (6X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu poznańskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu poznańskiego rozpoczynającego się od cyfry 6.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (7X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu szczecińskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu szczecińskiego rozpoczynającego się od cyfry 7.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (8X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu gdańskiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu gdańskiego rozpoczynającego się od cyfry 8.
Czytaj więcej
Kod Pocztowy (9X-XXX)
Kompletna baza kodów pocztowych okręgu łódzkiego. Kod pocztowy, adres, miejscowość, województwo i powiat. Spis każdego kodu pocztowego z okręgu łódzkiego rozpoczynającego się od cyfry 9.
Czytaj więcej
Kody Lotnisk w Polsce
Kody lotnisk w Polsce z oznaczeniem IATA (trzyliterowy kod alfanumeryczny służący do oznaczania portów lotniczych) oraz ICAO (nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji ang. Location Indicator).
Czytaj więcej
Kody Lotnisk Świata
Kody lotnisk na świecie z oznaczeniem IATA (trzyliterowy kod alfanumeryczny służący do oznaczania portów lotniczych) oraz ICAO (nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji ang. Location Indicator).
Czytaj więcej
Kody ICAO IATA
Kody linii lotniczych w systemie ICAO (oznacznik linii lotniczych, służb ruchu lotniczego, cywilnych i wojskowych władz lotniczych) oraz IATA (dwuznakowy kod alfanumeryczny Tworzy on pierwszą część numeru lotu)
Czytaj więcej
Baza kodów ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) to 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0−127 literom alfabetu, cyfrom, znakom przestankowym, symbolom oraz poleceniom sterującym.
Czytaj więcej
Prefiksy kodów kreskowych
Prefiksy kodów kreskowych czyli pierwsze dwie bądź pierwsze trzy cyfry odpowiadają krajowi producenta. Poniżej prezentujemy zestawienie tych prefiksów aby łątwo można było znaleźć kraj producenta.
Czytaj więcej
Kody Alfabetu Morse'a
Stworzony w 1838 przez Morse’a i Vaila sposób prezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką.
Czytaj więcej
Urzędy miast i gmin w Polsce
Znajdziesz tu informacje o wszystkich miastach, gminach w Polsce. W naszym serwisie bazakodow.pl prezentujemy dane telefoniczne i dane adresowekażdego urzędu miasta i gminy w Polsce
Czytaj więcej
Urzędy Terenowe w Polsce
W skład administracji państwowej (rządowej) wchodzą nie tylko organy centralne, lecz również terenowe, to znaczy obejmujące swoim działaniem oznaczoną część terytorium kraju w tym przypadki Polski.
Czytaj więcej
Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce
Urząd stanu cywilnego (USC) to jednostka wchodząca w skład urzędu gminy, która jest powołana do rejestracji między innymi zdarzeń dotyczących urodzeń, zawieranych związków małżeńskich i zgonów.
Czytaj więcej
Urzędy Pracy w Polsce
Urząd pracy to instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.
Czytaj więcej
Urzędy Skarbowe w Polsce
Urząd skarbowy jest to jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej podlegającym bezpośrednio Ministrowi Finansów.
Czytaj więcej
Urzędy Statystyczne w Polsce
Urząd statystyczny to jednostka administracji państwowej powołana do prowadzenia ewidencji i przeprowadzania statystyk na potrzeby administracji państwowej a także do udostępniania informacji statystycznej.
Czytaj więcej
Dane ADM w Polsce
Administracja Domów Mieszkalnych to organizacja występująca najczęściej jako spółka z o.o. bądź też spółdzielnia, której to zadaniem jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
Czytaj więcej
Zgromadzenia Zakonne w Polsce
Zgromadzenie zakonne to jedna z wspólnotowych form życia konsekrowanego, instytuty zakonne bądź zorganizowane wspólnoty osób świeckich i duchownych, pragnących żyć według reguł zakonnych.
Czytaj więcej
Straż Pożarna w Polsce
Straż pożarna to zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.
Czytaj więcej
Ministerstwa w Polsce
Spis obecnych ministerstw w Polsce wraz z danymi adresowymi (ulica, numer budynku, kod pocztowy) i numerami telefonów oraz adresami e-mail do poszczególnych ministerstw w Polsce.
Czytaj więcej
Ambasady i konsulaty w Polsce
Ambasada jest to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy czyli ambasador. Konsulat jest to natomiast tak zwana placówka konsularna kierowana przez konsula.
Czytaj więcej
Agencje celne i składy
Agencja celna jest to firma zawodowo trudniąca się reprezentowaniem podmiotów i osób fizycznych przez Urzędem Celnym, zatrudniająca osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego.
Czytaj więcej
Szkoły Wyższe Publiczne
Uczelnia, szkoła wyższa to szkoła prowadząca studia wyższe. Studia wyższe jest to natomiast opcjonalny końcowy etap formalnego procesu edukacji. Prezentujemy spis szkół wyższych publicznych.
Czytaj więcej
Szkoły Wyższe Niepubliczne
Uczelnia, szkoła wyższa to szkoła prowadząca studia wyższe. Studia wyższe jest to natomiast opcjonalny końcowy etap formalnego procesu edukacji. Prezentujemy spis szkół wyższych niepublicznych.
Czytaj więcej
Szkoły podstawowe w Polsce
Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. W roku szkolnym 2015/2016 działały 13 563 szkoły podstawowe.
Czytaj więcej
Baza Kodów Państw ISO 3166-1
ISO 3166-1 to część standardu ISO 3166, zawiera 3 wersje kodów nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako ISO 3166.
Czytaj więcej
Baza kodów terytorialnych GUS
Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem informacji statystycznych na temat życia publicznego.
Czytaj więcej
Baza Kodów Kolorów RGB
RGB to jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała z pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej)
Czytaj więcej
Szkoły rodzenia w Polsce
Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla kobiet ciężarnych i ich partnerów, przygotowujące do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Pierwsze szkoły rodzenia powstały w Polsce w 1956 roku i funkcjonują do dzisiaj.
Czytaj więcej
Ośrodki adopcyjne w Polsce
Ośrodki adopcyjne są to organizacje działające w celu organizacji adopcji dzieci. Adopcja to przysposobienie, usynowienie czyli forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek pokrewieństwa.
Czytaj więcej
Spis numerów komórkowych
Prezentujemy spis dostępnych w Polsce numerów komórkowych. Sprawdź kto do ciebie dzwonił. Sprawdź czyj to numer telefonu. Możesz dodać komentarz do wybranego numeru i ocenić go dzieląc się z innymi wiedzą.
Czytaj więcej

Bazę Kodów wspiera: USAcorp – doradztwo podatkowe i prawne na terenie USA
Raje Podatkowe

Informacje o rajach podatkowych oraz firmach i spółkach offshore zarejestrowanych w rajach podatkowych. Analiza krajów uznawanych za raje podatkowe, ich zalety i wady. Wszystko w bardzo przystępny i przejrzysty sposób.
rajepodatkowe.com.pl

PR Consulting

PR Consulting zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych w tym windykacją w kraju i windykacją zagraniczną. Doradztwo prawne i doradztwo biznesowe oraz usługi międzynarodowe.
prconsulting.com.pl

Firma w Delaware

Rejestracja firm i spółek LLC (limited liability company) w amerykańskim stanie Delaware. Rejestracja spółek w 2h od zlecenia. Najszybsze usługi na rynku po najbardziej atrakcyjnej cenie na rynku.
delaware24.pl

Końskie Smaczki

Sklep z naturalnymi przysmakami dla koni. W ofercie znajdują się najpopularniejsze na polskim i zagranicznym rynku przysmaki dla koni (ciastka, ciasteczka, smaczki, przysmaki). Końskie Smaczki dla Twojego konia.
konskiesmaczki.pl

Chełmek Info

Wydawnictwo z gminy Chełmek. Najnowsze aktualności, wydarzenia, informacje z miasta Chełmek i sołectwa Bobrek oraz Gorzów w powiecie oświęcimskim. Ciemna strona miasta, edukacja, kultura i sport. Chełmek.Info
chelmek.info

Delaware StartUp

StartUp Delaware. Incorporate LLC in Delaware. It’s only 5min. to fill order form and 24h to register. From the information you provide, we’ll generate the certificate of formation required for filing with the State to create LLC.
delawarestartup.org

Szwadron Pileckiego

Szwadron Kawalerii Ochotniczej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego dba o krzewienie tradycji Kawalerii Polskiej i osoby rotmistrza wśród młodzieży oraz wiedzy o Kawalerii Polskiej.
szwadronpileckiego.pl

Zakładanie spółek w USA

Kancelaria USAcorp zajmuje się profesjonalną rejestracją spółek w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Specjalizują się w stanie Delaware, Wyoming i Nevada. Jeśli chcesz zarejestrować spółkę w USA – polecamy.
Spółka w USA

Zakup Konia

Książka mówiąca o tym, jak kupić swojego pierwszego konia wierzchowego. Niezastąpiony poradnik dla przyszłych właścicieli koni. Dowiesz się z niego, jak przebrnąć przez procedurę kupna swojego konia.
Mój pierwszy Koń

Horse Model

Planujesz sesję zdjęciową ale nie masz pomysłu? Polecamy Horse Model do organizacji ślubnych sesji zdjęciowych z koniem w Krakowie. Możesz spełnić swoje dziewczęce marzenia i mieć sesję fotograficzną z końmi.
horsemodel.pl

Polski Kodeks

Serwis, na którym można znaleźć bazę kodeksów: Kodeks Cywilny, Kodeks Celny, Kodeks Drogowy, Kodeks Karny, Kodeks Karny Skarbowy, Kodeks Karny Wykonawczy i Kodeks Postępowania Administracyjnego.
polskikodeks.pl

Kancelaria Legal Corp

Firma zajmująca się kompleksową obsługą finanswą i prawną podmiotów gospodarczych, firm, spółdzielni i spółek zarówno w Polsce jak i obsługą zagraniczną przedsiębiorstw i inwestycji.
legalcorp.pl

Może Cię także zainteresować: zobacz