Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej:

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa

Ministerstwo Energii

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15–17, 00-071 Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20, ul. Wspólna 1/3, PL-00-529 Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. Jana Ch. Szucha, 23 00-580 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Może Cię także zainteresować: zobacz