Litery alfabetu łacińskiego – Alfabet Morse’a

Litera Kod Morse’a
A •—
B —•••
C —•—•
D —••
E
F ••—•
G ——•
H ••••
I ••
J •———
K —•—
L •—••
M ——
N —•
O ———
P •——•
Q ——•—
R •—•
S •••
T
U ••—
V •••—
W •——
X —••—
Y —•——
Z ——••
Cyfry – Alfabet Morse’a

Cyfra Kod Morse’a
0 (zero) —————
1 (jeden) •————
2 (dwa) ••———
3 (trzy) •••——
4 (cztery) ••••—
5 (pięć) •••••
6 (sześć) —••••
7 (siedem) ——•••
8 (osiem) ———••
9 (dziewięć) ————•
Polskie znaki diakrytyczne – Alfabet Morse’a

Litera Kod Morse’a
Ą •—•—
Ć —•—••
Ę ••—••
Ł •—••—
Ń ——•——
Ó ———•
Ś •••—•••
Ż ——••—•
Ź ——••—
Znaki interpunkcyjne i symbole – Alfabet Morse’a

Znak lub symbol Kod Morse’a
. (kropka) •—•—•—
, (przecinek) ——••——
‚ (apostrof) •————•
” (cudzysłów) •—••—•
_ (podkreślenie) ••——•—
: (dwukropek) ———•••
; (średnik) —•—•—•
? (znak zapytania) ••——••
! (wykrzyknik) —•—•——
– (minus) —••••—
+ (plus) •—•—•
/ (ukośnik) —••—•
( (nawias otwierający) —•——•
) (nawias zamykający) —•——•—
= (znak równości) —•••—
@ (małpa) •——•—•
Komendy specjalne – Alfabet Morse’a

Komenda Kod Morse’a
początek kontaktu •••—•••—•••—
początek nadawania —•—•—
znak rozdziału •—••—
koniec nadawania •—•—•
koniec kontaktu •••—•—
błąd ••••••••
prośba o powtórzenie ••——••
zrozumiano •••—•
czekaj •—•••
wezwanie —•—
Popularne kody – Alfabet Morse’a

Znaczenie Kod Morse’a
międzynarodowy sygnał alarmowy (SOS) •••———•••

Może Cię także zainteresować: zobacz