Tag nazwa przykład kodu wygląd w przeglądarce
<!– komentarz <!–to jest komentarz, który nie będzie widoczny na stronie–> niewidoczny na stronie
<A – kotwica, link <A
HREF= „http://bazakodow.pl” >Odwiedź naszą stronę</A>
Odwiedź naszą stronę
<B> bold, pogrubiony <B>Przykład</B> Przykład
<BIG> big, wielki (text) <BIG>Przykład</BIG> Przykład
<BODY> ciało dokumentu HTML <BODY>Zawartość
Twojej strony</BODY>
Zawartość Twojej strony
<BR> przejście do następnej
linii
Pierwsza linia tekstu<BR>druga
linia tekstu
Pierwsza linia tekstu
druga linia tekstu
<CENTER> centrowanie <CENTER>To zostanie wycentowane</CENTER>

To zostanie wycentowane

<EM> istotny fragment tekstu Ten fragment <EM>zostanie wyróżniony</EM>
tagiem EM
Ten fragment zostanie wyróżniony tagiem EM
<EMBED> osadzony obiekt <EMBED src=”dzwiek.mid”
width=”100%” height=”60″ align=”center”>
Embed
<FONT> czcionka <FONT FACE=”Times New
Roman” SIZE=”+3″
COLOR=”#FF0000″> Przykład</FONT>
Przykład
<FORM> formularz <FORM
action= „mailto:twoja@domena.pl”>
Name: <INPUT name=”Nazwa” value=”” size=”10″><BR>
Email: <INPUT name=”Email” value=”” size=”10″><BR>
<CENTER><INPUT type=”submit”></CENTER>
</FORM>
Name:
Email:

<H1> nagłówek 1 <H1>Przykład
nagłówka 1</H1>

Przykład nagłówka 1

<H2> nagłówek 2 <H2>Przykład
nagłówka 2</H2>

Przykład nagłówka 2

<H3> nagłówek 3 <H3>Przykład
nagłówka 3</H3>

Przykład nagłówka 3

<H4> nagłówek 4 <H4>Przykład
nagłówka 4</H4>

Przykład nagłówka 4

<H5> nagłówek 5 <H5>Przykład
nagłówka 5</H5>
Przykład nagłówka 5
<H6> nagłówek 6 <H6>Przykład
nagłówka 6</H6>
Przykład nagłówka 6
<HEAD> Sekcja nagłówkowa dokumentu HTML <HEAD>Zawiera elementy niewidoczne na
stronie: opis, tytuł słowa kluczowe itp</HEAD>
Nic się nie wyświetla na stronie
<HR> pozioma linia <HR> tekst nad linią


tekst pod linią

<HTML> Sekcja definiująca stronę <HTML><HEAD><META> <TITLE> Tytuł strony</TITLE> </HEAD><BODY> zawartość strony</BODY></HTML> Twoja strona
<I> kursywa <I>tekst pochylony</I> Tekst pochylony
<IMG> obrazek <IMG SRC=”obrazek.gif” WIDTH=”41″
HEIGHT=”41″ BORDER=”0″ ALT=”tekst alternatyny
dla obrazka”>
Obrazek
<INPUT> Pole edycyjne formularza <FORM METHOD=post ACTION= „/cgi-bin/przyklad.cgi”>
<INPUT type=”text” size=”10″ maxlength=”30″>
<INPUT type=”Submit” VALUE=”Wyślij”>
</FORM>

<INPUT> Pole edycyjne formularza <FORM METHOD=post ACTION= „/cgi-bin/przyklad.cgi”>
Wprowadź komentarz:<BR>
<TEXTAREA wrap=”virtual” name=”Comments” rows=3 cols=16
MAXLENGTH=100> </TEXTAREA><BR>
<INPUT type=”Submit” VALUE=”Wyślij”>
<INPUT type=”Reset” VALUE=”Wyczyść”>
</FORM>


<INPUT> Pole edycyjne formularza (opcje) <FORM METHOD=post ACTION=”/cgi-bin/przyklad.cgi”>
<CENTER>
Wybierz opcje:
<SELECT>
<OPTION >option 1
<OPTION SELECTED> option 2
<OPTION>option 3
<OPTION>option 4
<OPTION>option 5
<OPTION>option 6
</SELECT><BR>
<INPUT type=”Submit” VALUE=”wyślij”> </CENTER>
</FORM>
 

Wybierz opcje:


 

 

<INPUT> Pole edycyjne formularza (opcje) <FORM METHOD=post ACTION= „/cgi-bin/example.cgi”>
Wybierz opcje:<BR>
<INPUT type=”radio” name=”option”> Option 1
<INPUT type=”radio” name=”option” CHECKED> Option 2
<INPUT type=”radio” name=”option”> Option 3
<BR>
<BR>
Wybierz opcje:<BR>
<INPUT type=”checkbox” name=”selection”> Selection 1
<INPUT type=”checkbox” name=”selection” CHECKED> Selection
2
<INPUT type=”checkbox” name=”selection”> Selection 3
<INPUT type=”Submit” VALUE=”Wyślij”>
</FORM>
Wybierz opcje:
Option 1
Option 2
Option 3Wybierz opcje:
Selection 1
Selection 2
Selection 3

<LI> pozycja z listy przykład 1:

<MENU>
<LI type=”disc”>pozycja 1
<LI type=”circle”>pozycja 2
<LI type=”square”>pozycja 3
</MENU>

przykład 2:

<OL type=”i”>
<LI>pozycja 1
<LI>pozycja 2
<LI>pozycja 3
<LI>pozycja 4
</OL>

Przykład 1:

 • pozycja 1
 • pozycja 2
 • pozycja 3

Przykład 2:

 1. pozycja 1
 2. pozycja 2
 3. pozycja 3
 4. pozycja 4
<LINK> link Odwiedź naszą <A HREF= „http://freeware.info.pl”
>stronę</A>
Odwiedź naszą stronę
<MENU> menu <MENU>
<LI type=”disc”>pozycja 1
<LI type=”circle”>pozycja 2
<LI type=”square”>pozycja 3
</MENU>
 • pozycja 1
 • pozycja 2
 • pozycja 3
<META> meta <META name=”Description” content=”Tu
opis Twojej strony”>
<META name=”keywords” content=”tu, słowa,
kluczowe, twojej, strony”>
to nie wyświetla się na stronie
<META> meta <META HTTP-EQUIV= „Refresh” CONTENT=”4;URL= http://www.domena.com/”> to nie wyświetla się na stronie
<META> meta <META http-equiv=”Pragma”
content=”no-cache”>
to nie wyświetla się na stronie
<META> meta <META name=”rating”
content=”General”>
to nie wyświetla się na stronie
<META> meta <META name=”ROBOTS”
content=”ALL”>
to nie wyświetla się na stronie
<META> meta <META NAME=”ROBOTS” content= „NOINDEX,FOLLOW”> to nie wyświetla się na stronie
<OL> Lista Lista uporządkowana, numerowana

<OL>
<LI>pozycja 1
<LI>pozycja  2
<LI>pozycja  3
<LI>pozycja  4
</OL>

Lista uporządkowana

<OL type=”a”>
<LI>pozycja  1
<LI>pozycja  2
<LI>pozycja  3
<LI>pozycja  4
</OL>

 

Lista uporządkowana, cyfry rzymskie

<OL type=”I”>
<LI>pozycja  1
<LI>pozycja  2
<LI>pozycja 3
<LI>pozycja  4
</OL>

Lista uporządkowana

 1. pozycja  1
 2. pozycja  2
 3. pozycja  3
 4. pozycja  4

 

Lista uporządkowana

 1. pozycja  1
 2. pozycja  2
 3. pozycja  3
 4. pozycja  4

 

Lista uporządkowana, cyfry rzymskie

 1. pozycja  1
 2. pozycja  2
 3. pozycja  3
 4. pozycja  4
<OPTION> lista opcji <FORM METHOD=post ACTION= „/cgi-bin/example.cgi”>
<CENTER>
Wybierz opcję:
<SELECT>
<OPTION>opcja 1
<OPTION SELECTED> opcja 2
<OPTION>opcja 3
<OPTION>oopcja 4
<OPTION>opcja 5
<OPTION>opcja 6
</SELECT><BR>
</CENTER>
</FORM>
Wybierz opcję:

<P> akapit Przykład 1:<BR>
<BR>
<P align=”left”>
To jest przykład<BR>
zastosowania znacznika <BR>
początku akapitu.<BR>
<BR>
Przykład 2:<BR>
<BR>
<P align=”right”>
To jest przykład<BR>
zastosowania znacznika <BR>
początku akapitu.<BR>
<BR>
Przykład 3:<BR>
<BR>
<P align=”center”>
To jest przykład<BR>
zastosowania znacznika <BR>
początku akapitu.

Przykład 1:

To jest przykład
zastosowania znacznika
początku akapitu.

Przykład 2:

To jest przykład
zastosowania znacznika
początku akapitu.

Przykład 3:

To jest przykład
zastosowania znacznika
początku akapitu.

<SMALL> mniejszy rozmiar tekstu <SMALL> Przykład</SMALL> Przykład
<STRONG> większy rozmiar  tekstu <STRONG> Przykład</STRONG> Przykład
<TABLE> tabela Przykład 1:

<TABLE BORDER=”4″
CELLPADDING=”2″  CELLSPACING=”2″ WIDTH=”100%”>
<TR>
<TD>kolumna 1</TD>
<TD>kolumna 2</TD>
</TR>
</TABLE>

Przykład 2:

<TABLE CELLPADDING=”2″ CELLSPACING=”2″ WIDTH=”100%”>
<TR>
<TD
BGCOLOR=”#CCCCCC”>  kolumna 1</TD>
<TD
BGCOLOR=”#CCCCCC”> kolumna 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>komórka 1</TD>
<TD>komórka2</TD>
</TR>
</TABLE>

Przykład 1:

 

kolumna 1 kolumna 2

 

Przykład 2:

kolumna 1 kolumna 2
komórka 1 komórka 2
<TD> zawartość komórki w tabeli <TABLE BORDER=”2″ CELLPADDING=”2″
CELLSPACING=”2″ WIDTH=”100%”>
<TR>
<TD>kolumna 1</TD>
<TD>
kolumna 2</TD>
</TR>
</TABLE>
 

kolumna 1 kolumna 2
<TITLE> tytuł dokumentu <TITLE>Tytuł dokumentu HTML</TITLE> Ten tytuł wyświetla się na pasku tytułowym przeglądarki.
<TR> wiersz tabeli <TABLE BORDER=”2″ CELLPADDING=”2″
CELLSPACING=”2″ WIDTH=”100%”>
<TR>
<TD>kolumna 1</TD>
<TD>kolumna 2</TD>
</TR>
</TABLE>
kolumna 1 kolumna 2
<U> podkreślenie <U>Przykład</U> Przykład
<UL> lista Lista nieuporządkowana <BR>
Przykład 1:<BR>
<BR>
<UL>
<LI>pozycja 1
<LI>pozycja 2
</UL>
<BR>
Przykład 2:<BR>
<UL type=”disc”>
<LI>pozycja 1
<LI>pozycja 2
<UL type=”circle”>
<LI>pozycja 3
<LI>Lpozycja 4
</UL>
</UL>
Lista nieuporządkowana
Przykład 1:

 • pozycja 1
 • pozycja 2

Przykład 2:

 • pozycja 1
 • pozycja 2
  • pozycja 3
  • pozycja 4

Może Cię także zainteresować: zobacz