Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

01.1 ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE
01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
01.11.1 PSZENICA
01.11.11 Pszenica durum
01.11.11.0 Pszenica durum
01.11.12 Pozostała pszenica
01.11.12.0 Pozostała pszenica
01.11.2 KUKURYDZA
01.11.20 Kukurydza
01.11.20.0 Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej)
01.11.3 JĘCZMIEŃ, ŻYTO I OWIES
01.11.31 Jęczmień
01.11.31.0 Jęczmień
01.11.32 Żyto
01.11.32.0 Żyto
01.11.33 Owies
01.11.33.0 Owies
01.11.4 SORGO, PROSO I POZOSTAŁE ZBOŻA
01.11.41 Sorgo
01.11.41.0 Sorgo
01.11.42 Proso
01.11.42.0 Proso
01.11.43 Pszenżyto
01.11.43.0 Pszenżyto
01.11.49 Pozostałe zboża
01.11.49.0 Pozostałe zboża
01.11.5 SŁOMA I PLEWY ZBÓŻ
01.11.50 Słoma i plewy zbóż
01.11.50.0 Słoma i plewy zbóż
01.11.6 WARZYWA STRĄCZKOWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
01.11.61 Fasola
01.11.61.0 Fasola
01.11.62 Groch
01.11.62.0 Groch
01.11.69 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone
01.11.69.0 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone
01.11.7 WARZYWA STRĄCZKOWE SUSZONE
01.11.71 Fasola, suszona
01.11.71.0 Fasola, suszona
01.11.72 Bób i bobik, suszone
01.11.72.0 Bób i bobik, suszone
01.11.73 Ciecierzyca (cieciorka), suszona
01.11.73.0 Ciecierzyca (cieciorka), suszona
01.11.74 Soczewica, suszona
01.11.74.0 Soczewica, suszona
01.11.75 Groch, suszony
01.11.75.0 Groch, suszony
01.11.76 Fasolnik chioski, suszony
01.11.76.0 Fasolnik chioski, suszony
01.11.77 Nikla indyjska, suszona
01.11.77.0 Nikla indyjska, suszona
01.11.79 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.79.0 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.8 NASIONA SOI I ORZESZKI ZIEMNE
01.11.81 Nasiona soi
01.11.81.0 Nasiona soi
01.11.82 Orzeszki ziemne w łupinach
01.11.82.0 Orzeszki ziemne w łupinach
01.11.9 POZOSTAŁE NASIONA OLEISTE
01.11.91 Nasiona lnu
01.11.91.0 Nasiona lnu
01.11.92 Nasiona gorczycy
01.11.92.0 Nasiona gorczycy
01.11.93 Nasiona rzepaku i rzepiku
01.11.93.0 Nasiona rzepaku i rzepiku
01.11.94 Nasiona sezamu
01.11.94.0 Nasiona sezamu
01.11.95 Nasiona słonecznika
01.11.95.0 Nasiona słonecznika
01.11.96 Nasiona rącznika
01.11.96.0 Nasiona rącznika
01.11.99 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.99.0 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 RYŻ NIEŁUSKANY
01.12.1 RYŻ NIEŁUSKANY
01.12.10 Ryż niełuskany
01.12.10.0 Ryż niełuskany
01.13 WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE
01.13.1 WARZYWA LIŚCIOWE I ŁODYGOWE
01.13.11 Szparagi
01.13.11.0 Szparagi
01.13.12 Kapusta
01.13.12.0 Kapusta
01.13.13 Kalafiory i brokuły
01.13.13.0 Kalafiory i brokuły
01.13.14 Sałata
01.13.14.0 Sałata
01.13.15 Cykoria
01.13.15.0 Cykoria
01.13.16 Szpinak
01.13.16.0 Szpinak
01.13.17 Karczochy
01.13.17.0 Karczochy
01.13.19 Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
01.13.19.0 Pozostałe warzywa liściowe i łodygowe
01.13.2 ARBUZY I MELONY
01.13.21 Arbuzy
01.13.21.0 Arbuzy
01.13.29 Melony
01.13.29.0 Melony
01.13.3 POZOSTAŁE WARZYWA OWOCOWE
01.13.31 Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)
01.13.31.0 Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum)
01.13.32 Ogórki i korniszony
01.13.32.0 Ogórki i korniszony
01.13.33 Bakłażany (oberżyny)
01.13.33.0 Bakłażany (oberżyny)
01.13.34 Pomidory
01.13.34.0 Pomidory
01.13.39 Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.39.0 Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.4 WARZYWA KORZENIOWE, CEBULOWE I BULWIASTE
01.13.41 Marchew i rzepa
01.13.41.0 Marchew i rzepa
01.13.42 Czosnek
01.13.42.0 Czosnek
01.13.43 Cebula
01.13.43.0 Cebula
01.13.44 Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych
01.13.44.0 Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych
01.13.49 Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.49.0 Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.5 ZIEMNIAKI I JADALNE KORZENIE I BULWY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY
01.13.51 Ziemniaki
01.13.51.0 Ziemniaki
01.13.52 Ziemniaki słodkie
01.13.52.0 Ziemniaki słodkie (bataty, pataty)
01.13.53 Maniok (cassava)
01.13.53.0 Maniok (cassava)
01.13.54 Kolokazja jadalna (taro)
01.13.54.0 Kolokazja jadalna (taro)
01.13.59 Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.59.0 Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.13.6 NASIONA WARZYW, Z WYŁĄCZENIEM NASION BURAKÓW CUKROWYCH
01.13.60 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych
01.13.60.0 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych
01.13.7 BURAKI CUKROWE I NASIONA BURAKÓW CUKROWYCH
01.13.71 Buraki cukrowe
01.13.71.0 Buraki cukrowe
01.13.72 Nasiona buraków cukrowych
01.13.72.0 Nasiona buraków cukrowych
01.13.8 GRZYBY I TRUFLE
01.13.80 Grzyby i trufle
01.13.80.0 Grzyby i trufle
01.13.9 WARZYWA ŚWIEŻE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.13.90 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13.90.0 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.14 TRZCINA CUKROWA
01.14.1 TRZCINA CUKROWA
01.14.10 Trzcina cukrowa
01.14.10.0 Trzcina cukrowa
01.15 TYTOŃ NIEPRZETWORZONY
01.15.1 TYTOŃ NIEPRZETWORZONY
01.15.10 Tytoń nieprzetworzony
01.15.10.0 Tytoń nieprzetworzony
01.16 ROŚLINY WŁÓKNISTE
01.16.1 ROŚLINY WŁÓKNISTE
01.16.11 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
01.16.11.0 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana
01.16.12 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
01.16.12.0 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii
01.16.19 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.16.19.0 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.19 POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE
01.19.1 ROŚLINY PASTEWNE
01.19.10 Rośliny pastewne
01.19.10.0 Rośliny pastewne
01.19.2 KWIATY CIĘTE I PĄKI KWIATOWE; NASIONA KWIATÓW
01.19.21 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe
01.19.21.0 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe
01.19.22 Nasiona kwiatów
01.19.22.0 Nasiona kwiatów
01.19.3 NASIONA ROŚLIN PASTEWNYCH, WŁĄCZAJĄC NASIONA BURAKÓW PASTEWNYCH; POZOSTAŁE SUROWE PRODUKTY ROŚLINNE
01.19.31 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych
01.19.31.0 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych
01.19.39 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.19.39.0 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.2 ROŚLINY WIELOLETNIE
01.21 WINOGRONA
01.21.1 WINOGRONA
01.21.11 Winogrona stołowe
01.21.11.0 Winogrona stołowe
01.21.12 Pozostałe winogrona świeże
01.21.12.0 Pozostałe winogrona świeże
01.22 OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE
01.22.1 OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE
01.22.11 Awokado
01.22.11.0 Awokado
01.22.12 Banany, plantany itp.
01.22.12.0 Banany, plantany itp.
01.22.13 Daktyle
01.22.13.0 Daktyle
01.22.14 Figi
01.22.14.0 Figi
01.22.19 Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe
01.22.19.0 Pozostałe świeże owoce tropikalne i podzwrotnikowe
01.23 OWOCE CYTRUSOWE
01.23.1 OWOCE CYTRUSOWE
01.23.11 Pomelo i grejpfruty
01.23.11.0 Pomelo i grejpfruty
01.23.12 Cytryny i limonki
01.23.12.0 Cytryny i limonki
01.23.13 Pomarańcze
01.23.13.0 Pomarańcze
01.23.14 Mandarynki, klementynki i tangeryny
01.23.14.0 Mandarynki, klementynki i tangeryny
01.23.19 Pozostałe owoce cytrusowe
01.23.19.0 Pozostałe świeże owoce cytrusowe
01.24 OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE
01.24.1 JABŁKA
01.24.10 Jabłka
01.24.10.0 Jabłka
01.24.2 POZOSTAŁE OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE
01.24.21 Gruszki
01.24.21.0 Gruszki
01.24.22 Pigwy
01.24.22.0 Pigwy
01.24.23 Morele
01.24.23.0 Morele
01.24.24 Wiśnie i czereśnie
01.24.24.0 Wiśnie i czereśnie
01.24.25 Brzoskwinie
01.24.25.0 Brzoskwinie
01.24.26 Nektaryny
01.24.26.0 Nektaryny
01.24.27 Śliwki
01.24.27.0 Śliwki
01.24.28 Owoce tarniny
01.24.28.0 Owoce tarniny
01.24.29 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.24.29.0 Pozostałe świeże owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25 OWOCE ŚWIEŻE, Z POZOSTAŁYCH KRZEWÓW I DRZEW OWOCOWYCH ORAZ DRZEW ORZECHOWYCH
01.25.1 JAGODY I OWOCE Z RODZAJU VACCINIUM
01.25.11 Owoce kiwi
01.25.11.0 Owoce kiwi
01.25.12 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami
01.25.12.0 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami
01.25.13 Truskawki i poziomki
01.25.13.0 Truskawki i poziomki
01.25.19 Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.19.0 Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.2 NASIONA OWOCÓW
01.25.20 Nasiona owoców
01.25.20.0 Nasiona owoców
01.25.3 ORZECHY W ŁUPINACH (Z WYŁĄCZENIEM JADALNYCH ORZECHÓW DZIKO ROSNĄCYCH, ORZESZKÓW ZIEMNYCH I ORZECHÓW KOKOSOWYCH)
01.25.31 Migdały
01.25.31.0 Migdały
01.25.32 Kasztany jadalne
01.25.32.0 Kasztany jadalne
01.25.33 Orzechy laskowe
01.25.33.0 Orzechy laskowe
01.25.34 Pistacje
01.25.34.0 Pistacje
01.25.35 Orzechy włoskie
01.25.35.0 Orzechy włoskie
01.25.39 Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)
01.25.39.0 Pozostałe orzechy w łupinach (z wyłączeniem jadalnych orzechów dziko rosnących, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych)
01.25.9 POZOSTAŁE OWOCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.25.90 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.26 OWOCE OLEISTE
01.26.1 OLIWKI
01.26.11 Oliwki stołowe
01.26.11.0 Oliwki stołowe
01.26.12 Oliwki do produkcji oliwy
01.26.12.0 Oliwki do produkcji oliwy
01.26.2 ORZECHY KOKOSOWE
01.26.20 Orzechy kokosowe
01.26.20.0 Orzechy kokosowe
01.26.9 POZOSTAŁE OWOCE OLEISTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
01.26.90 Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.26.90.0 Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.27 ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW
01.27.1 ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI NAPOJÓW
01.27.11 Kawa niepalona
01.27.11.0 Kawa niepalona
01.27.12 Herbata
01.27.12.0 Herbata
01.27.13 Maté (herbata paragwajska)
01.27.13.0 Maté (herbata paragwajska)
01.27.14 Ziarna kakao
01.27.14.0 Ziarna kakao
01.28 ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
01.28.1 ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE NIEPRZETWORZONE
01.28.11 Pieprz surowy z rodzaju Piper
01.28.11.0 Pieprz surowy z rodzaju Piper
01.28.12 Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone
01.28.12.0 Chili i słodka papryka (z rodzaju Capsicum), surowe, suszone
01.28.13 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
01.28.14 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
01.28.15 Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca
01.28.15.0 Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca
01.28.16 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe
01.28.16.0 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe
01.28.17 Imbir surowy, suszony
01.28.17.0 Imbir surowy, suszony
01.28.18 Wanilia surowa
01.28.18.0 Wanilia surowa
01.28.19 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
01.28.2 SZYSZKI CHMIELOWE
01.28.20 Szyszki chmielowe
01.28.20.0 Szyszki chmielowe
01.28.3 ROŚLINY WYKORZYSTYWANE GŁÓWNIE W PRZEMYŚLE PERFUMERYJNYM, FARMACJI LUB DLA CELÓW OWADOBÓJCZYCH, GRZYBOBÓJCZYCH I INNYCH PODOBNYCH
01.28.30 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych
01.28.30.0 Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych
01.29 POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE
01.29.1 KAUCZUK NATURALNY
01.29.10 Kauczuk naturalny
01.29.10.0 Kauczuk naturalny
01.29.2 CHOINKI ŚWIĄTECZNE CIĘTE
01.29.20 Choinki świąteczne cięte
01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte
01.29.3 MATERIAŁY ROŚLINNE W RODZAJU STOSOWANYCH GŁÓWNIE DO WYPLATANIA, WYŚCIEŁANIA, WYPYCHANIA LUB W FARBOWANIU LUB GARBOWANIU
01.29.30 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu
01.29.30.0 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu
01.3 MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30 MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30.1 MATERIAŁ NASADZENIOWY: ROŚLINY ŻYWE, CEBULKI, BULWY I KORZENIE, SADZONKI I SZCZEPY; GRZYBNIA
01.30.10 Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
01.30.10.0 Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia
01.4 ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.41 BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO
01.41.1 BYDŁO MLECZNE ŻYWE
01.41.10 Bydło mleczne żywe
01.41.10.0 Bydło mleczne żywe
01.41.2 SUROWE MLEKO BYDŁA MLECZNEGO
01.41.20 Surowe mleko bydła mlecznego
01.41.20.0 Surowe mleko bydła mlecznego
01.42 POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY ORAZ ICH NASIENIE
01.42.1 POZOSTAŁE ŻYWE BYDŁO I BAWOŁY
01.42.11 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
01.42.11.0 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt
01.42.12 CIELĘTA BYDŁA I BAWOŁÓW, ŻYWE
01.42.12.0 Cielęta bydła i bawołów, żywe
01.42.2 NASIENIE BYDLĘCE I BAWOLE
01.42.20 Nasienie bydlęce i bawole
01.42.20.0 Nasienie bydlęce i bawole
01.43 KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE
01.43.1 KONIE I POZOSTAŁE ZWIERZĘTA KONIOWATE, ŻYWE
01.43.11 Konie, żywe
01.43.11.0 Konie, żywe
01.43.12 Osły, muły i osłomuły, żywe
01.43.12.0 Osły, muły i osłomuły, żywe
01.44 WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE
01.44.1 WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, ŻYWE
01.44.10 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe
01.44.10.0 Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe
01.45 OWCE I KOZY ŻYWE; SUROWE MLEKO OWCZE I KOZIE ORAZ WEŁNA STRZYŻONA Z OWIEC I KÓZ
01.45.1 OWCE I KOZY, ŻYWE
01.45.11 Owce żywe
01.45.11.0 Owce żywe
01.45.12 Kozy żywe
01.45.12.0 Kozy żywe
01.45.2 MLEKO OWCZE I KOZIE, SUROWE
01.45.21 Mleko owcze surowe
01.45.21.0 Mleko owcze surowe
01.45.22 Mleko kozie surowe
01.45.22.0 Mleko kozie surowe
01.45.3 WEŁNA STRZYŻONA, POTNA Z OWIEC I KÓZ, WŁĄCZAJĄC WEŁNĘ PRANĄ Z DRUGIEJ STRZYŻY
01.45.30 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
01.45.30.0 Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży
01.46 ŚWINIE ŻYWE
01.46.1 Świnie żywe
01.46.10 Świnie żywe
01.46.10.0 Świnie żywe
01.47 DRÓB ŻYWY I JAJA
01.47.1 DRÓB ŻYWY
01.47.11 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”
01.47.11.0 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”, żywe
01.47.12 Indyki, żywe
01.47.12.0 Indyki, żywe
01.47.13 Gęsi, żywe
01.47.13.0 Gęsi, żywe
01.47.14 Kaczki i perliczki, żywe
01.47.14.0 Kaczki i perliczki, żywe
01.47.2 JAJA ŚWIEŻE W SKORUPKACH
01.47.21 Jaja kurze, świeże w skorupkach
01.47.21.0 Jaja kurze, świeże w skorupkach
01.47.22 Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach
01.47.22.0 Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach
01.47.23 Jaja kurze, wylęgowe
01.47.23.0 Jaja kurze, wylęgowe
01.47.24 Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe
01.47.24.0 Jaja pozostałego drobiu, wylęgowe
01.49 POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.49.1 POZOSTAŁE ŻYWE ZWIERZĘTA HODOWLANE
01.49.11 Króliki żywe domowe
01.49.11.0 Króliki żywe domowe
01.49.12 Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.12.1 Strusie żywe, hodowlane
01.49.12.9 Pozostałe żywe ptaki hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.13 Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie
01.49.13.0 Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie
01.49.19 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.19.0 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.2 POZOSTAŁE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
01.49.21 Miód naturalny
01.49.21.0 Miód naturalny
01.49.22 Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.22.0 Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.23 Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
01.49.23.0 Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich
01.49.24 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.24.0 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.25 Kokony jedwabników nadające się do motania
01.49.25.0 Kokony jedwabników nadające się do motania
01.49.26 Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione
01.49.26.0 Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione
01.49.27 Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych
01.49.27.0 Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych
01.49.28 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.28.0 Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.3 SKÓRY FUTERKOWE SUROWE I INNE SUROWE SKÓRY I SKÓRKI
01.49.31 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych
01.49.31.0 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych
01.49.32 Skóry futerkowe jagnięce surowe
01.49.32.0 Skóry futerkowe jagnięce surowe
01.49.39 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.49.39.0 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG WETERYNARYJNYCH
01.61 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
01.61.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
01.61.10 Usługi wspomagające produkcję roślinną
01.61.10.0 Usługi wspomagające produkcję roślinną
01.62 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01.62.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
01.62.10 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.62.10.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63 USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH
01.63.1 USŁUGI NASTĘPUJĄCE PO ZBIORACH
01.63.10 Usługi następujące po zbiorach
01.63.10.0 Usługi następujące po zbiorach
01.64 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
01.64.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
01.64.10 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin
01.64.10.0 Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin
01.7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70.1 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ŁOWIECTWEM
01.70.10 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem
01.70.10.0 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem

Dział 02 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM

02.1 DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10 DRZEWA I KRZEWY LEŚNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10.1 SADZONKI DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH; NASIONA DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH
02.10.11 Sadzonki drzew i krzewów leśnych
02.10.11.0 Sadzonki drzew i krzewów leśnych
02.10.12 Nasiona drzew i krzewów leśnych
02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych
02.10.2 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SZKÓŁKAMI LEŚNYMI
02.10.20 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
02.10.20.0 Usługi związane ze szkółkami leśnymi
02.10.3 DRZEWA LEŚNE
02.10.30 Drzewa leśne
02.10.30.0 Drzewa leśne
02.2 DREWNO NIEOBROBIONE
02.20 DREWNO NIEOBROBIONE
02.20.1 Drewno nieobrobione
02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.11.0 Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.12.0 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych
02.20.13 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
02.20.13.0 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych
02.20.14 Drewno opałowe z drzew iglastych
02.20.14.0 Drewno opałowe z drzew iglastych
02.20.15 Drewno opałowe z drzew nieiglastych
02.20.15.0 Drewno opałowe z drzew nieiglastych
02.3 DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE
02.30 DZIKO ROSNĄCE NIEDREWNIANE PRODUKTY LEŚNE
02.30.1 GUMY NATURALNE
02.30.11 Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne
02.30.11.0 Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne
02.30.12 Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne
02.30.12.0 Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne
02.30.2 KOREK NATURALNY, SUROWY LUB WSTĘPNIE OBROBIONY
02.30.20 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony
02.30.20.0 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony
02.30.3 CZĘŚCI ROŚLIN, TRAWY, MCHY, POROSTY I INNE NIEJADALNE DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE NADAJĄCE SIĘ DO CELÓW ZDOBNICZYCH
02.30.30 Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych
02.30.30.0 Części roślin, trawy, mchy, porosty i inne niejadalne dziko rosnące produkty leśne nadające się do celów zdobniczych
02.30.4 DZIKO ROSNĄCE JADALNE PRODUKTY LEŚNE
02.30.40 Dziko rosnące jadalne produkty leśne
02.30.40.0 Dziko rosnące jadalne produkty leśne
02.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40 USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
02.40.10 Usługi związane z leśnictwem
02.40.10.1 Usługi związane z urządzaniem lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje
02.40.10.2 Usługi związane z zagospodarowaniem lasu
02.40.10.3 Usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami
02.40.10.4 Usługi związane z pozyskiwaniem drewna, włączając zrywkę i przemieszczanie drewna na terenie lasu
02.40.10.5 Pozostałe usługi związane z leśnictwem

Dział 03 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO

03.0 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00 RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA; PRODUKTY POCHODZĄCE Z CHOWU I HODOWLI; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00.1 RYBY ŻYWE, NIEPRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
03.00.11 Ryby żywe ozdobne, niehodowlane
03.00.11.0 Ryby żywe ozdobne, niehodowlane
03.00.12 Ryby żywe, ozdobne, hodowlane
03.00.12.0 Ryby żywe, ozdobne, hodowlane
03.00.13 Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.13.0 Pozostałe ryby żywe, niehodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.14 Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.14.0 Pozostałe ryby żywe, hodowlane, nienadające się do spożycia przez ludzi, włączając pasze i nasiona stosowane w hodowli organizmów wodnych
03.00.2 RYBY ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, NADAJĄCE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
03.00.21 Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.21.0 Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.22 Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.22.0 Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.23 Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.23.0 Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi
03.00.24 Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.24.0 Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.3 SKORUPIAKI NIEZAMROŻONE
03.00.31 Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane
03.00.31.0 Skorupiaki niezamrożone, niehodowlane
03.00.32 Skorupiaki niezamrożone hodowlane
03.00.32.0 Skorupiaki niezamrożone hodowlane
03.00.4 MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
03.00.41 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.41.0 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.42 Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.42.0 Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.43 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.43.0 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.44 Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.44.0 Pozostałe mięczaki żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.45 Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.45.0 Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane
03.00.46 Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.46.0 Pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane
03.00.5 PERŁY NIEOBROBIONE
03.00.51 Perły naturalne, nieobrobione
03.00.51.0 Perły naturalne, nieobrobione
03.00.52 Perły hodowlane, nieobrobione
03.00.52.0 Perły hodowlane, nieobrobione
03.00.6 POZOSTAŁE PRODUKTY POŁOWÓW
03.00.61 Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii
03.00.61.0 Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii
03.00.62 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego
03.00.62.0 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego
03.00.63 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.63.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.64 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.64.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.65 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.65.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, niehodowlane
03.00.66 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.66.0 Wodorosty morskie i pozostałe algi, nienadające się do spożycia przez ludzi, hodowlane
03.00.69 Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane
03.00.69.0 Pozostałe wodne rośliny i zwierzęta oraz produkty z nich, gdzie indziej niesklasyfikowane
03.00.7 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO
03.00.71 Usługi wspomagające rybołówstwo
03.00.71.0 Usługi wspomagające rybołówstwo
03.00.72 Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
03.00.72.0 Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Sekcja B

Dział 05 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY (LIGNIT)

05.1 WĘGIEL KAMIENNY
05.10 WĘGIEL KAMIENNY
05.10.1 WĘGIEL KAMIENNY
05.10.10 Węgiel kamienny
05.10.10.0 Węgiel kamienny
05.2 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20.1 WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)
05.20.10 Węgiel brunatny (lignit)
05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)

Dział 06 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

06.1 ROPA NAFTOWA
06.10 ROPA NAFTOWA
06.10.1 OLEJE ROPY NAFTOWEJ I OLEJE OTRZYMYWANE Z MINERAŁÓW BITUMICZNYCH, SUROWE
06.10.10 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
06.10.10.0 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
06.10.2 ŁUPKI BITUMICZNE LUB NAFTOWE ORAZ PIASKI BITUMICZNE
06.10.20 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne
06.10.20.0 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne
06.2 GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20 GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20.1 GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM
06.20.10 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym
06.20.10.0 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

Dział 07 RUDY METALI

07.1 RUDY ŻELAZA
07.10 RUDY ŻELAZA
07.10.1 RUDY ŻELAZA
07.10.10 Rudy żelaza
07.10.10.0 Rudy i koncentraty żelaza
07.2 RUDY METALI NIEŻELAZNYCH
07.21 RUDY URANU I TORU
07.21.1 RUDY URANU I TORU
07.21.10 Rudy uranu i toru
07.21.10.0 Rudy i koncentraty uranu i toru
07.29 RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
07.29.1 RUDY I KONCENTRATY POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
07.29.11 Rudy i koncentraty miedzi
07.29.11.1 Rudy miedzi
07.29.11.2 Koncentraty miedzi
07.29.12 Rudy i koncentraty niklu
07.29.12.1 Rudy niklu
07.29.12.2 Koncentraty niklu
07.29.13 Rudy i koncentraty glinu
07.29.13.1 Rudy glinu
07.29.13.2 Koncentraty glinu
07.29.14 Rudy i koncentraty metali szlachetnych
07.29.14.1 Rudy metali szlachetnych
07.29.14.2 Koncentraty metali szlachetnych
07.29.15 Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny
07.29.15.1 Rudy ołowiu
07.29.15.2 Koncentraty ołowiu
07.29.15.3 Rudy cynku
07.29.15.4 Koncentraty cynku
07.29.15.5 Rudy cyny
07.29.15.6 Koncentraty cyny
07.29.19 Rudy i koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
07.29.19.1 Rudy pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
07.29.19.2 Koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 08 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA

08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA
08.11 KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, GIPS, KREDA I ŁUPEK
08.11.1 KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY
08.11.11 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.11.0 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.12 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.12.0 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
08.11.2 WAPIEŃ I GIPS
08.11.20 Wapień i gips
08.11.20.0 Wapień i gips
08.11.3 KREDA I DOLOMIT INNY NIŻ KALCYNOWANY
08.11.30 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
08.11.4 ŁUPEK
08.11.40 Łupek
08.11.40.0 Łupek
08.12 ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN
08.12.1 ŻWIR I PIASEK
08.12.11 Piaski naturalne
08.12.11.0 Piaski naturalne
08.12.12 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
08.12.12.0 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
08.12.13 Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
08.12.13.0 Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
08.12.2 GLINA I KAOLIN
08.12.21 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
08.12.21.0 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
08.12.22 Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe
08.12.22.0 Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe
08.9 PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
08.91 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW
08.91.1 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI NAWOZÓW
08.91.11 Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe
08.91.11.0 Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe
08.91.12 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana
08.91.12.0 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana
08.91.19 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
08.92 TORF
08.92.1 TORF
08.92.10 Torf
08.92.10.0 Torf
08.93 SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA
08.93.1 SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA
08.93.10 Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
08.93.10.0 Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
08.99 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
08.99.1 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
08.99.10 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
08.99.10.0 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
08.99.2 Kamienie szlachetne i półszlachetne; diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne; pozostałe minerały
08.99.21 Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
08.99.21.0 Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
08.99.22 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
08.99.22.0 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
08.99.29 Pozostałe minerały
08.99.29.0 Pozostałe minerały

Dział 09 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

09.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
09.10.11 Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.11.0 Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.12 Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.12.0 Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
09.10.13 Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni
09.10.13.0 Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni
09.9 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
09.90.11 Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego
09.90.11.0 Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego
09.90.19 Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.90.19.0 Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja C

Dział 10 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

10.1 MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11 MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1 MIĘSO Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.11.11 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
10.11.11.0 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
10.11.12 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone
10.11.12.0 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone
10.11.13 Mięso z owiec, świeże lub schłodzone
10.11.13.0 Mięso z owiec, świeże lub schłodzone
10.11.14 Mięso z kóz, świeże lub schłodzone
10.11.14.0 Mięso z kóz, świeże lub schłodzone
10.11.15 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.15.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.2 PODROBY JADALNE Z BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ, KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.11.20 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20.0 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.3 MIĘSO I PODROBY JADALNE ZAMROŻONE; POZOSTAŁE MIĘSO I PODROBY JADALNE
10.11.31 Mięso z bydła, zamrożone
10.11.31.0 Mięso z bydła, zamrożone
10.11.32 Mięso ze świń zamrożone
10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone
10.11.33 Mięso z owiec, zamrożone
10.11.33.0 Mięso z owiec, zamrożone
10.11.34 Mięso z kóz, zamrożone
10.11.34.0 Mięso z kóz, zamrożone
10.11.35 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10.11.35.0 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10.11.39 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10.11.4 WEŁNA SZARPANA ORAZ SKÓRY I SKÓRKI SUROWE Z BYDŁA, ZWIERZĄT KONIOWATYCH, OWIEC I KÓZ
10.11.41 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10.11.42 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.42.0 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.43 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.43.0 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.44 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10.11.44.0 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10.11.45 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10.11.45.0 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10.11.5 TŁUSZCZ Z BYDŁA, OWIEC, KÓZ LUB ŚWIŃ
10.11.50 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50.0 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.6 ODPADY ZWIERZĘCE SUROWE, NIEJADALNE
10.11.60 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIĘSA PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO
10.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.12 MIĘSO Z DROBIU, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.1 MIĘSO Z DROBIU, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE
10.12.10 Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone
10.12.10.0 Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone
10.12.2 MIĘSO Z DROBIU, ZAMROŻONE
10.12.20 Mięso z drobiu, zamrożone
10.12.20.0 Mięso z drobiu, zamrożone
10.12.3 Tłuszcz z drobiu
10.12.30 Tłuszcz z drobiu
10.12.30.0 Tłuszcz z drobiu
10.12.4 Podroby jadalne z drobiu
10.12.40 Podroby jadalne z drobiu
10.12.40.0 Podroby jadalne z drobiu
10.12.5 PIÓRA, PUCH, PIERZE I SKÓRY PTAKÓW
10.12.50 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.50.0 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA Z DROBIU
10.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.13 WYROBY Z MIĘSA (WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO)
10.13.1 KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA, PODROBÓW I KRWI
10.13.11 Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10.13.11.0 Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10.13.12 Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone
10.13.12.0 Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone
10.13.13 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
10.13.13.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
10.13.14 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.14.0 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.15 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.15.0 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.16 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10.13.16.0 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10.13.9 GOTOWANIE MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PRZETWARZANIEM; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z PRZETWORZONEGO I ZAKONSERWOWANEGO MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.91 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10.13.91.0 Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.2 RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20 RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1 RYBY ŚWIEŻE, SCHŁODZONE LUB ZAMROŻONE
10.20.11 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10.20.12 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone
10.20.12.0 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone
10.20.13 Ryby zamrożone
10.20.13.0 Ryby zamrożone
10.20.14 Filety rybne zamrożone
10.20.14.0 Filety rybne zamrożone
10.20.15 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10.20.16 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone
10.20.16.0 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone
10.20.2 RYBY PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE W INNY SPOSÓB; KAWIOR I NAMIASTKI KAWIORU
10.20.21 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10.20.21.0 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10.20.22 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
10.20.22.0 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
10.20.23 Ryby suszone, solone lub w solance
10.20.23.0 Ryby suszone, solone lub w solance
10.20.24 Ryby wędzone, włączając filety
10.20.24.0 Ryby wędzone, włączając filety
10.20.25 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dao rybnych
10.20.25.0 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dao rybnych
10.20.26 Kawior i namiastki kawioru
10.20.26.0 Kawior i namiastki kawioru
10.20.3 SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, WODOROSTY I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE, ZAMROŻONE, PRZETWORZONE LUB ZAKONSERWOWANE
10.20.31 Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.31.0 Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.32 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.32.0 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.33 Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.33.0 Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance
10.20.34 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.34.0 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.4 MĄKI, MĄCZKI I GRANULKI NIEJADALNE ORAZ POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE NIEJADALNE WYROBY Z RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH LUB WODOROSTÓW
10.20.41 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne
10.20.41.0 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, niejadalne
10.20.42 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów
10.20.42.0 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów
10.20.9 WĘDZENIE I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM WYROBÓW Z RYB; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
10.20.91 Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb
10.20.91.0 Wędzenie i inne usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów z ryb
10.20.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10.3 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31 ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1 ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.11 Ziemniaki zamrożone
10.31.11.0 Ziemniaki zamrożone
10.31.12 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10.31.12.0 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10.31.13 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10.31.13.0 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10.31.14 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.31.14.0 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.31.9 GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYRZĄDZANIEM ZIEMNIAKÓW I WYROBÓW Z ZIEMNIAKÓW; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM ZIEMNIAKÓW
10.31.91 Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków
10.31.91.0 Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków
10.31.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.32 SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1 SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.11 Sok pomidorowy
10.32.11.0 Sok pomidorowy
10.32.12 Sok pomarańczowy
10.32.12.0 Sok pomarańczowy
10.32.13 Sok grejpfrutowy
10.32.13.0 Sok grejpfrutowy
10.32.14 Sok ananasowy
10.32.14.0 Sok ananasowy
10.32.15 Sok winogronowy
10.32.15.0 Sok winogronowy
10.32.16 Sok jabłkowy
10.32.16.0 Sok jabłkowy
10.32.17 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10.32.17.0 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10.32.19 Pozostałe soki z owoców i warzyw
10.32.19.0 Pozostałe soki z owoców i warzyw
10.32.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.39 POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1 WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW
10.39.11 Warzywa zamrożone
10.39.11.0 Warzywa zamrożone
10.39.12 Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10.39.12.0 Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10.39.13 Warzywa suszone, włączając grzyby
10.39.13.0 Warzywa suszone, włączając grzyby
10.39.14 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10.39.14.0 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10.39.15 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.15.0 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.16 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.16.0 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.17 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.17.0 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dao z warzyw
10.39.18 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
10.39.18.0 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
10.39.2 OWOCE I ORZECHY, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.21 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.21.0 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.22 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10.39.22.0 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10.39.23 Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10.39.23.0 Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10.39.24 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10.39.24.0 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10.39.25 Orzeszki ziemne i orzechy, łuskane
10.39.25.0 Orzeszki ziemne, migdały, kasztany jadalne i inne orzechy, łuskane
10.39.29 Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone
10.39.29.0 Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone
10.39.3 MATERIAŁY I ODPADY ROŚLINNE, POZOSTAŁOŚCI I PRODUKTY UBOCZNE
10.39.30 Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne
10.39.30.0 Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne
10.39.9 GOTOWANIE I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW); USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I KONSERWOWANIEM OWOCÓW I WARZYW (Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKÓW)
10.39.91 Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.91.0 Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.99 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)
10.4 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41.1 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE, SUROWE
10.41.11 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
10.41.11.0 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
10.41.12 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10.41.12.0 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10.41.19 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.19.0 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.2 OLEJE ROŚLINNE SUROWE
10.41.21 Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.21.0 Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.22 Oliwa z oliwek surowa
10.41.22.0 Oliwa z oliwek surowa
10.41.23 Olej słonecznikowy surowy
10.41.23.0 Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe
10.41.24 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.24.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.25 Olej palmowy surowy
10.41.25.0 Olej palmowy surowy
10.41.29 Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.29.0 Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.3 LINTERS BAWEŁNIANY
10.41.30 Linters bawełniany
10.41.30.0 Linters bawełniany
10.41.4 MAKUCHY I INNE POZOSTAŁOŚCI STAŁE Z TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ROŚLINNYCH; MĄKI I MĄCZKI Z NASION LUB OWOCÓW OLEISTYCH, Z WYŁĄCZENIEM GORCZYCY
10.41.41 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.41.0 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.42 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.42.0 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.5 OLEJE RAFINOWANE, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁOŚCI
10.41.51 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.51.0 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52.0 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53.0 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54.0 Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55.0 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57.0 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58.0 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.59.0 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.6 OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE
10.41.60 Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60.0 Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.7 WOSKI ROŚLINNE (Z WYŁĄCZENIEM TRIGLICERYDÓW); DEGRAS; POZOSTAŁOŚCI POWSTAŁE PRZY OBRÓBCE SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ WOSKÓW ZWIERZĘCYCH LUB ROŚLINNYCH
10.41.71 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10.41.71.0 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10.41.72 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.72.0 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
10.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.42 MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.1 MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.10 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10.42.10.0 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10.42.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
10.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5 WYROBY MLECZARSKIE
10.51 MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1 MLEKO I ŚMIETANA, PRZETWORZONE W POSTACI PŁYNNEJ
10.51.11 Mleko płynne przetworzone
10.51.11.0 Mleko płynne przetworzone
10.51.12 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10.51.12.0 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10.51.2 MLEKO I ŚMIETANA W POSTACI STAŁEJ
10.51.21 Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku
10.51.21.0 Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku
10.51.22 Mleko pełne i śmietana, w proszku
10.51.22.0 Mleko pełne i śmietana, w proszku
10.51.3 MASŁO I POZOSTAŁE TŁUSZCZE DO SMAROWANIA
10.51.30 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.30.0 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.4 SERY I TWAROGI
10.51.40 Sery i twarogi
10.51.40.0 Sery i twarogi
10.51.5 POZOSTAŁE WYROBY MLECZARSKIE
10.51.51 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10.51.51.0 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10.51.52 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10.51.52.0 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10.51.53 Kazeina
10.51.53.0 Kazeina
10.51.54 Laktoza i syrop laktozowy
10.51.54.0 Laktoza i syrop laktozowy
10.51.55 Serwatka
10.51.55.0 Serwatka
10.51.56 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.56.0 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW MLECZNYCH I SERÓW
10.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.52 LODY
10.52.1 LODY ŚMIETANKOWE I POZOSTAŁE LODY JADALNE
10.52.10 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.10.0 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LODÓW
10.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.6 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1 RYŻ ŁUSKANY I RYŻ CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE BIELONY LUB ŁAMANY
10.61.11 Ryż łuskany
10.61.11.0 Ryż łuskany
10.61.12 Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany
10.61.12.0 Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany
10.61.2 MĄKI ZE ZBÓŻ I POZOSTAŁYCH ROŚLIN ORAZ ICH MIESZANKI
10.61.21 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10.61.21.0 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10.61.22 Mąka z pozostałych zbóż
10.61.22.0 Mąka z pozostałych zbóż
10.61.23 Mąka i mączka z suszonych części roślin
10.61.23.0 Mąka i mączka z suszonych części roślin
10.61.24 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10.61.24.0 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10.61.3 KASZE, MĄCZKI I GRANULKI ORAZ POZOSTAŁE WYROBY Z ZIAREN ZBOŻOWYCH
10.61.31 Kasze i mączki z pszenicy
10.61.31.0 Kasze i mączki z pszenicy
10.61.32 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.61.32.0 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.61.33 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.4 OTRĘBY, ŚRUTA I INNE POZOSTAŁOŚCI PRZEMIAŁU ZBÓŻ I CZĘŚCI SUSZONYCH ROŚLIN
10.61.40 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.40.0 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OTRZYMYWANYCH W WYNIKU PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.62 SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1 SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE; CUKRY I SYROPY Z CUKRU, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.62.11 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10.62.11.0 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10.62.12 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10.62.12.0 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10.62.13 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.13.0 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.14 Olej kukurydziany
10.62.14.0 Olej kukurydziany
10.62.2 POZOSTAŁOŚCI Z PRODUKCJI SKROBI I PODOBNE POZOSTAŁOŚCI
10.62.20 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.20.0 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
10.62.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 WYROBY PIEKARNICZE I MĄCZNE
10.71 PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE
10.71.1 PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE
10.71.11 Pieczywo świeże
10.71.11.0 Pieczywo świeże zawierające < 5% masy cukru lub tłuszczu lub bez dodatku miodu, jajek, sera lub owoców 10.71.12 Pozostałe świeże wyroby piekarnicze 10.71.12.1 Pozostałe pieczywo świeże 10.71.12.9 Pozostałe świeże wyroby piekarnicze, gdzie indziej niesklasyfikowane 10.71.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŚWIEŻEGO LUB MROŻONEGO PIECZYWA, CIASTA I CIASTEK 10.71.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek 10.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją świeżego lub mrożonego pieczywa, ciasta i ciastek 10.72 SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE 10.72.1 SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY PIEKARNICZE 10.72.11 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby 10.72.12 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle 10.72.12.0 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle 10.72.19 Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze 10.72.19.0 Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze 10.72.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SUCHARÓW LUB HERBATNIKÓW ORAZ SUCHYCH LUB KONSERWOWANYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH 10.72.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów lub herbatników oraz suchych lub i konserwowanych wyrobów piekarniczych 10.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz suchych lub konserwowanych wyrobów piekarniczych 10.73 MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE 10.73.1 MAKARONY, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE 10.73.11 Makarony, kluski i podobne wyroby mączne 10.73.11.0 Makarony, kluski i podobne wyroby mączne 10.73.12 Kuskus 10.73.12.0 Kuskus 10.73.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 10.73.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 10.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 10.8 POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 10.81 CUKIER 10.81.1 CUKIER TRZCINOWY LUB BURACZANY, SUROWY LUB RAFINOWANY; MELASA 10.81.11 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej 10.81.11.0 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej 10.81.12 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących 10.81.12.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących 10.81.13 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy 10.81.13.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy 10.81.14 Melasa 10.81.14.0 Melasa 10.81.2 WYSŁODKI BURACZANE, WYTŁOKI Z TRZCINY CUKROWEJ I POZOSTAŁE ODPADY Z PRODUKCJI CUKRU 10.81.20 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 10.81.20.0 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 10.81.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CUKRU 10.81.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru 10.81.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru 10.82 KAKAO, CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE 10.82.1 MIAZGA KAKAOWA, NAWET ODTŁUSZCZONA; MASŁO, TŁUSZCZ I OLEJ KAKAOWE; PROSZEK KAKAOWY 10.82.11 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona 10.82.11.0 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona 10.82.12 Masło, tłuszcz i olej kakaowe 10.82.12.0 Masło, tłuszcz i olej kakaowe 10.82.13 Proszek kakaowy niesłodzony 10.82.13.0 Proszek kakaowy niesłodzony 10.82.14 Proszek kakaowy słodzony 10.82.14.0 Proszek kakaowy słodzony 10.82.2 CZEKOLADA I POZOSTAŁE WYROBY CUKIERNICZE 10.82.21 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej 10.82.21.0 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), niepakowane do sprzedaży detalicznej 10.82.22 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej 10.82.22.0 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego), pakowane do sprzedaży detalicznej 10.82.23 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao 10.82.23.0 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao 10.82.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem 10.82.24.0 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem 10.82.3 ŁUSKI KAKAO, ŁUPINY, OSŁONKI I POZOSTAŁE ODPADY KAKAO 10.82.30 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 10.82.30.0 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 10.82.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 10.82.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 10.82.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych 10.83 KAWA I HERBATA PRZETWORZONE 10.83.1 KAWA I HERBATA PRZETWORZONE 10.83.11 Kawa palona i kawa bezkofeinowa 10.83.11.0 Kawa palona i kawa bezkofeinowa 10.83.12 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy 10.83.12.0 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy 10.83.13 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 10.83.13.0 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 10.83.14 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) 10.83.14.0 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) 10.83.15 Napary (herbatki) ziołowe 10.83.15.0 Napary (herbatki) ziołowe 10.83.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAWY I HERBATY 10.83.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty 10.83.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty 10.84 PRZYPRAWY 10.84.1 OCET; SOSY; MIESZANKI PRZYPRAW; MĄKA I MĄCZKA Z GORCZYCY; GOTOWA MUSZTARDA 10.84.11 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego 10.84.11.0 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego 10.84.12 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda 10.84.12.0 Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda 10.84.2 PRZYPRAWY PRZETWORZONE 10.84.21 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony 10.84.21.0 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony 10.84.22 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone 10.84.22.0 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone 10.84.23 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone 10.84.23.0 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone 10.84.3 SÓL SPOŻYWCZA 10.84.30 Sól spożywcza 10.84.30.0 Sól spożywcza 10.84.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZYPRAW 10.84.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw 10.84.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw 10.85 GOTOWE POSIŁKI I DANIA 10.85.1 GOTOWE POSIŁKI I DANIA 10.85.11 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi 10.85.11.0 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi 10.85.12 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.85.12.0 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.85.13 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw 10.85.13.0 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw 10.85.14 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych 10.85.14.0 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych 10.85.19 Pozostałe gotowe posiłki i dania 10.85.19.0 Pozostałe gotowe posiłki i dania 10.85.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dao 10.85.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dao 10.85.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dao 10.86 PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA 10.86.1 PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA 10.86.10 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna 10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna 10.86.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETWORÓW HOMOGENIZOWANYCH ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 10.86.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej 10.86.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej 10.89 POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10.89.1 ZUPY, JAJA, DROŻDŻE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; EKSTRAKTY I SOKI Z MIĘSA, RYB I BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH 10.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich 10.89.12 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja 10.89.12.0 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja 10.89.13 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia 10.89.13.0 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia 10.89.14 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych 10.89.15 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące 10.89.16 Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza 10.89.16.0 Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak: kanapki i świeża pizza 10.89.17 Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi 10.89.17.0 Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi 10.89.19 Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane 10.89.19.0 Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane 10.89.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 10.89.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 10.89.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 10.9 GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT 10.91 GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 10.91.1 GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, Z WYŁĄCZENIEM MĄCZKI I GRANULEK LUCERNY (ALFALFA) 10.91.10 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa) 10.91.10.0 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa) 10.91.2 MĄCZKA I GRANULKI Z LUCERNY (ALFALFA) 10.91.20 Mączka i granulki z lucerny (alfalfa) 10.91.20.0 Mączka i granulki z lucerny (alfalfa) 10.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 10.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich 10.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich 10.92 GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 10.92.1 GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 10.92.10 Gotowa karma dla zwierząt domowych 10.92.10.0 Gotowa karma dla zwierząt domowych 10.92.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 10.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych 10.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych Dział 11 NAPOJE 11.0 NAPOJE 11.01 NAPOJE SPIRYTUSOWE 11.01.1 NAPOJE SPIRYTUSOWE 11.01.10 NAPOJE SPIRYTUSOWE 11.01.10.0 Napoje spirytusowe 11.01.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH 11.01.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych 11.01.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych 11.02 WINA (GRONOWE) 11.02.1 WINO ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON; MOSZCZ Z WINOGRON 11.02.11 Wina musujące ze świeżych winogron 11.02.11.0 Wina musujące ze świeżych winogron 11.02.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron 11.02.12.0 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron 11.02.2 OSAD I KAMIEŃ WINNY 11.02.20 Osad i kamień winny 11.02.20.0 Osad i kamień winny 11.02.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WIN GRONOWYCH 11.02.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych 11.02.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych 11.03 CYDR I POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE 11.03.1 POZOSTAŁE NAPOJE FERMENTOWANE (NP. CYDR, PERRY, MIÓD PITNY); NAPOJE MIESZANE ZAWIERAJĄCE ALKOHOL 11.03.10 Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol 11.03.10.0 Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol 11.03.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 11.03.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych 11.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cydru i pozostałych win owocowych 11.04 POZOSTAŁE NIEDESTYLOWANE NAPOJE FERMENTOWANE 11.04.1 WERMUT I POZOSTAŁE WINA AROMATYZOWANE, ZE ŚWIEŻYCH WINOGRON 11.04.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron 11.04.10.0 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron 11.04.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 11.04.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 11.04.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 11.05 PIWO 11.05.1 PIWO, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW BROWARNYCH 11.05.10 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych 11.05.10.0 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych 11.05.2 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY BROWARNE I GORZELNIANE 11.05.20 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 11.05.20.0 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 11.05.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PIWA 11.05.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa 11.05.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa 11.06 SŁÓD 11.06.1 SŁÓD 11.06.10 Słód 11.06.10.0 Słód 11.06.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SŁODU 11.06.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu 11.06.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu 11.07 NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE 11.07.1 WODY MINERALNE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych 11.07.11.0 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych 11.07.19 Pozostałe napoje bezalkoholowe 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe 11.07.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 11.07.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych 11.07.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Dział 12 WYROBY TYTONIOWE 12.0 WYROBY TYTONIOWE 12.00 WYROBY TYTONIOWE 12.00.1 WYROBY TYTONIOWE, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW TYTONIOWYCH 12.00.11 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 12.00.11.0 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 12.00.12 Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany 12.00.12.0 Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany 12.00.19 Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe 12.00.19.0 Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe 12.00.2 ODPADY TYTONIOWE 12.00.20 Odpady tytoniowe 12.00.20.0 Odpady tytoniowe 12.00.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH 12.00.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych 12.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych Dział 13 WYROBY TEKSTYLNE 13.1 PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA 13.10 PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA 13.10.1 TŁUSZCZ Z WEŁNY, WŁĄCZAJĄC LANOLINĘ 13.10.10 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę 13.10.10.0 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę 13.10.2 WŁÓKNA TEKSTYLNE NATURALNE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA 13.10.21 Jedwab surowy (nieskręcany) 13.10.21.0 Jedwab surowy (nieskręcany) 13.10.22 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 13.10.22.0 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 13.10.23 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 13.10.23.0 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 13.10.24 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana 13.10.24.0 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana 13.10.25 Bawełna zgrzeblona lub czesana 13.10.25.0 Bawełna zgrzeblona lub czesana 13.10.26 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione 13.10.26.0 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione 13.10.29 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione 13.10.29.0 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione 13.10.3 WŁÓKNA TEKSTYLNE CHEMICZNE, ODCINKOWE, PRZYGOTOWANE DO PRZĘDZENIA 13.10.31 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 13.10.31.0 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 13.10.32 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 13.10.32.0 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 13.10.4 PRZĘDZA JEDWABNA ORAZ PRZĘDZA Z ODPADÓW JEDWABIU 13.10.40 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu 13.10.40.0 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu 13.10.5 PRZĘDZA WEŁNIANA, PAKOWANA LUB NIEPAKOWANA DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ; PRZĘDZA Z UDZIAŁEM CIENKIEJ LUB GRUBEJ SIERŚCI ZWIERZĘCEJ LUB WŁOSIA KOŃSKIEGO 13.10.50 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 13.10.50.0 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 13.10.6 PRZĘDZA BAWEŁNIANA; NICI BAWEŁNIANE DO SZYCIA 13.10.61 Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia 13.10.61.0 Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia 13.10.62 Nici bawełniane do szycia 13.10.62.0 Nici bawełniane do szycia 13.10.7 PRZĘDZA Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN ROŚLINNYCH, WŁĄCZAJĄC LEN, JUTĘ, WŁÓKNA KOKOSOWE I KONOPIE; PRZĘDZA PAPIEROWA 13.10.71 Przędza lniana 13.10.71.0 Przędza lniana 13.10.72 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa 13.10.72.0 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa 13.10.8 PRZĘDZA I NICI DO SZYCIA, Z CHEMICZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH LUB ODCINKOWYCH 13.10.81 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej 13.10.81.0 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej 13.10.82 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych 13.10.82.0 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych 13.10.83 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych 13.10.83.0 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych 13.10.84 Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych 13.10.84.0 Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych 13.10.85 Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych 13.10.85.0 Nici do szycia, z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych 13.10.9 SZARPANKA ROZWŁÓKNIONA; USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM NATURALNYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH DO DALSZEGO PRZEROBU; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZĘDZY I NICI DO SZYCIA 13.10.91 Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej 13.10.91.0 Szarpanka rozwłókniona, z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej 13.10.92 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane 13.10.92.0 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane 13.10.93 Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu 13.10.93.0 Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu 13.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia 13.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici do szycia 13.2 TKANINY 13.20 TKANINY 13.20.1 TKANINY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH INNYCH NIŻ BAWEŁNIANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH 13.20.11 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu 13.20.11.0 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu 13.20.12 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 13.20.12.0 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 13.20.13 Tkaniny lniane 13.20.13.0 Tkaniny lniane 13.20.14 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii 13.20.14.0 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii 13.20.19 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej 13.20.19.0 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej 13.20.2 TKANINY BAWEŁNIANE 13.20.20 Tkaniny bawełniane 13.20.20.0 Tkaniny bawełniane 13.20.3 TKANINY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM TKANIN SPECJALNYCH 13.20.31 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych 13.20.31.0 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych 13.20.32 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych 13.20.32.0 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych 13.20.33 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych 13.20.33.0 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych 13.20.4 TKANINY WŁOSOWE, TKANINY PĘTELKOWE I POZOSTAŁE TKANINY SPECJALNE 13.20.41 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane) 13.20.41.0 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane), z bawełny 13.20.42 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny 13.20.42.0 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane), z bawełny 13.20.43 Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane) 13.20.43.0 Pozostałe tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż taśmy tkane) 13.20.44 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 13.20.44.0 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 13.20.45 Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych) 13.20.45.0 Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych) 13.20.46 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 13.20.46.0 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 13.20.5 TKANINY PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI IMITACJI SKÓR FUTERKOWYCH 13.20.50 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych 13.20.50.0 Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych 13.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TKANIN 13.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin 13.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin 13.3 USŁUGI WYKOŃCZALNICZY 13.30 USŁUGI WYKOŃCZALNICZY 13.30.1 USŁUGI WYKOŃCZALNICZY 13.30.11 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy 13.30.11.0 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy 13.30.12 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.30.12.0 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.30.13 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.30.13.0 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.30.19 Pozostałe usługi wykończalniczy tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.30.19.0 Pozostałe usługi wykończalniczy tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 13.9 POZOSTAŁE WYROBY TEKSTYLNE 13.91 DZIANINY METRAŻOWE 13.91.1 DZIANINY METRAŻOWE 13.91.11 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową 13.91.11.0 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową 13.91.19 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi 13.91.19.0 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi 13.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DZIANIN METRAŻOWYCH 13.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych 13.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych 13.92 GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY) 13.92.1 GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE DO UŻYTKU DOMOWEGO 13.92.11 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 13.92.11.0 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 13.92.12 Pościel 13.92.12.0 Pościel 13.92.13 Obrusy i serwety 13.92.13.0 Obrusy i serwety 13.92.14 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 13.92.14.0 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 13.92.15 Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe 13.92.15.0 Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe 13.92.16 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów 13.92.16.0 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów 13.92.2 POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE 13.92.21 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów 13.92.21.0 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów 13.92.22 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne) 13.92.22.0 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne) 13.92.23 Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich 13.92.23.0 Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich 13.92.24 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny 13.92.24.0 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny 13.92.29 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe 13.92.29.0 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe 13.92.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych 13.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych 13.93 DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE 13.93.1 DYWANY, CHODNIKI I POZOSTAŁE TEKSTYLNE POKRYCIA PODŁOGOWE 13.93.11 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane 13.93.11.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane 13.93.12 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych 13.93.12.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych 13.93.13 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe 13.93.13.0 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe 13.93.19 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe 13.93.19.0 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe 13.93.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DYWANÓW, CHODNIKÓW I POZOSTAŁYCH TEKSTYLNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH 13.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych 13.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych 13.94 SZPAGATY, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ WYROBY SIECIOWE 13.94.1 SZPAGATY, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ WYROBY SIECIOWE (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WŁÓKIENNICZYCH) 13.94.11 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych 13.94.11.0 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych 13.94.12 Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.94.12.0 Siatki wiązane ze szpagatów, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.94.2 SZMATY, ODPADY SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ ZUŻYTE WYROBY Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 13.94.20 Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych 13.94.20.0 Szmaty, odpady szpagatów, powrozów, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych 13.94.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZPAGATÓW, POWROZÓW, LIN I LINEK ORAZ WYROBÓW SIECIOWYCH 13.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych 13.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szpagatów, powrozów, lin i linek oraz wyrobów sieciowych 13.95 WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 13.95.1 WŁÓKNINY I WYROBY WYKONANE Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 13.95.10 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.95.10.0 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.95.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 13.95.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.96 POZOSTAŁE TEKSTYLNE WYROBY TECHNICZNE I PRZEMYSŁOWE 13.96.1 PRZĘDZA METALIZOWANA, NAWET RDZENIOWA; TKANINY Z NITKI METALOWEJ ORAZ TKANINY Z PRZĘDZY METALIZOWANEJ; NIĆ GUMOWA I SZNUREK, POKRYTE MATERIAŁEM WŁÓKIENNICZYM ORAZ WYROBY TEKSTYLNE DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH 13.96.11 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa 13.96.11.0 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa 13.96.12 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.96.12.0 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.96.13 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi 13.96.13.0 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi 13.96.14 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.96.14.0 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.96.15 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych 13.96.15.0 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych 13.96.16 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne 13.96.16.0 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne 13.96.17 Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp. 13.96.17.0 Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykroczenia (ozdoby) itp. 13.96.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TEKSTYLNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH 13.96.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych 13.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych 13.99 WYROBY TEKSTYLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13.99.1 Tiule, koronki i hafty; przędza i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa 13.99.11 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów 13.99.11.0 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów 13.99.12 Hafty w sztukach, paskach lub motywach 13.99.12.0 Hafty w sztukach, paskach lub motywach 13.99.13 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany 13.99.13.0 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany 13.99.14 Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien 13.99.14.0 Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien 13.99.15 Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa 13.99.15.0 Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa 13.99.16 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach 13.99.16.0 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach 13.99.19 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.99.19.0 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane 13.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 13.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 13.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Dział 14 ODZIEŻ 14.1 ODZIEŻ, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH 14.11 ODZIEŻ SKÓRZANA 14.11.1 ODZIEŻ ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ 14.11.10 Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 14.11.10.0 Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 14.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY SKÓRZANEJ 14.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej 14.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej 14.12 ODZIEŻ ROBOCZA 14.12.1 ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA 14.12.11 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze 14.12.11.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze 14.12.12 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze 14.12.12.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze 14.12.2 ODZIEŻ ROBOCZA DAMSKA 14.12.21 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze 14.12.21.0 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze 14.12.22 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze 14.12.22.0 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze 14.12.3 POZOSTAŁA ODZIEŻ ROBOCZA 14.12.30 Pozostała odzież robocza 14.12.30.0 Pozostała odzież robocza 14.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ODZIEŻY ROBOCZEJ 14.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej 14.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej 14.13 POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA 14.13.1 ODZIEŻ WIERZCHNIA DZIANA 14.13.11 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane 14.13.11.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane 14.13.12 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane 14.13.12.0 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane 14.13.13 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane 14.13.13.0 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane 14.13.14 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane 14.13.14.0 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane 14.13.2 POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA MĘSKA LUB CHŁOPIĘCA 14.13.21 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce 14.13.21.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce 14.13.22 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce 14.13.22.0 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce 14.13.23 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce 14.13.23.0 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce 14.13.24 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce 14.13.24.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce 14.13.3 POZOSTAŁA ODZIEŻ WIERZCHNIA DAMSKA LUB DZIEWCZĘCA 14.13.31 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 14.13.31.0 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 14.13.32 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce 14.13.32.0 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce 14.13.33 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce 14.13.33.0 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce 14.13.34 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce 14.13.34.0 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce 14.13.35 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce 14.13.35.0 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce 14.13.4 ODZIEŻ UŻYWANA I POZOSTAŁE UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 14.13.40 Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze 14.13.40.0 Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze 14.13.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 14.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej 14.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej 14.14 BIELIZNA 14.14.1 BIELIZNA DZIANA 14.14.11 Koszule męskie lub chłopięce, dziane 14.14.11.0 Koszule męskie lub chłopięce, dziane 14.14.12 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane 14.14.12.0 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane 14.14.13 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane 14.14.13.0 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane 14.14.14 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane 14.14.14.0 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane 14.14.2 POZOSTAŁA BIELIZNA 14.14.21 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce 14.14.21.0 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce 14.14.22 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce 14.14.22.0 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce 14.14.23 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 14.14.23.0 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 14.14.24 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 14.14.24.0 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 14.14.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części 14.14.25.0 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części 14.14.3 T-SHIRTY I PODKOSZULKI, DZIANE 14.14.30 T-shirty i podkoszulki, dziane 14.14.30.0 T-shirty i podkoszulki, dziane 14.14.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIELIZNY 14.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny 14.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny 14.19 POZOSTAŁA ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE 14.19.1 ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, DRESY I POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY, DODATKI ODZIEŻOWE I ICH CZĘŚCI (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYD GŁOWY), DZIANE 14.19.11 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane 14.19.11.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane 14.19.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane 14.19.12.0 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane 14.19.13 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane 14.19.13.0 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane 14.19.19 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane 14.19.19.0 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane 14.19.2 ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY I POZOSTAŁE DODATKI ODZIEŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY), NIEDZIANE 14.19.21 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane 14.19.21.0 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane 14.19.22 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane 14.19.22.0 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane 14.19.23 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane 14.19.23.0 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane 14.19.3 DODATKI ODZIEŻOWE WYKONANE ZE SKÓRY; ODZIEŻ WYKONANA Z FILCU LUB WŁÓKNIN; ODZIEŻ WYKONANA Z TKANIN POWLECZONYCH 14.19.31 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych 14.19.31.0 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych 14.19.32 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych 14.19.32.0 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych 14.19.4 KAPELUSZE I POZOSTAŁE NAKRYCIA GŁOWY 14.19.41 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału 14.19.41.0 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału 14.19.42 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy 14.19.42.0 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy 14.19.43 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy 14.19.43.0 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania do nakryć głowy 14.19.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW ODZIEŻOWYCH 14.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych 14.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych 14.2 WYROBY FUTRZARSKIE 14.20 WYROBY FUTRZARSKIE 14.20.1 ODZIEŻ, DODATKI ODZIEŻOWE I POZOSTAŁE WYROBY ZE SKÓR FUTERKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM NAKRYĆ GŁOWY 14.20.10 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 14.20.10.0 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 14.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW FUTRZARSKICH 14.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich 14.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich 14.3 WYROBY DZIANE 14.31 WYROBY POŃCZOSZNICZE 14.31.1 RAJSTOPY, POŃCZOCHY, SKARPETKI I POZOSTAŁE WYROBY POŃCZOSZNICZE 14.31.10 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze 14.31.10.0 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze 14.31.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH 14.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych 14.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych 14.39 POZOSTAŁA ODZIEŻ DZIANA 14.39.1 BLEZERY, PULOWERY, SWETRY ROZPINANE, KAMIZELKI I PODOBNE WYROBY DZIANE 14.39.10 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane 14.39.10.0 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane 14.39.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ 14.39.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej 14.39.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej Dział 15 SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 15.1 SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY RYMARSKIE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE 15.11 SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE 15.11.1 SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I GARBOWANE 15.11.10 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane 15.11.10.0 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane 15.11.2 SKÓRY ZAMSZOWE; SKÓRY LAKIEROWANE I LAKIEROWANE SKÓRY LAMINOWANE; SKÓRY METALIZOWANE 15.11.21 Skóry zamszowe 15.11.21.0 Skóry zamszowe 15.11.22 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane 15.11.22.0 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane 15.11.3 SKÓRY BYDLĘCE LUB ZE ZWIERZĄT KONIOWATYCH, ODWŁOSIONE 15.11.31 Skóry bydlęce całe, odwłosione 15.11.31.0 Skóry bydlęce całe, odwłosione 15.11.32 Pozostałe odwłosione skóry bydlęce 15.11.32.0 Pozostałe odwłosione skóry bydlęce 15.11.33 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione 15.11.33.0 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione 15.11.4 SKÓRY OWCZE BEZ WEŁNY ORAZ ODWŁOSIONE SKÓRY KOZIE I ŚWIŃSKIE 15.11.41 Skóry owcze i jagnięce, bez wełny 15.11.41.0 Skóry owcze i jagnięce, bez wełny 15.11.42 Skóry kozie i koźlęce, odwłosione 15.11.42.0 Skóry kozie i koźlęce, odwłosione 15.11.43 Skóry świńskie, odwłosione 15.11.43.0 Skóry świńskie, odwłosione 15.11.5 SKÓRY ODWŁOSIONE Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT; SKÓRY WTÓRNE NA BAZIE SKÓRY NATURALNEJ 15.11.51 Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt 15.11.51.0 Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt 15.11.52 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej 15.11.52.0 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej 15.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYPRAWĄ I GARBOWANIEM SKÓR ORAZ WYPRAWĄ I BARWIENIEM SKÓR FUTERKOWYCH 15.11.99 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych 15.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych 15.12 WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE 15.12.1 WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; POZOSTAŁE WYROBY SKÓRZANE 15.12.11 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt 15.12.11.0 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt 15.12.12 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia 15.12.12.0 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia 15.12.13 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe 15.12.13.0 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe 15.12.19 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 15.12.19.0 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 15.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW RYMARSKICH ORAZ TOREB BAGAŻOWYCH, TOREBEK RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH 15.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych 15.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych 15.2 OBUWIE 15.20 OBUWIE 15.20.1 OBUWIE, Z WYŁĄCZENIEM OBUWIA SPORTOWEGO, OCHRONNEGO I ORTOPEDYCZNEGO 15.20.11 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym 15.20.11.0 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym 15.20.12 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego 15.20.12.0 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego 15.20.13 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu 15.20.13.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu 15.20.14 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego 15.20.14.0 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego 15.20.2 OBUWIE SPORTOWE 15.20.21 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych 15.20.21.0 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych 15.20.29 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich 15.20.29.0 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich 15.20.3 OBUWIE OCHRONNE I POZOSTAŁE OBUWIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15.20.31 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym 15.20.31.0 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym 15.20.32 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane 15.20.32.0 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane 15.20.4 CZĘŚCI OBUWIA ZE SKÓRY, WKŁADKI, GETRY, PODKŁADKI POD PIĘTY I PODOBNE ARTYKUŁY ORAZ ICH CZĘŚCI 15.20.40 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części 15.20.40.0 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części 15.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OBUWIA 15.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia 15.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia Dział 16 WDREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA 16.1 DREWNO PRZETARTE I STRUGANE 16.10 DREWNO PRZETARTE I STRUGANE 16.10.1 DREWNO PRZETARTE LUB STRUGANE WZDŁUŻNIE, SKRAWANE WARSTWAMI LUB OBWODOWO O GRUBOŚCI > 6 MM; PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE, Z DREWNA, NIEIMPREGNOWANE
16.10.11 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych
16.10.11.0 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych
16.10.12 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste
16.10.12.0 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste
16.10.13 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane
16.10.13.0 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane
16.10.2 DREWNO KSZTAŁTOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY WZDŁUŻ DOWOLNEJ KRAWĘDZI LUB POWIERZCHNI; WEŁNA DRZEWNA; MĄCZKA DRZEWNA; DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB KAWAŁKÓW
16.10.21 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych
16.10.21.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych
16.10.22 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa
16.10.22.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa
16.10.23 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew
16.10.23.0 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew
16.10.24 Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.24.0 Wełna drzewna; mączka drzewna
16.10.25 Drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.25.0 Drewno w postaci wiórów lub kawałków
16.10.3 DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE IMPREGNOWANE LUB PODDANE INNEJ OBRÓBCE
16.10.31 Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
16.10.31.0 Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
16.10.32 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane
16.10.32.0 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane
16.10.39 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
16.10.9 USŁUGI SUSZENIA, IMPREGNOWANIA I ZABEZPIECZANIA DREWNA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRZETARTEGO I STRUGANEGO DREWNA
16.10.91 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
16.10.91.0 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna
16.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
16.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna
16.2 WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.21 FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA
16.21.1 SKLEJKA, PŁYTY FORNIROWANE I PODOBNE LAMINOWANE PŁYTY I ARKUSZE; PŁYTY WIÓROWE I PODOBNE PŁYTY, Z DREWNA LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
16.21.11 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
16.21.11.0 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa
16.21.12 Płyta wiórowa
16.21.12.0 Płyta wiórowa
16.21.13 Płyty o wiórach zorientowanych *oriented strand board (OSB)] 16.21.13.0 Płyty o wiórach zorientowanych *oriented strand board (OSB)+
16.21.14 Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.14.0 Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.15 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.15.0 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych
16.21.16 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych
16.21.16.0 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych
16.21.17 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych
16.21.17.0 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą, z drewna drzew tropikalnych
16.21.18 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew
16.21.18.0 Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew
16.21.2 FORNIR; ARKUSZE DO PRODUKCJI SKLEJKI; DREWNO UTWARDZONE
16.21.21 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.21.0 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych
16.21.22 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych
16.21.22.0 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych
16.21.23 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego
16.21.23.0 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego
16.21.24 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew
16.21.24.0 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew
16.21.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYKAŃCZANIEM PŁYT I PANELI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FORNIRU I PŁYT DREWNOPOCHODNYCH
16.21.91 Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli
16.21.91.0 Usługi związane z wykańczaniem płyt i paneli
16.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych
16.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych
16.22 GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE
16.22.1 GOTOWE PŁYTY PODŁOGOWE
16.22.10 Gotowe płyty podłogowe
16.22.10.0 Gotowe płyty podłogowe
16.22.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GOTOWYCH PŁYT PODŁOGOWYCH
16.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych
16.23 POZOSTAŁE WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA
16.23.1 WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA Z DREWNA, Z WYŁĄCZENIEM DREWNIANYCH BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH
16.23.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
16.23.11.0 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna
16.23.12 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
16.23.12.0 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna
16.23.19 Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna
16.23.19.0 Wyroby stolarskie i ciesielskie, gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna
16.23.2 PREFABRYKOWANE BUDYNKI Z DREWNA
16.23.20 Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.20.0 Prefabrykowane budynki z drewna
16.23.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
16.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24 OPAKOWANIA DREWNIANE
16.24.1 OPAKOWANIA DREWNIANE
16.24.11 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
16.24.11.0 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna
16.24.12 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
16.24.12.0 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
16.24.13 Pozostałe opakowania drewniane i ich części
16.24.13.0 Pozostałe opakowania drewniane i ich części
16.24.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
16.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych
16.29 POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA; WYROBY Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.29.1 POZOSTAŁE WYROBY Z DREWNA
16.29.11 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
16.29.11.0 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna
16.29.12 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
16.29.12.0 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
16.29.13 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
16.29.13.0 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
16.29.14 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
16.29.14.0 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
16.29.15 Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych
16.29.15.0 Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych
16.29.2 WYROBY Z KORKA, SŁOMY LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WIKLINIARSKIE
16.29.21 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
16.29.21.0 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka
16.29.22 Wyroby z korka naturalnego
16.29.22.0 Wyroby z korka naturalnego
16.29.23 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
16.29.23.0 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka
16.29.24 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.29.24.0 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.29.25 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
16.29.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA ORAZ WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA ORAZ WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA
16.29.91 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli
16.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania
16.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania

Dział 17 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

17.1 MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA
17.11 MASA WŁÓKNISTA
17.11.1 MASA WŁÓKNISTA DRZEWNA LUB Z POZOSTAŁYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW CELULOZOWYCH
17.11.11 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.11.0 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.12 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.12.0 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13.0 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.14 Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno
17.11.14.0 Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno
17.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASY WŁÓKNISTEJ
17.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.12 PAPIER I TEKTURA
17.12.1 PAPIER GAZETOWY; PAPIER I TEKTURA CZERPANE; POZOSTAŁY PAPIER I TEKTURA DLA CELÓW GRAFICZNYCH
17.12.11 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.11.0 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.12 Papier i tektura czerpane
17.12.12.0 Papier i tektura czerpane
17.12.13 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.13.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.14 Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.14.0 Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.2 BIBUŁKA TISSUE DO PRODUKCJI PAPIERU TOALETOWEGO, CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH, RĘCZNIKÓW, SERWETEK ITP.; WATA CELULOZOWA I WSTĘGI Z WŁÓKIEN CELULOZOWYCH
17.12.20 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20.0 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.3 PAPIER DO PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ
17.12.31 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.31.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.32 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.32.0 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.33 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.33.0 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.34 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.34.0 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.35 „Testliner” – papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.35.0 „Testliner” – papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.4 POZOSTAŁY PAPIER NIEPOWLECZONY
17.12.41 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.41.0 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.42 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.42.0 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.43 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.43.0 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.44 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.44.0 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.5 TEKTURA NIEPOWLECZONA, Z WYŁĄCZENIEM W RODZAJU STOSOWANEJ DO PISANIA, DRUKOWANIA LUB INNYCH CELÓW GRAFICZNYCH
17.12.51 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.51.0 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.59 Pozostała tektura niepowleczona
17.12.59.0 Pozostała tektura niepowleczona
17.12.6 PERGAMIN ROŚLINNY, PAPIER TŁUSZCZOODPORNY, PAPIEROWA KALKA KREŚLARSKA, PAPIER PERGAMINOWY SATYNOWANY I POZOSTAŁE SATYNOWANE PAPIERY PRZEZROCZYSTE LUB PÓŁPRZEZROCZYSTE
17.12.60 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60.0 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.7 PAPIER I TEKTURA PRZETWORZONE
17.12.71 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.71.0 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.72 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.72.0 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.73 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.73.0 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.74 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.74.0 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75.0 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.76 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.76.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.77 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.77.0 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.78 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.78.0 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79.0 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PAPIERU I TEKTURY
17.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.2 WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.21 PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.1 PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.11 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.11.0 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.12 Worki i torby z papieru
17.21.12.0 Worki i torby z papieru
17.21.13 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.13.0 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.14 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.14.0 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.15 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.15.0 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAO Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowao z papieru i tektury
17.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowao z papieru i tektury
17.22 ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.1 ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.11 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.11.0 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12.0 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.13 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.13.0 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PAPIERU
17.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.23 ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.1 ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.11 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru
17.23.11.0 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru
17.23.12 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.12.0 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.13 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.13.0 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.14 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane
17.23.14.0 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub perforowane
17.23.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.24 TAPETY
17.24.1 TAPETY
17.24.11 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.11.0 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.12 Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.12.0 Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TAPET
17.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.29 POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.1 Pozostałe wyroby z papieru i tektury
17.29.11 Etykiety z papieru i tektury
17.29.11.0 Etykiety z papieru i tektury
17.29.12 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.12.0 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.19 Papier do wyrobu papierosów; szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.19.0 Papier do wyrobu papierosów; szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dział 18 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18.1 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI POKREWNE ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM
18.11 USŁUGI DRUKOWANIA GAZET
18.11.1 USŁUGI DRUKOWANIA GAZET
18.11.10 Usługi drukowania gazet
18.11.10.0 Usługi drukowania gazet
18.12 POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE
18.12.1 POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE
18.12.11 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
18.12.11.0 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
18.12.12 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
18.12.12.0 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
18.12.13 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
18.12.13.0 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
18.12.14 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
18.12.14.0 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
18.12.15 Usługi drukowania etykiet i metek
18.12.15.0 Usługi drukowania etykiet i metek
18.12.16 Usługi drukowania bezpośrednio na materiałach innych niż papier
18.12.16.0 Usługi drukowania bezpośrednio na materiałach innych niż papier
18.12.19 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.12.19.0 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.13 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU I WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE; WYROBY W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA
18.13.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU
18.13.10 Usługi związane z przygotowaniem do druku
18.13.10.0 Usługi związane z przygotowaniem do druku
18.13.2 KLISZE, PŁYTY LUB CYLINDRY DRUKARSKIE I POZOSTAŁE WYROBY W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA
18.13.20 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
18.13.20.0 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
18.13.3 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE
18.13.30 Usługi wspomagające drukowanie
18.13.30.0 Usługi wspomagające drukowanie
18.14 USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI
18.14.1 USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI
18.14.10 Usługi introligatorskie i podobne usługi
18.14.10.0 Usługi introligatorskie i podobne usługi
18.2 USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20 USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20.1 USŁUGI REPRODUKCJI NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
18.20.10 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.10.0 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.2 USŁUGI REPRODUKCJI NAGRAŃ WIDEO
18.20.20 Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.20.0 Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.3 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
18.20.30 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
18.20.30.0 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji

Dział 19 KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.1 PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10 PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10.1 KOKS I PÓŁKOKS Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU) LUB TORFU; WĘGIEL RETORTOWY
19.10.10 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.10.2 SMOŁA DESTYLOWANA Z WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU) LUB TORFU; POZOSTAŁE SMOŁY MINERALNE
19.10.20 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.20.0 Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne
19.10.3 PAK I KOKS PAKOWY
19.10.30 Pak i koks pakowy
19.10.30.0 Pak i koks pakowy
19.10.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM PRODUKTÓW PIECÓW KOKSOWNICZYCH
19.10.99 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20.1 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE, WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU
19.20.11 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
19.20.11.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
19.20.12 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
19.20.12.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
19.20.13 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z torfu
19.20.13.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z torfu
19.20.2 PALIWO SILNIKOWE, OLEJE OPAŁOWE I NAPĘDOWE; OLEJE SMAROWE
19.20.21 Benzyna silnikowa (gazolina)
19.20.21.0 Benzyna silnikowa (gazolina)
19.20.22 Benzyna lotnicza
19.20.22.0 Benzyna lotnicza
19.20.23 Benzyna lakiernicza
19.20.23.0 Benzyna lakiernicza
19.20.24 Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych
19.20.24.0 Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych
19.20.25 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.25.0 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.26 Oleje napędowe
19.20.26.0 Oleje napędowe
19.20.27 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.27.0 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.28.0 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.29.0 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
19.20.3 GAZY I POZOSTAŁE WĘGLOWODORY GAZOWE, Z WYŁĄCZENIEM GAZU ZIEMNEGO
19.20.31 Propan i butan skroplone
19.20.31.0 Propan i butan skroplone
19.20.32 Etylen, propylen, butylen i butadien
19.20.32.0 Etylen, propylen, butylen i butadien
19.20.39 Pozostałe gazy pochodzenia naftowego i węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.39.0 Pozostałe gazy pochodzenia naftowego i węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego
19.20.4 POZOSTAŁE PRODUKTY NAFTOWE
19.20.41 Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
19.20.41.0 Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski
19.20.42 Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
19.20.42.0 Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej
19.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM BRYKIETÓW I PODOBNYCH PALIW STAŁYCH Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.20.99 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej
19.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej

Dział 20 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1 CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.11 GAZY TECHNICZNE
20.11.1 GAZY TECHNICZNE
20.11.11 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
20.11.11.0 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
20.11.12 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
20.11.12.0 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
20.11.13 Powietrze ciekłe i sprężone
20.11.13.0 Powietrze ciekłe i sprężone
20.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GAZÓW TECHNICZNYCH
20.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.12 BARWNIKI I PIGMENTY
20.12.1 TLENKI, NADTLENKI I WODOROTLENKI METALI
20.12.11 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
20.12.11.0 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
20.12.12 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
20.12.12.0 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
20.12.19 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
20.12.19.0 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
20.12.2 EKSTRAKTY GARBARSKIE LUB BARWIĄCE; GARBNIKI I ICH POCHODNE; ŚRODKI BARWIĄCE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.12.21 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
20.12.21.0 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
20.12.22 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
20.12.22.0 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
20.12.23 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
20.12.23.0 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
20.12.24 Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
20.12.24.0 Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
20.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.13 POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE
20.13.1 URAN WZBOGACONY I PLUTON; URAN ZUBOŻONY I TOR; POZOSTAŁE PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE
20.13.11 Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
20.13.11.0 Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
20.13.12 Uran zubożony i tor oraz ich związki
20.13.12.0 Uran zubożony i tor oraz ich związki
20.13.13 Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
20.13.13.0 Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
20.13.14 Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
20.13.14.0 Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
20.13.2 PIERWIASTKI CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; KWASY I ZWIĄZKI NIEORGANICZNE
20.13.21 Niemetale
20.13.21.0 Niemetale
20.13.22 Związki halogenów i siarki z niemetalami
20.13.22.0 Związki halogenów i siarki z niemetalami
20.13.23 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęd
20.13.23.0 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęd
20.13.24 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
20.13.24.0 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
20.13.25 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
20.13.25.0 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
20.13.3 ZWIĄZKI FLUOROWCÓW Z METALAMI; PODCHLORYNY, CHLORANY I NADCHLORANY
20.13.31 Związki fluorowców z metalami
20.13.31.0 Związki fluorowców z metalami
20.13.32 Podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.32.0 Podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.4 SIARCZKI, SIARCZYNY I SIARCZANY; AZOTANY, FOSFORANY I WĘGLANY
20.13.41 Siarczki, siarczyny i siarczany
20.13.41.0 Siarczki, siarczyny i siarczany
20.13.42 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
20.13.42.0 Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
20.13.43 Węglany
20.13.43.0 Węglany
20.13.5 SOLE POZOSTAŁYCH METALI
20.13.51 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
20.13.51.0 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
20.13.52 Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
20.13.52.0 Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
20.13.6 POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.13.61 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
20.13.61.0 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
20.13.62 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
20.13.62.0 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
20.13.63 Nadtlenek wodoru
20.13.63.0 Nadtlenek wodoru
20.13.64 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
20.13.64.0 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
20.13.65 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
20.13.65.0 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
20.13.66 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
20.13.66.0 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
20.13.67 Piryty żelazowe wyprażone
20.13.67.0 Piryty żelazowe wyprażone
20.13.68 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
20.13.68.0 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
20.13.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14 POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE
20.14.1 WĘGLOWODORY I ICH POCHODNE
20.14.11 Węglowodory alifatyczne
20.14.11.0 Węglowodory alifatyczne
20.14.12 Węglowodory cykliczne
20.14.12.0 Węglowodory cykliczne
20.14.13 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
20.14.13.0 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
20.14.14 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
20.14.14.0 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
20.14.19 Pozostałe pochodne węglowodorów
20.14.19.0 Pozostałe pochodne węglowodorów
20.14.2 ALKOHOLE, FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE; ALKOHOLE TŁUSZCZOWE PRZEMYSŁOWE
20.14.21 Alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.21.0 Alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.22 Alkohole monowodorotlenowe
20.14.22.1 Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
20.14.22.9 Pozostałe alkohole monowodorotlenowe
20.14.23 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
20.14.23.0 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
20.14.24 Fenole; fenoloalkohole i pochodne fenoli
20.14.24.0 Fenole; fenoloalkohole i pochodne fenoli
20.14.3 KWASY TŁUSZCZOWE MONOKARBOKSYLOWE PRZEMYSŁOWE; KWASY KARBOKSYLOWE I ICH POCHODNE
20.14.31 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
20.14.31.0 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
20.14.32 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
20.14.32.0 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
20.14.33 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
20.14.33.0 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
20.14.34 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
20.14.34.0 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
20.14.4 Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
20.14.41 Związki z aminową grupą funkcyjną
20.14.41.0 Związki z aminową grupą funkcyjną
20.14.42 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
20.14.42.0 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
20.14.43 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
20.14.43.0 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
20.14.44 Związki z inną azotową grupą funkcyjną
20.14.44.0 Związki z inną azotową grupą funkcyjną
20.14.5 ZWIĄZKI SIARKI ORGANICZNE I POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE; ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.14.51 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
20.14.51.0 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
20.14.52 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
20.14.52.0 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
20.14.53 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
20.14.53.0 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
20.14.6 ETERY, NADTLENKI ORGANICZNE, EPOKSYDY, ACETALE I PÓŁACETALE; POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE
20.14.61 Związki z aldehydową grupą funkcyjną
20.14.61.0 Związki z aldehydową grupą funkcyjną
20.14.62 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
20.14.62.0 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
20.14.63 Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
20.14.63.1 Etery zawierające biometanol lub bioetanol
20.14.63.2 Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
20.14.64 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.7 RÓŻNE ORGANICZNE CHEMIKALIA PODSTAWOWE
20.14.71 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
20.14.71.0 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
20.14.72 Węgiel drzewny
20.14.72.0 Węgiel drzewny
20.14.73 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
20.14.73.0 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
20.14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.
20.14.74.0 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj.
20.14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20.14.75.1 Bioetanol skażony (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
20.14.75.9 Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20.14.8 ŁUGI ODPADOWE Z PRODUKCJI PULPY DRZEWNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OLEJU TALOWEGO
20.14.80 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.80.0 Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15 NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE
20.15.1 KWAS AZOTOWY; MIESZANINY NITRUJĄCE; AMONIAK
20.15.10 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.10.0 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.2 CHLOREK AMONU; AZOTYNY
20.15.20 Chlorek amonu; azotyny
20.15.20.0 Chlorek amonu; azotyny
20.15.3 NAWOZY AZOTOWE, MINERALNE LUB CHEMICZNE
20.15.31 Mocznik
20.15.31.0 Mocznik
20.15.32 Siarczan amonu
20.15.32.0 Siarczan amonu
20.15.33 Azotan amonu
20.15.33.0 Azotan amonu
20.15.34 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
20.15.34.0 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
20.15.35 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
20.15.35.0 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
20.15.36 Mieszaniny mocznika i azotanu amonu
20.15.36.0 Mieszaniny mocznika i azotanu amonu
20.15.39 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.39.0 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.4 NAWOZY FOSFOROWE, MINERALNE LUB CHEMICZNE
20.15.41 Superfosfaty
20.15.41.0 Superfosfaty
20.15.49 Pozostałe nawozy fosforowe
20.15.49.0 Pozostałe nawozy fosforowe
20.15.5 NAWOZY POTASOWE, MINERALNE LUB CHEMICZNE
20.15.51 Chlorek potasu
20.15.51.0 Chlorek potasu
20.15.52 Siarczan potasu
20.15.52.0 Siarczan potasu
20.15.59 Pozostałe nawozy potasowe
20.15.59.0 Pozostałe nawozy potasowe
20.15.6 AZOTAN SODU
20.15.60 Azotan sodu
20.15.60.0 Azotan sodu
20.15.7 NAWOZY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.15.71 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
20.15.71.0 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
20.15.72 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
20.15.72.0 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
20.15.73 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
20.15.73.0 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
20.15.74 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
20.15.74.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
20.15.75 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
20.15.75.0 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
20.15.76 Azotan potasu
20.15.76.0 Azotan potasu
20.15.79 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.79.0 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostałe nawozy mineralne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.8 NAWOZY NATURALNE LUB ORGANICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.15.80 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
20.15.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.16 TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.1 POLIMERY ETYLENU W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.10 Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.10.0 Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.2 POLIMERY STYRENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.20 Polimery styrenu, w formach podstawowych
20.16.20.0 Polimery styrenu, w formach podstawowych
20.16.3 POLIMERY CHLORKU WINYLU I POZOSTAŁYCH FLUOROWCOWANYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.30 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.30.0 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.4 POLIACETALE, POZOSTAŁE POLIETERY I ŻYWICE EPOKSYDOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH; POLIWĘGLANY, ŻYWICE ALKIDOWE, POLIESTRY ALLILOWE I POZOSTAŁE POLIESTRY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.40 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.40.0 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.5 POZOSTAŁE TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH; WYMIENIACZE JONÓW
20.16.51 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
20.16.51.0 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
20.16.52 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
20.16.52.0 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
20.16.53 Polimery akrylu w formach podstawowych
20.16.53.0 Polimery akrylu w formach podstawowych
20.16.54 Poliamidy w formach podstawowych
20.16.54.0 Poliamidy w formach podstawowych
20.16.55 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
20.16.55.0 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
20.16.56 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
20.16.56.0 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
20.16.57 Silikony w formach podstawowych
20.16.57.0 Silikony w formach podstawowych
20.16.59 Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.16.59.0 Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; wymieniacze jonów
20.16.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17 KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.1 KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.10 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.10.0 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2 PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20 PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20.1 PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20.11 Środki owadobójcze
20.20.11.0 Środki owadobójcze
20.20.12 Środki chwastobójcze
20.20.12.0 Środki chwastobójcze
20.20.13 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
20.20.13.0 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
20.20.14 Środki odkażające
20.20.14.0 Środki odkażające
20.20.15 Środki grzybobójcze
20.20.15.0 Środki grzybobójcze
20.20.16 Pestycydy niebezpieczne
20.20.16.0 Pestycydy niebezpieczne
20.20.19 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
20.20.19.0 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
20.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
20.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.3 FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30 FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30.1 FARBY I POKOSTY NA BAZIE TWORZYW SZTUCZNYCH
20.30.11 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
20.30.11.0 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
20.30.12 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
20.30.12.0 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
20.30.2 POZOSTAŁE FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WYROBY; FARBY DO CELÓW ARTYSTYCZNYCH I FARBA DRUKARSKA
20.30.21 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
20.30.21.0 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
20.30.22 Pozostałe farby, lakiery i podobne środki pokrywające; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
20.30.22.0 Pozostałe farby, lakiery i podobne środki pokrywające; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
20.30.23 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
20.30.23.0 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
20.30.24 Farba drukarska
20.30.24.0 Farba drukarska
20.30.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH ŚRODKÓW POKRYWAJĄCYCH, FARB DRUKARSKICH, GOTOWYCH SYKATYW I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
20.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.4 MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.41 MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE
20.41.1 GLICERYNA
20.41.10 Gliceryna
20.41.10.0 Gliceryna surowa
20.41.2 ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, Z WYŁĄCZENIEM MYDŁA
20.41.20 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.20.0 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.3 MYDŁO, ŚRODKI PIORĄCE I CZYSZCZĄCE
20.41.31 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
20.41.31.0 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
20.41.32 Detergenty i preparaty do prania
20.41.32.0 Detergenty i preparaty do prania
20.41.4 PREPARATY ZAPACHOWE, WOSKI ORAZ POZOSTAŁE PREPARATY DO CZYSZCZENIA
20.41.41 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
20.41.41.0 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
20.41.42 Woski sztuczne i preparowane
20.41.42.0 Woski sztuczne i preparowane
20.41.43 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
20.41.43.0 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
20.41.44 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.44.0 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW PIORĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH I POLERUJĄCYCH
20.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.42 PREPARATY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.42.1 PREPARATY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.42.11 Perfumy i wody toaletowe
20.42.11.0 Perfumy i wody toaletowe
20.42.12 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
20.42.12.0 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
20.42.13 Kosmetyki do manicure i pedicure
20.42.13.0 Kosmetyki do manicure i pedicure
20.42.14 Pudry kosmetyczne lub toaletowe
20.42.14.0 Pudry kosmetyczne lub toaletowe
20.42.15 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.15.0 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.16 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
20.42.16.0 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
20.42.17 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.17.0 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.18 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
20.42.18.0 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
20.42.19 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.19.0 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
20.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5 POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE
20.51 MATERIAŁY WYBUCHOWE; ZAPAŁKI
20.51.1 MATERIAŁY WYBUCHOWE GOTOWE; LONTY PROCHOWE; LONTY DETONUJĄCE; SPŁONKI NABOJOWE LUB DETONUJĄCE; ZAPALNIKI; DETONATORY ELEKTRYCZNE; OGNIE SZTUCZNE
20.51.11 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
20.51.11.0 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
20.51.12 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
20.51.12.0 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
20.51.13 Ognie sztuczne
20.51.13.0 Ognie sztuczne
20.51.14 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
20.51.14.0 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
20.51.2 ZAPAŁKI
20.51.20 Zapałki
20.51.20.0 Zapałki
20.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I ZAPAŁEK
20.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.52 KLEJE
20.52.1 KLEJE
20.52.10 Kleje
20.52.10.0 Kleje
20.52.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KLEJÓW
20.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.53 OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.1 OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.10 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.10.0 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OLEJKÓW ETERYCZNYCH I MIESZANIN SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.53.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.59 POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.59.1 PŁYTY I FILMY FOTOGRAFICZNE, FILMY DO NATYCHMIASTOWYCH ODBITEK; PREPARATY CHEMICZNE I NIEZMIESZANE WYROBY DO STOSOWANIA W FOTOGRAFICE
20.59.11 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
20.59.11.0 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
20.59.12 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.2 TŁUSZCZE I OLEJE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, CHEMICZNIE MODYFIKOWANE; NIEJADALNE MIESZANINY TŁUSZCZÓW I OLEJÓW ZWIERZĘCYCH I ROŚLINNYCH
20.59.20 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.20.0 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.3 ATRAMENT DO PISANIA, TUSZ KREŚLARSKI I POZOSTAŁE ATRAMENTY I TUSZE
20.59.30 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.4 PREPARATY SMAROWE; DODATKI; ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZAMARZANIU
20.59.41 Preparaty smarowe
20.59.41.0 Preparaty smarowe
20.59.42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.42.0 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.43.0 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.5 RÓŻNE WYROBY CHEMICZNE
20.59.51 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
20.59.51.0 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
20.59.52 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.53 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
20.59.53.0 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
20.59.54 Węgiel aktywny
20.59.54.0 Węgiel aktywny
20.59.55 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
20.59.55.0 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
20.59.56 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.56.0 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne
20.59.57.0 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne
20.59.58 Biodiesel
20.59.58.0 Biodiesel
20.59.59 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.59.1 Estry kwasów tłuszczowych
20.59.59.9 Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.6 ŻELATYNY I ICH POCHODNE, WŁĄCZAJĄC ALBUMINY MLEKA
20.59.60 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.60.0 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
20.59.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.59.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.6 WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60 WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60.1 WŁÓKNA SYNTETYCZNE
20.60.11 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.11.0 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.12 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
20.60.12.0 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
20.60.13 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
20.60.13.0 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
20.60.14 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne wyroby, z syntetycznych materiałów włókienniczych
20.60.14.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne wyroby, z syntetycznych materiałów włókienniczych
20.60.2 WŁÓKNA SZTUCZNE
20.60.21 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.21.0 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.22 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
20.60.22.0 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
20.60.23 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
20.60.23.0 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
20.60.24 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
20.60.24.0 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
20.60.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
20.60.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
20.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych

Dział 21 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.1 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE
21.10 PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE
21.10.1 KWAS SALICYLOWY, KWAS O-ACETYLOSALICYLOWY, ICH SOLE I ESTRY
21.10.10 Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry
21.10.10.0 Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry
21.10.2 LIZYNA, KWAS GLUTAMINOWY I ICH SOLE; CZWARTORZĘDOWE SOLE I WODOROTLENKI AMONOWE; FOSFOAMINOLIPIDY; AMIDY I ICH POCHODNE ORAZ ICH SOLE
21.10.20 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
21.10.20.0 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole
21.10.3 LAKTONY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE Z HETEROATOMEM(-AMI) AZOTU ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ PIRAZOLOWY, PIERŚCIEŃ PIRYMIDYNOWY, PIERŚCIEŃ PIPERAZYNOWY, NIESKONDENSOWANY PIERŚCIEŃ TRIAZYNOWY LUB FENOTIAZYNOWY UKŁAD PIERŚCIENIOWY NIESKONDENSOWANY DALEJ; HYDANTOINA I JEJ POCHODNE; SULFONAMIDY
21.10.31 Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
21.10.31.0 Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne
21.10.32 Sulfonamidy
21.10.32.0 Sulfonamidy
21.10.4 CUKRY CHEMICZNIE CZYSTE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ETERY CUKRÓW I ESTRY CUKRÓW ORAZ ICH SOLE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
21.10.40 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.40.0 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.5 PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY; GLIKOZYDY I ALKALOIDY ROŚLINNE ORAZ ICH POCHODNE; ANTYBIOTYKI
21.10.51 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
21.10.51.0 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne
21.10.52 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
21.10.52.0 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony
21.10.53 Glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
21.10.53.0 Glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
21.10.54 Antybiotyki
21.10.54.0 Antybiotyki
21.10.6 GRUCZOŁY I POZOSTAŁE NARZĄDY; ICH EKSTRAKTY ORAZ POZOSTAŁE SUBSTANCJE POCHODZENIA LUDZKIEGO LUB ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
21.10.60 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.60.0 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.10.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
21.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
21.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2 LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20 LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20.1 LEKI
21.20.11 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
21.20.11.0 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki
21.20.12 Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
21.20.12.0 Leki zawierające hormony, ale niezawierające antybiotyków
21.20.13 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków
21.20.13.0 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów lub antybiotyków
21.20.2 POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE
21.20.21 Antysurowice i szczepionki
21.20.21.0 Antysurowice i szczepionki
21.20.22 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
21.20.22.0 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych
21.20.23 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
21.20.23.0 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne
21.20.24 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
21.20.24.0 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy
21.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
21.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział 22 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

22.1 WYROBY Z GUMY
22.11 OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY
22.11.1 OPONY I DĘTKI Z GUMY, NOWE
22.11.11 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.11.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
22.11.12 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.12.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
22.11.13 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych
22.11.13.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych
22.11.14 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.14.0 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
22.11.15 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek, z gumy
22.11.15.0 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek, z gumy
22.11.16 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon, z gumy
22.11.16.0 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon, z gumy
22.11.2 OPONY PNEUMATYCZNE BIEŻNIKOWANE Z GUMY
22.11.20 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.20.0 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
22.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPON I DĘTEK, Z GUMY; Z BIEŻNIKOWANIEM I REGENEROWANIEM OPON Z GUMY
22.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy
22.19 POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY
22.19.1 REGENERAT GUMOWY W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH
22.19.10 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.10.0 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
22.19.2 KAUCZUK NIEWULKANIZOWANY I WYROBY Z NIEGO; GUMA (Z WYŁĄCZENIEM EBONITU), W FORMIE NICI, SZNURKA, PŁYT, ARKUSZY, TAŚM, PRĘTÓW I PROFILI
22.19.20 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.20.0 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili
22.19.3 PRZEWODY, RURY I WĘŻE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT
22.19.30 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.30.0 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit
22.19.4 PASY NAPĘDOWE LUB TAŚMY PRZENOŚNIKOWE, Z GUMY
22.19.40 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.40.0 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy
22.19.5 TKANINY GUMOWANE, Z WYŁĄCZENIEM TKANINY KORDOWEJ NA OPONY
22.19.50 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.50.0 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony
22.19.6 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT
22.19.60 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.60.0 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit
22.19.7 WYROBY Z GUMY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; EBONIT; WYROBY Z EBONITU
22.19.71 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.71.0 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit
22.19.72 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.72.0 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa
22.19.73 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.73.0 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej
22.19.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
22.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy
22.2 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21 PŁYTY, ARKUSZE, RURY I KSZTAŁTOWNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.1 WŁÓKNA POJEDYNCZE O PRZEKROJU POPRZECZNYM > 1 MM, PRĘTY, PAŁECZKI I KSZTAŁTOWNIKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.10 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.10.0 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych
22.21.2 RURY, PRZEWODY I WĘŻE ORAZ ICH OSPRZĘT, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.21 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.21.0 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
22.21.29 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich osprzęt, z tworzyw sztucznych
22.21.29.0 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich osprzęt, z tworzyw sztucznych
22.21.3 PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH ANI NIEPOŁĄCZONYCH Z INNYMI MATERIAŁAMI
22.21.30 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
22.21.4 POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.41 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.41.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych
22.21.42 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.42.0 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe
22.21.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw sztucznych
22.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw sztucznych
22.22 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.1 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.11 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.11.0 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu
22.22.12 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.12.0 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu
22.22.13 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.13.0 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.14 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.14.0 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły, z tworzyw sztucznych
22.22.19 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.19.0 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych
22.22.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych
22.23 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.1 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA; LINOLEUM I POZOSTAŁE TWARDE POKRYCIA PODŁOGOWE INNE NIŻ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23.11 Pokrycia podłogowe (nawet samoprzylepne), ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w postaci płytek
22.23.11.0 Pokrycia podłogowe (nawet samoprzylepne), ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w postaci płytek
22.23.12 Wanny, umywalki, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.12.0 Wanny, umywalki, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych
22.23.13 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.13.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych
22.23.14 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.14.0 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
22.23.15 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.15.0 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy
22.23.19 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.19.0 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.23.2 BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.23.20 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.20.0 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych
22.23.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
22.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.29 POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.1 ODZIEŻ I DODATKI DO ODZIEŻY, WŁĄCZAJĄC RĘKAWICZKI, Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.10 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.10.0 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych
22.29.2 POZOSTAŁE WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
22.29.21 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm
22.29.21.0 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm
22.29.22 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.22.0 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych
22.29.23 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.23.0 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych
22.29.24 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.24.0 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych
22.29.25 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
22.29.25.0 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
22.29.26 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.26.0 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych
22.29.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.29.0 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
22.29.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22.29.91 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.91.0 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Dział 23 WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

23.1 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
23.11 SZKŁO PŁASKIE
23.11.1 SZKŁO PŁASKIE
23.11.11 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.11.0 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.12 Szkło typu ‘float’ i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.12.0 Szkło typu ‘float’ i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, ale nieobrobione inaczej
23.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA PŁASKIEGO
23.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
23.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego
23.12 SZKŁO PŁASKIE PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.1 SZKŁO PŁASKIE PROFILOWANE I PODDANE DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.11 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane
23.12.11.0 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieoprawione ani nieobramowane
23.12.12 Szkło bezpieczne
23.12.12.0 Szkło bezpieczne
23.12.13 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
23.12.13.0 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
23.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I PODDANEGO DALSZEJ OBRÓBCE
23.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
23.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce
23.13 SZKŁO GOSPODARCZE
23.13.1 SZKŁO GOSPODARCZE
23.13.11 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
23.13.11.0 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
23.13.12 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego
23.13.12.0 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego
23.13.13 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów
23.13.13.0 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów
23.13.14 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyo próżniowych
23.13.14.0 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyo próżniowych
23.13.9 USŁUGI WYKOOCZENIOWE W ZAKRESIE SZKŁA GOSPODARCZEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SZKŁA GOSPODARCZEGO
23.13.91 Usługi wykooczeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
23.13.91.0 Usługi wykooczeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych
23.13.92 Usługi wykooczeniowe w zakresie pojemników szklanych
23.13.92.0 Usługi wykooczeniowe w zakresie pojemników szklanych
23.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
23.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego
23.14 WŁÓKNA SZKLANE
23.14.1 WŁÓKNA SZKLANE
23.14.11 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych
23.14.11.0 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych
23.14.12 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin
23.14.12.0 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin
23.14.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WŁÓKIEN SZKLANYCH
23.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
23.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych
23.19 POZOSTAŁE SZKŁO PRZETWORZONE, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
23.19.1 POZOSTAŁE SZKŁO W POSTACI PÓŁPRZETWORZONEJ
23.19.11 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione
23.19.11.0 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione
23.19.12 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
23.19.12.0 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach
23.19.2 SZKŁO TECHNICZNE I POZOSTAŁE RODZAJE SZKŁA
23.19.21 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
23.19.21.0 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
23.19.22 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
23.19.22.0 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
23.19.23 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane
23.19.23.0 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane
23.19.24 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
23.19.24.0 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp.
23.19.25 Izolatory elektryczne szklane
23.19.25.0 Izolatory elektryczne szklane
23.19.26 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.19.26.0 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.19.9 USŁUGI WYKOOCZENIOWE W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO SZKŁA PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SZKŁA PRZETWORZONEGO, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
23.19.91 Usługi wykooczeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.91.0 Usługi wykooczeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.19.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne
23.2 WYROBY OGNIOTRWAŁE
23.20 WYROBY OGNIOTRWAŁE
23.20.1 Wyroby ogniotrwałe
23.20.11 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.11.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.12 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.12.0 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
23.20.13 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.13.0 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.20.14 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
23.20.14.0 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne
23.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
23.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
23.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych
23.3 MATERIAŁY BUDOWLANE CERAMICZNE
23.31 PŁYTKI CERAMICZNE I PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE
23.31.1 PŁYTKI CERAMICZNE I PŁYTY CHODNIKOWE CERAMICZNE
23.31.10 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
23.31.10.0 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne
23.31.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PŁYTEK CERAMICZNYCH I PŁYT CHODNIKOWYCH CERAMICZNYCH
23.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
23.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych ceramicznych
23.32 CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.1 CEGŁY, DACHÓWKI I MATERIAŁY BUDOWLANE, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.11 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
23.32.11.0 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp.
23.32.12 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
23.32.12.0 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane
23.32.13 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
23.32.13.0 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
23.32.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
23.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4 POZOSTAŁE WYROBY Z PORCELANY I CERAMIKI
23.41 WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE
23.41.1 WYROBY CERAMICZNE STOŁOWE I OZDOBNE
23.41.11 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.11.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.12 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.12.0 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.41.13 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
23.41.13.0 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
23.41.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW CERAMICZNYCH, STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
23.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych, stołowych i ozdobnych
23.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych, stołowych i ozdobnych
23.42 WYROBY SANITARNE CERAMICZNE
23.42.1 WYROBY SANITARNE CERAMICZNE
23.42.10 Wyroby sanitarne ceramiczne
23.42.10.0 Wyroby sanitarne ceramiczne
23.42.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
23.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43 IZOLATORY CERAMICZNE I ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO
23.43.1 IZOLATORY ELEKTRYCZNE CERAMICZNE; ELEMENTY CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO DO MASZYN, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
23.43.10 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
23.43.10.0 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego
23.43.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ IZOLATORÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW CERAMICZNEGO OSPRZĘTU IZOLACYJNEGO
23.43.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
23.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego
23.44 POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.1 POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.11 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.11.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.12 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.12.0 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej
23.44.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH DO CELÓW TECHNICZNYCH
23.44.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
23.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych
23.49 POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE
23.49.1 POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE
23.49.11 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie oraz do transportu lub pakowania towarów
23.49.11.0 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie oraz do transportu lub pakowania towarów
23.49.12 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.49.12.0 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.49.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
23.49.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5 CEMENT, WAPNO I GIPS
23.51 CEMENT
23.51.1 CEMENT
23.51.11 Klinkier cementowy
23.51.11.0 Klinkier cementowy
23.51.12 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
23.51.12.0 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
23.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ CEMENTU
23.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
23.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu
23.52 WAPNO I SPOIWA GIPSOWE
23.52.1 WAPNO PALONE, WAPNO GASZONE I WAPNO HYDRAULICZNE
23.52.10 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
23.52.10.0 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne
23.52.2 SPOIWA GIPSOWE
23.52.20 Spoiwa gipsowe
23.52.20.0 Spoiwa gipsowe
23.52.3 DOLOMIT KALCYNOWANY LUB SPIEKANY
23.52.30 Dolomit kalcynowany lub spiekany
23.52.30.0 Dolomit kalcynowany lub spiekany
23.52.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WAPNA I SPOIWA GIPSOWEGO
23.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i spoiwa gipsowego
23.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i spoiwa gipsowego
23.6 WYROBY Z BETONU, CEMENTU I GIPSU
23.61 WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.1 WYROBY Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.11 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia
23.61.11.1 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z betonu
23.61.11.2 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu lub ze sztucznego kamienia
23.61.12 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia
23.61.12.1 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z betonu
23.61.12.2 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, z cementu lub ze sztucznego kamienia
23.61.2 BUDYNKI PREFABRYKOWANE, Z BETONU
23.61.20 Budynki prefabrykowane, z betonu
23.61.20.0 Budynki prefabrykowane, z betonu
23.61.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z BETONU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.61.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
23.61.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych
23.62 WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.1 WYROBY Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.10 Wyroby z gipsu do celów budowlanych
23.62.10.0 Wyroby z gipsu do celów budowlanych
23.62.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z GIPSU DO CELÓW BUDOWLANYCH
23.62.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
23.62.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych
23.63 MASY BETONOWE
23.63.1 MASY BETONOWE
23.63.10 Masy betonowe
23.63.10.0 Masy betonowe
23.63.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASY BETONOWEJ
23.63.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej
23.63.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej
23.64 ZAPRAWY MURARSKIE
23.64.1 ZAPRAWY MURARSKIE
23.64.10 Zaprawy murarskie
23.64.10.0 Zaprawy murarskie
23.64.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZAPRAW MURARSKICH
23.64.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
23.64.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich
23.65 WYROBY Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.1 WYROBY Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.11 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna scalonych spoiwem mineralnym
23.65.11.0 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna scalonych spoiwem mineralnym
23.65.12 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe lub tym podobne
23.65.12.0 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe lub tym podobne
23.65.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z WŁÓKNO-CEMENTU
23.65.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z włókno-cementu
23.65.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z włókno-cementu
23.69 POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
23.69.1 POZOSTAŁE WYROBY Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
23.69.11 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.11.0 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.19 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.19.0 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.69.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU LUB CEMENTU
23.69.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
23.69.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu
23.7 KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70 KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70.1 KAMIENIE CIĘTE, FORMOWANE I WYKOŃCZONE
23.70.11 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
23.70.11.0 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru
23.70.12 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
23.70.12.0 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych
23.70.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KAMIENI CIĘTYCH, FORMOWANYCH I WYKOŃCZONYCH
23.70.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
23.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych
23.9 POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.91 WYROBY ŚCIERNE
23.91.1 WYROBY ŚCIERNE
23.91.11 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
23.91.11.0 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki
23.91.12 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
23.91.12.0 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury
23.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW ŚCIERNYCH
23.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
23.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych
23.99 POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
23.99.1 POZOSTAŁE WYROBY Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
23.99.11 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
23.99.11.0 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane
23.99.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
23.99.12.0 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów
23.99.13 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
23.99.13.0 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących
23.99.14 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
23.99.14.0 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów
23.99.15 Korund sztuczny
23.99.15.0 Korund sztuczny
23.99.19 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.99.19.0 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
23.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
23.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
23.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 24 METALE

24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
24.10 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
24.10.1 PODSTAWOWE RODZAJE ŻELAZA, STALI I ŻELAZOSTOPÓW
24.10.11 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
24.10.11.0 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
24.10.12 Żelazostopy
24.10.12.0 Żelazostopy
24.10.13 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
24.10.13.0 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach
24.10.14 Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
24.10.14.0 Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
24.10.2 STAL SUROWA
24.10.21 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
24.10.21.0 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej
24.10.22 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
24.10.22.0 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej
24.10.23 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
24.10.23.0 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej
24.10.3 WYROBY WALCOWANE PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA GORĄCO
24.10.31 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.33 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.33.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.34 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.34.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.35 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.36 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.4 WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI ≥ 600 MM, ZE STALI 24.10.41 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.42 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.42.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 24.10.43 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.5 WYROBY PŁASKIE WALCOWANE ZE STALI, PLATEROWANE, POWLEKANE LUB POKRYWANE ORAZ WYROBY PŁASKIE WALCOWANE, ZE STALI KRZEMOWEJ ELEKTROTECHNICZNEJ I SZYBKOTNĄCEJ 24.10.51 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.52 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.10.53 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.53.0 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.54 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.54.0 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.55 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej 24.10.55.0 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybkotnącej 24.10.6 PRĘTY WALCOWANE NA GORĄCO, ZE STALI 24.10.61 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 24.10.62 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.63 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej 24.10.63.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej 24.10.64 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.64.0 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.65 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 24.10.66 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 24.10.67 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych 24.10.67.0 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych 24.10.7 KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE OBROBIONE NA GORĄCO ZE STALI, ŚCIANKA SZCZELNA ZE STALI ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH ZE STALI 24.10.71 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 24.10.72 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej 24.10.72.0 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej 24.10.73 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 24.10.74 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, otwarte, ze stali 24.10.74.0 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, otwarte, ze stali 24.10.75 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali 24.10.75.0 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali 24.10.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŻELIWA, STALI I STOPÓW ŻELAZA 24.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza 24.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza 24.2 RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI 24.20 RURY, PRZEWODY RUROWE, PROFILE DRĄŻONE I ŁĄCZNIKI, ZE STALI 24.20.1 RURY, PRZEWODY RUROWE I PROFILE DRĄŻONE, BEZ SZWU, ZE STALI 24.20.11 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.12 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 24.20.13 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 24.20.14 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali 24.20.14.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali 24.20.2 RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE, O OKRĄGŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM I O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ > 406,4 MM, ZE STALI
24.20.21 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.21.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.22 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.22.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.23 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.23.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.24 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.24.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali
24.20.3 RURY I PRZEWODY RUROWE SPAWANE O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ ≤ 406,4 MM, ZE STALI
24.20.31 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.32 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.32.0 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.33 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.34 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.35 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.35.0 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali
24.20.4 ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH INNE NIŻ ODLEWANE, ZE STALI
24.20.40 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ RUR, PRZEWODÓW RUROWYCH, PROFILI DRĄŻONYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI
24.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
24.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali
24.3 POZOSTAŁE WYROBY ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE
24.31 PRĘTY CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.1 PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, ZE STALI NIESTOPOWEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.10 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
24.31.10.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
24.31.2 PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, Z POZOSTAŁEJ STALI STOPOWEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.20 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
24.31.20.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
24.31.3 PRĘTY, KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE, ZE STALI NIERDZEWNEJ, CIĄGNIONE NA ZIMNO
24.31.30 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno
24.31.30.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno
24.31.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO
24.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów ciągnionych na zimno
24.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów ciągnionych na zimno
24.32 WYROBY PŁASKIE WALCOWANE NA ZIMNO, ZE STALI INNEJ NIŻ STAL KRZEMOWA ELEKTROTECHNICZNA
24.32.1 WYROBY PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI < 600 MM, NIEPOKRYTE 24.32.10 Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte 24.32.10.0 Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte 24.32.2 WYROBY WALCOWANE PŁASKIE ZE STALI, NIEOBROBIONE WIĘCEJ NIŻ WALCOWANE NA ZIMNO, O SZEROKOŚCI < 600 MM, PLATEROWANE, POWLECZONE LUB POKRYTE 24.32.20 Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte 24.32.20.0 Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte 24.32.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 24.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno 24.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno 24.33 WYROBY KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO 24.33.1 KSZTAŁTOWNIKI OTWARTE KSZTAŁTOWANE LUB GIĘTE NA ZIMNO 24.33.11 Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno 24.33.12 Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno 24.33.12.1 Kształtowniki otwarte, ze stali nierdzewnej, kształtowane lub gięte na zimno 24.33.12.2 Kształtowniki otwarte, z pozostałej stali, kształtowane lub gięte na zimno 24.33.2 ARKUSZE ŻEBERKOWANE ZE STALI NIESTOPOWEJ 24.33.20 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 24.33.3 PANELE WIELOWARSTWOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ 24.33.30 Panele wielowarstwowe z blachy stalowej, powlekanej 24.33.30.0 Panele wielowarstwowe z blachy stalowej, powlekanej 24.33.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW KSZTAŁTOWANYCH LUB GIĘTYCH NA ZIMNO 24.33.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kształtowanych lub giętych na zimno 24.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kształtowanych lub giętych na zimno 24.34 DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO 24.34.1 DRUT CIĄGNIONY NA ZIMNO 24.34.11 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 24.34.12 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej 24.34.12.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej 24.34.13 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej 24.34.13.0 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej 24.34.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DRUTU POPRZEZ CIĄGNIENIE NA ZIMNO 24.34.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno 24.34.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno 24.4 METALE SZLACHETNE I POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE 24.41 METALE SZLACHETNE 24.41.1 SREBRO W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU 24.41.10 Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 24.41.10.0 Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 24.41.2 ZŁOTO W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU 24.41.20 Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 24.41.20.0 Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku 24.41.3 PLATYNA W STANIE SUROWYM LUB PÓŁPRODUKTU LUB W POSTACI PROSZKU 24.41.30 Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 24.41.30.0 Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku 24.41.4 METALE NIESZLACHETNE LUB SREBRO, POZŁACANE, NIEOBROBIONE INACZEJ NIŻ DO STANU PÓŁPRODUKTU 24.41.40 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.41.5 METALE NIESZLACHETNE POSREBRZANE I METALE NIESZLACHETNE, SREBRO LUB ZŁOTO, PLATYNOWANE, NIEOBROBIONE INACZEJ NIŻ DO STANU PÓŁPRODUKTU 24.41.50 Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.41.50.0 Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.41.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ METALI SZLACHETNYCH 24.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych 24.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych 24.42 ALUMINIUM 24.42.1 ALUMINIUM NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE; TLENEK GLINU 24.42.11 Aluminium nieobrobione plastycznie 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 24.42.12 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu 24.42.12.0 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu 24.42.2 PÓŁPRODUKTY Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM 24.42.21 Proszki i płatki z aluminium 24.42.21.0 Proszki i płatki z aluminium 24.42.22 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium 24.42.22.0 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium 24.42.23 Drut z aluminium i stopów aluminium 24.42.23.0 Drut z aluminium i stopów aluminium 24.42.24 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
24.42.24.0 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm
24.42.25 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm
24.42.25.0 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm
24.42.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
24.42.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium
24.42.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STOPÓW ALUMINIUM
24.42.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
24.42.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium
24.43 OŁÓW, CYNK I CYNA
24.43.1 OŁÓW, CYNK I CYNA, NIEOBROBIONE PLASTYCZNIE
24.43.11 Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12 Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13 Cyna nieobrobiona plastycznie
24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
24.43.2 PÓŁPRODUKTY Z OŁOWIU, CYNKU, CYNY I ICH STOPÓW
24.43.21 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
24.43.21.0 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu
24.43.22 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
24.43.22.0 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
24.43.23 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
24.43.23.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów
24.43.24 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
24.43.24.0 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny
24.43.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OŁOWIU, CYNKU I CYNY
24.43.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
24.43.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny
24.44 MIEDŹ
24.44.1 MIEDŹ NIEOBROBIONA PLASTYCZNIE; KAMIENIE MIEDZIOWE; MIEDŹ CEMENTACYJNA
24.44.11 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
24.44.11.0 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna
24.44.12 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.2 PÓŁPRODUKTY Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
24.44.21 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23 Druty z miedzi i jej stopów
24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
24.44.24 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
24.44.24.0 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów
24.44.25 Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm
24.44.25.0 Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm
24.44.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
24.44.26.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów
24.44.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIEDZI
24.44.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
24.44.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi
24.45 POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE
24.45.1 NIKIEL NIEOBROBIONY PLASTYCZNIE; PRODUKTY POŚREDNIE HUTNICTWA NIKLU
24.45.11 Nikiel nieobrobiony plastycznie
24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
24.45.12 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
24.45.12.0 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
24.45.2 PÓŁPRODUKTY Z NIKLU I STOPÓW NIKLU
24.45.21 Proszki i płatki niklu i stopów niklu
24.45.21.0 Proszki i płatki niklu i stopów niklu
24.45.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
24.45.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu
24.45.23 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
24.45.23.0 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu
24.45.24 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
24.45.24.0 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu
24.45.3 POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE I WYROBY Z NICH; CERMETALE; POPIÓŁ I POZOSTAŁOŚCI ZAWIERAJĄCE METALE I ZWIĄZKI METALI
24.45.30 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali
24.45.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.45.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
24.45.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych
24.46 PALIWO JĄDROWE PRZETWORZONE
24.46.1 URAN NATURALNY I JEGO ZWIĄZKI; STOPY, DYSPERSJE (WŁĄCZNIE Z CERMETALAMI), PRODUKTY CERAMICZNE ORAZ MIESZANINY ZAWIERAJĄCE NATURALNY URAN LUB NATURALNE ZWIĄZKI URANU
24.46.10 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu
24.46.10.0 Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu
24.46.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PALIWA JĄDROWEGO PRZETWORZONEGO
24.46.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
24.46.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego
24.5 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI
24.51 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.1 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.11 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
24.51.11.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego
24.51.12 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
24.51.12.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego
24.51.13 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
24.51.13.0 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego
24.51.2 RURY, PRZEWODY RUROWE I PROFILE DRĄŻONE ODLEWANE Z ŻELIWA
24.51.20 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
24.51.20.0 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa
24.51.3 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa
24.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE WYKONYWANIA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
24.51.99 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
24.51.99.0 Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych
24.52 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH
24.52.1 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH
24.52.10 Usługi wykonywania odlewów staliwnych
24.52.10.0 Usługi wykonywania odlewów staliwnych
24.52.2 RURY I PRZEWODY RUROWE ZE STALIWA ODLEWANEGO ODŚRODKOWO
24.52.20 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
24.52.20.0 Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo
24.52.3 ŁĄCZNIKI RUR LUB PRZEWODÓW RUROWYCH ODLEWANE ZE STALIWA
24.52.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
24.52.30.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa
24.53 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH
24.53.1 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z METALI LEKKICH
24.53.10 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
24.53.10.0 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich
24.54 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.54.1 USŁUGI WYKONYWANIA ODLEWÓW Z POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
24.54.10 Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych
24.54.10.1 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – brązy
24.54.10.2 Usługi wykonywania odlewów ze stopów miedzi – mosiądze
24.54.10.3 Usługi wykonywania odlewów ze stopów cynku
24.54.10.9 Usługi wykonywania odlewów ze stopów innych metali nieżelaznych

Dział 25 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

25.1 METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
25.11 KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI
25.11.1 BUDYNKI PREFABRYKOWANE Z METALU
25.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu
25.11.10.0 Budynki prefabrykowane z metalu
25.11.2 KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I ICH CZĘŚCI
25.11.21 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
25.11.21.0 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali
25.11.22 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
25.11.22.0 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali
25.11.23 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium
25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium
25.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
25.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
25.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części
25.12 DRZWI I OKNA Z METALU
25.12.1 DRZWI I PROGI DRZWIOWE, OKNA I RAMY DO NICH, Z METALU
25.12.10 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, z metalu
25.12.10.0 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, z metalu
25.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ DRZWI I OKIEN Z METALU
25.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu
25.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu
25.2 ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.21 GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.1 GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.11 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali
25.21.11.0 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali
25.21.12 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
25.21.12.0 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu
25.21.13 Części kotłów centralnego ogrzewania
25.21.13.0 Części kotłów centralnego ogrzewania
25.21.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
25.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29 POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.29.1 POZOSTAŁE ZBIORNIKI, CYSTERNY I POJEMNIKI METALOWE
25.29.11 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.29.11.0 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.29.12 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
25.29.12.0 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz
25.29.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
25.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3 WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30 WYTWORNICE PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30.1 WYTWORNICE PARY I ICH CZĘŚCI
25.30.11 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
25.30.11.0 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
25.30.12 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
25.30.12.0 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną
25.30.13 Części wytwornic pary
25.30.13.0 Części wytwornic pary
25.30.2 REAKTORY JĄDROWE I CZĘŚCI REAKTORÓW JĄDROWYCH
25.30.21 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.21.0 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.22 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.22.0 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i aparatury do rozdzielania izotopów
25.30.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
25.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4 BROO I AMUNICJA
25.40 BROO I AMUNICJA
25.40.1 BROO I AMUNICJA ORAZ ICH CZĘŚCI
25.40.11 Broo wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
25.40.11.0 Broo wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu
25.40.12 Rewolwery, pistolety, pozostała broo palna i podobny sprzęt
25.40.12.0 Rewolwery, pistolety, pozostała broo palna i podobny sprzęt
25.40.13 Bomby, pociski i podobne uzbrojenie wojenne; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części
25.40.13.0 Bomby, pociski i podobne uzbrojenie wojenne; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części
25.40.14 Części broni wojskowej i pozostałej broni
25.40.14.0 Części broni wojskowej i pozostałej broni
25.40.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BRONI I AMUNICJI
25.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
25.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji
25.5 USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50 USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50.1 USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI
25.50.11 Usługi kucia metali
25.50.11.0 Usługi kucia metali
25.50.12 Usługi wytłaczania, prasowania metali
25.50.12.0 Usługi wytłaczania, prasowania metali
25.50.13 Usługi formowania metali pozostałymi technikami
25.50.13.0 Usługi formowania metali pozostałymi technikami
25.50.2 USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW
25.50.20 Usługi w zakresie metalurgii proszków
25.50.20.0 Usługi w zakresie metalurgii proszków
25.6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
25.61 USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE
25.61.1 USŁUGI NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE
25.61.11 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
25.61.11.0 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami
25.61.12 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
25.61.12.0 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi
25.61.2 POZOSTAŁE USŁUGI OBRÓBKI METALI
25.61.21 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
25.61.21.0 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami
25.61.22 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
25.61.22.0 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
25.62 USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.1 TOCZENIE ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.10 Toczenie elementów metalowych
25.62.10.0 Toczenie elementów metalowych
25.62.2 POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH
25.62.20 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
25.62.20.0 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych
25.7 WYROBY NOŻOWNICZE, SZTUĆCE, NARZĘDZIA I WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
25.71 WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE
25.71.1 WYROBY NOŻOWNICZE I SZTUĆCE
25.71.11 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
25.71.12 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
25.71.12.0 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach
25.71.13 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure
25.71.13.0 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure
25.71.14 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
25.71.14.0 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
25.71.15 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
25.71.15.0 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części
25.71.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
25.71.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
25.71.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72 ZAMKI I ZAWIASY
25.72.1 ZAMKI I ZAWIASY
25.72.11 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych i meblach, z metali nieszlachetnych
25.72.11.0 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych i meblach, z metali nieszlachetnych
25.72.12 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
25.72.12.0 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych
25.72.13 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie
25.72.13.0 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie
25.72.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
25.72.14.0 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
25.72.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZAMKÓW I ZAWIASÓW
25.72.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
25.72.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów
25.73 NARZĘDZIA
25.73.1 NARZĘDZIA RĘCZNE, W RODZAJU STOSOWANYCH W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE LUB LEŚNICTWIE
25.73.10 Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
25.73.10.0 Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie
25.73.2 PIŁY RĘCZNE; BRZESZCZOTY DO PIŁ DOWOLNEGO RODZAJU
25.73.20 Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju
25.73.20.0 Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju
25.73.3 POZOSTAŁE NARZĘDZIA RĘCZNE
25.73.30 Pozostałe narzędzia ręczne
25.73.30.0 Pozostałe narzędzia ręczne
25.73.4 NARZĘDZIA WYMIENNE DO NARZĘDZI RĘCZNYCH (WŁĄCZAJĄC ELEKTRYCZNE) LUB DO OBRABIAREK
25.73.40 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
25.73.40.0 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek
25.73.5 FORMY DO METALI; SKRZYNKI FORMIERSKIE; PŁYTY PODMODELOWE; MODELE ODLEWNICZE
25.73.50 Formy do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
25.73.50.0 Formy do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze
25.73.6 POZOSTAŁE NARZĘDZIA
25.73.60 Pozostałe narzędzia
25.73.60.0 Pozostałe narzędzia
25.73.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NARZĘDZI
25.73.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
25.73.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi
25.9 POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE
25.91 POJEMNIKI METALOWE
25.91.1 POJEMNIKI METALOWE
25.91.11 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.11.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
25.91.12 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 25.91.12.0 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 25.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POJEMNIKÓW METALOWYCH 25.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych 25.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych 25.92 OPAKOWANIA Z METALI 25.92.1 OPAKOWANIA Z METALI 25.92.11 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali 25.92.11.0 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali 25.92.12 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium 25.92.12.0 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium 25.92.13 Korki, kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych 25.92.13.0 Korki, kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych 25.92.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ Z METALI 25.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali 25.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali 25.93 WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY 25.93.1 WYROBY Z DRUTU, ŁAŃCUCHY I SPRĘŻYNY 25.93.11 Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej 25.93.11.0 Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej 25.93.12 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; splotki, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej 25.93.12.0 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; splotki, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej 25.93.13 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 25.93.14 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby 25.93.14.0 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby 25.93.15 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, w otulinie lub z rdzeniem z topnika 25.93.15.0 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, w otulinie lub z rdzeniem z topnika 25.93.16 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi 25.93.16.0 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi 25.93.17 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części 25.93.17.0 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części 25.93.18 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.93.18.0 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.93.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 25.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.94 ŚRUBY, WKRĘTY I POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE 25.94.1 ŚRUBY, WKRĘTY I POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE 25.94.11 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.94.11.0 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.94.12 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.94.12.0 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.94.13 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z miedzi, gwintowane i niegwintowane 25.94.13.0 Śruby, wkręty i pozostałe elementy złączne, z miedzi, gwintowane i niegwintowane 25.94.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŚRUB, WKRĘTÓW I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH 25.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją śrub, wkrętów i pozostałych elementów złącznych 25.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją śrub, wkrętów i pozostałych elementów złącznych 25.99 POZOSTAŁE GOTOWE WYROBY METALOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25.99.1 WYROBY METALOWE PRZEZNACZONE DO ŁAZIENEK I KUCHNI 25.99.11 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 25.99.11.0 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 25.99.12 Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 25.99.12.0 Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 25.99.2 POZOSTAŁE WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH 25.99.21 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione 25.99.21.0 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione 25.99.22 Kasety na papiery, podpórki na papier, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych 25.99.22.0 Kasety na papiery, podpórki na papier, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych 25.99.23 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych 25.99.23.0 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych 25.99.24 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych 25.99.24.0 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych 25.99.25 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych 25.99.25.0 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych 25.99.26 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki 25.99.26.0 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki 25.99.29 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.99.29.0 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 25.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 25.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych Dział 26 KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE 26.1 ELEMENTY I OBWODY DRUKOWANE, ELEKTRONICZNE 26.11 ELEMENTY ELEKTRONICZNE 26.11.1 LAMPY ELEKTRONOWE Z GORĄCĄ KATODĄ (TERMOKATODĄ), KATODĄ ZIMNĄ LUB FOTOKATODĄ, WŁĄCZAJĄC LAMPY ELEKTRONOPROMIENIOWE 26.11.11 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe 26.11.11.0 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe 26.11.12 Magnetony, klistrony, lampy mikrofalowe i pozostałe lampy elektronowe 26.11.12.0 Magnetony, klistrony, lampy mikrofalowe i pozostałe lampy elektronowe 26.11.2 DIODY I TRANZYSTORY 26.11.21 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych 26.11.21.0 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych 26.11.22 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części 26.11.22.0 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części 26.11.3 ELEKTRONICZNE UKŁADY SCALONE 26.11.30 Elektroniczne układy scalone 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone 26.11.4 CZĘŚCI LAMP ELEKTRONOWYCH I ELEKTRONOPROMIENIOWYCH ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY ELEKTRONICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26.11.40 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.11.40.0 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.11.5 OBWODY DRUKOWANE, W POSTACI JEDYNIE ELEMENTÓW PRZEWODZĄCYCH I STYKÓW 26.11.50 Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków 26.11.50.0 Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i styków 26.11.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 26.11.91 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych 26.11.91.0 Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych 26.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych 26.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych 26.12 ELEKTRONICZNE OBWODY DRUKOWANE 26.12.1 OBWODY DRUKOWANE ZMONTOWANE 26.12.10 Obwody drukowane zmontowane 26.12.10.0 Obwody drukowane zmontowane 26.12.2 KARTY DŹWIĘKOWE, GRAFICZNE, SIECIOWE I PODOBNE DO MASZYN DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH 26.12.20 Karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe i podobne do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 26.12.20.0 Karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe i podobne do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 26.12.3 „KARTY INTELIGENTNE“ 26.12.30 „Karty inteligentne“ 26.12.30.0 „Karty inteligentne“ 26.12.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH 26.12.91 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych i usługi mikromontażu obwodów drukowanych 26.12.91.0 Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych i usługi mikromontażu obwodów drukowanych 26.12.99 Usługi podwykonawców związane z drukowaniem obwodów elektronicznych 26.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z drukowaniem obwodów elektronicznych 26.2 KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE 26.20 KOMPUTERY I URZĄDZENIA PERYFERYJNE 26.20.1 KOMPUTERY I POZOSTAŁE MASZYNY DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO NICH 26.20.11 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne 26.20.12 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci 26.20.12.0 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci 26.20.13 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone 26.20.13.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone 26.20.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów 26.20.14.0 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów 26.20.15 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia 26.20.15.0 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia 26.20.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzeń pamięci 26.20.16.0 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzeń pamięci 26.20.17 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 26.20.17.0 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 26.20.18 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie 26.20.18.0 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie 26.20.2 JEDNOSTKI PAMIĘCI I PÓŁPRZEWODNIKOWE URZĄDZENIA PAMIĘCI TRWAŁEJ 26.20.21 Jednostki pamięci 26.20.21.0 Jednostki pamięci 26.20.22 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 26.20.3 POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO MASZYN AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH 26.20.30 Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych 26.20.30.0 Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych 26.20.4 CZĘŚCI I AKCESORIA DO KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 26.20.40 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.40.0 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 26.20.91 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.91.0 Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.3 SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY 26.30 SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY 26.30.1 URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI; KAMERY TELEWIZYJNE 26.30.11 Urządzenia nadawczo-odbiorcze 26.30.11.0 Urządzenia nadawczo-odbiorcze 26.30.12 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej 26.30.12.0 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej 26.30.13 Kamery telewizyjne 26.30.13.0 Kamery telewizyjne 26.30.2 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII; WIDEOFONY 26.30.21 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 26.30.21.0 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 26.30.22 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 26.30.23 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa) 26.30.23.0 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony 26.30.3 CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH I TELEGRAFICZNYCH 26.30.30 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych 26.30.30.0 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych 26.30.4 ANTENY I REFLEKTORY ANTENOWE WSZELKICH TYPÓW I CZĘŚCI DO NICH; CZĘŚCI DO URZĄDZEŃ NADAWCZYCH DLA RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ KAMER TELEWIZYJNYCH 26.30.40 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych 26.30.40.0 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych 26.30.5 URZĄDZENIA ALARMOWE: PRZECIWWŁAMANIOWE, PRZECIWPOŻAROWE ORAZ INNE TYM PODOBNE 26.30.50 Urządzenia alarmowe: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne 26.30.50.0 Urządzenia alarmowe: przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne 26.30.6 CZĘŚCI URZĄDZEŃ ALARMOWYCH: PRZECIWWŁAMANIOWYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH TEMU PODOBNYCH 26.30.60 Części urządzeń alarmowych: przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych 26.30.60.0 Części urządzeń alarmowych: przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych 26.30.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 26.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego 26.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu telekomunikacyjnego 26.4 ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU 26.40 ELEKTRONICZNY SPRZĘT POWSZECHNEGO UŻYTKU 26.40.1 ODBIORNIKI AUDYCJI RADIOWYCH 26.40.11 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych), nawet połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem 26.40.11.0 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych), nawet połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem 26.40.12 Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 26.40.12.0 Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 26.40.2 ODBIORNIKI TELEWIZYJNE, NAWET ZAWIERAJĄCE ODBIORNIKI RADIOWE LUB APARATURĘ DO ZAPISU LUB ODTWARZANIA DŹWIĘKU LUB OBRAZU 26.40.20 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 26.40.3 URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU 26.40.31 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku 26.40.31.0 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku 26.40.32 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku 26.40.32.0 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku 26.40.33 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania 26.40.33.0 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania 26.40.34 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 26.40.34.0 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 26.40.4 MIKROFONY, GŁOŚNIKI, URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOTELEFONII I RADIOTELEGRAFII 26.40.41 Mikrofony i ich stojaki 26.40.41.0 Mikrofony i ich stojaki 26.40.42 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników 26.40.42.0 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników 26.40.43 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna 26.40.43.0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna 26.40.44 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.40.44.0 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.40.5 CZĘŚCI URZĄDZEŃ DO ODBIORU I ZAPISU DŹWIĘKU I OBRAZU 26.40.51 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu 26.40.51.0 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu 26.40.52 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych 26.40.52.0 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych 26.40.6 KONSOLE DO GIER WIDEO (W RODZAJU STOSOWANYCH Z ODBIORNIKIEM TELEWIZYJNYM LUB SAMODZIELNYM EKRANEM) I POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH LUB LOSOWYCH Z ELEKTRONICZNYM WYŚWIETLACZEM 26.40.60 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem 26.40.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 26.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.5 INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE; ZEGARKI I ZEGARY 26.51 INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE, KONTROLNE I NAWIGACYJNE 26.51.1 INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY NAWIGACYJNE, METEOROLOGICZNE, GEOFIZYCZNE ITP. 26.51.11 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne 26.51.11.0 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne 26.51.12 Teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne 26.51.12.0 Teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne 26.51.2 URZĄDZENIA RADAROWE I RADIONAWIGACYJNE ORAZ DO ZDALNEGO STEROWANIA DROGĄ RADIOWĄ 26.51.20 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową 26.51.20.0 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową 26.51.3 WAGI O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI; INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY KREŚLARSKIE DO DOKONYWANIA OBLICZEŃ, POMIARU ODLEGŁOŚCI ITP. 26.51.31 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria 26.51.31.0 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria 26.51.32 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych 26.51.32.0 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych 26.51.33 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.33.0 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.4 PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH LUB PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 26.51.41 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego 26.51.41.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego 26.51.42 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe 26.51.42.0 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe 26.51.43 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego 26.51.43.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego 26.51.44 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji 26.51.44.0 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji 26.51.45 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.45.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.5 PRZYRZĄDY I APARATURA DO POMIARU I KONTROLI POZOSTAŁYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH 26.51.51 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry 26.51.51.0 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry 26.51.52 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów 26.51.52.0 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów 26.51.53 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.53.0 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.6 POZOSTAŁE INSTRUMENTY I PRZYRZĄDY POMIAROWE I KONTROLNE 26.51.61 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna 26.51.61.0 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna 26.51.62 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów 26.51.62.0 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów 26.51.63 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu 26.51.63.0 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu 26.51.64 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry 26.51.64.0 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry 26.51.65 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne 26.51.65.0 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne 26.51.66 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.66.0 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.7 TERMOSTATY, MANOSTATY I POZOSTAŁE PRZYRZĄDY I APARATURA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI LUB KONTROLI 26.51.70 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli 26.51.70.0 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli 26.51.8 CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 26.51.81 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych 26.51.81.0 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych 26.51.82 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy; części gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.82.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy; części gdzie indziej niesklasyfikowane 26.51.83 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej 26.51.83.0 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej 26.51.84 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 26.51.84.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 26.51.85 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 26.51.85.0 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 26.51.86 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62 26.51.86.0 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62 26.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 26.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 26.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 26.52 ZEGARKI I ZEGARY 26.52.1 ZEGARKI I ZEGARY, Z WYŁĄCZENIEM ICH MECHANIZMÓW I CZĘŚCI 26.52.11 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym 26.52.11.0 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym 26.52.12 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery 26.52.12.0 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery 26.52.13 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów 26.52.13.0 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów 26.52.14 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary 26.52.14.0 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary 26.52.2 MECHANIZMY ZEGARKOWE I ZEGAROWE ORAZ ICH CZĘŚCI 26.52.21 Mechanizmy zegarkowe i zegarowe 26.52.21.0 Mechanizmy zegarkowe i zegarowe 26.52.22 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części 26.52.22.0 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części 26.52.23 Pozostałe części do zegarków i zegarów 26.52.23.0 Pozostałe części do zegarków i zegarów 26.52.24 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne 26.52.24.0 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne 26.52.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZEGARKÓW I ZEGARÓW 26.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów 26.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów 26.6 URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY 26.60 URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY 26.60.1 URZĄDZENIA NAPROMIENIOWUJĄCE, SPRZĘT ELEKTROMEDYCZNY I ELEKTROTERAPEUTYCZNY 26.60.11 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma 26.60.11.0 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma 26.60.12 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowao medycznych 26.60.12.0 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowao medycznych 26.60.13 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowao medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne 26.60.13.0 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowao medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne 26.60.14 Stymulatory serca; aparaty słuchowe 26.60.14.0 Stymulatory serca; aparaty słuchowe 26.60.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW URZĄDZEO NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEO NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 26.60.91 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeo napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 26.60.91.0 Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeo napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 26.60.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeo napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 26.60.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeo napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 26.7 INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 26.70 INSTRUMENTY OPTYCZNE I SPRZĘT FOTOGRAFICZNY 26.70.1 SPRZĘT FOTOGRAFICZNY I JEGO CZĘŚCI 26.70.11 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników 26.70.11.0 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników 26.70.12 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne 26.70.12.0 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne 26.70.13 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 26.70.14 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne 26.70.14.0 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne 26.70.15 Kamery filmowe 26.70.15.0 Kamery filmowe 26.70.16 Projektory filmowe 26.70.16.0 Projektory filmowe 26.70.19 Pozostały sprzęt fotograficzny; części i akcesoria do sprzętu fotograficznego 26.70.19.0 Pozostały sprzęt fotograficzny; części i akcesoria do sprzętu fotograficznego 26.70.2 POZOSTAŁE INSTRUMENTY OPTYCZNE I ICH CZĘŚCI 26.70.21 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych 26.70.21.0 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych 26.70.22 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne 26.70.22.0 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne 26.70.23 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.70.23.0 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 26.70.24 Optyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe i kontrolne 26.70.24.0 Optyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe i kontrolne 26.70.25 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych 26.70.25.0 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych 26.70.26 Części i akcesoria do urządzeo ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeo i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 26.70.26.0 Części i akcesoria do urządzeo ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeo i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 26.70.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 26.70.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 26.70.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 26.8 MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 26.80 MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 26.80.1 MAGNETYCZNE I OPTYCZNE NIEZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI 26.80.11 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym 26.80.11.0 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym 26.80.12 Optyczne niezapisane nośniki informacji 26.80.12.0 Optyczne niezapisane nośniki informacji 26.80.13 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków 26.80.13.0 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków 26.80.14 Karty z paskiem magnetycznym 26.80.14.0 Karty z paskiem magnetycznym 26.80.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 26.80.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 26.80.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Dział 27 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 27.1 SILNIKI ELEKTRYCZNE, PRĄDNICE, TRANSFORMATORY ORAZ APARATURA ROZDZIELCZA I STEROWNICZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27.11 SILNIKI ELEKTRYCZNE, GENERATORY I TRANSFORMATORY 27.11.1 SILNIKI O MOCY WYJŚCIOWEJ ≤ 37,5 W; POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU STAŁEGO; PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO 27.11.10 Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego 27.11.10.0 Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego 27.11.2 SILNIKI UNIWERSALNE PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO, O MOCY WYJŚCIOWEJ > 37,5 W; POZOSTAŁE SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO; PRĄDNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO (ALTERNATORY)
27.11.21 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W;
27.11.21.0 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W;
27.11.22 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe
27.11.22.0 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe
27.11.23 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W
27.11.23.0 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W
27.11.24 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW
27.11.24.0 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW
27.11.25 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW
27.11.25.0 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW
27.11.26 Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
27.11.26.0 Prądnice prądu przemiennego (alternatory)
27.11.3 ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ PRZETWORNICE JEDNOTWORNIKOWE
27.11.31 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
27.11.31.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
27.11.32 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe
27.11.32.0 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe
27.11.4 TRANSFORMATORY ELEKTRYCZNE
27.11.41 Transformatory z ciekłym dielektrykiem
27.11.41.0 Transformatory z ciekłym dielektrykiem
27.11.42 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA
27.11.42.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA
27.11.43 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
27.11.43.0 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA
27.11.5 STATECZNIKI LAMP WYŁADOWCZYCH LUB RUROWYCH; POZOSTAŁE WZBUDNIKI
27.11.50 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; pozostałe wzbudniki
27.11.50.0 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; pozostałe wzbudniki
27.11.6 CZĘŚCI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.61 Części silników elektrycznych i prądnic
27.11.61.0 Części silników elektrycznych i prądnic
27.11.62 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
27.11.62.0 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników
27.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.99 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
27.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
27.12 APARATURA DO PRZESYŁU I EKSPLOATACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.1 APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH, DO NAPIĘD > 1000 V
27.12.10 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, do napięd > 1000 V
27.12.10.0 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, do napięd > 1000 V
27.12.2 APARATURA ELEKTRYCZNA DO PRZEŁĄCZANIA I ZABEZPIECZANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH, DO NAPIĘD ≤ 1000 V
27.12.21 Bezpieczniki do napięd ≤ 1000 V
27.12.21.0 Bezpieczniki do napięd ≤ 1000 V
27.12.22 Wyłączniki automatyczne, do napięd ≤ 1000 V
27.12.22.0 Wyłączniki automatyczne, do napięd ≤ 1000 V
27.12.23 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięd ≤ 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.12.23.0 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięd ≤ 1000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.12.24 Przekaźniki do napięd ≤ 1000 V
27.12.24.0 Przekaźniki do napięd ≤ 1000 V
27.12.3 TABLICE
27.12.31 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięd ≤ 1000 V
27.12.31.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięd ≤ 1000 V
27.12.32 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięd > 1000 V
27.12.32.0 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięd > 1000 V
27.12.4 CZĘŚCI DO APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.40 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.40.0 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2 BATERIE I AKUMULATORY
27.20 BATERIE I AKUMULATORY
27.20.1 OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ ICH CZĘŚCI
27.20.11 Ogniwa i baterie galwaniczne
27.20.11.0 Ogniwa i baterie galwaniczne
27.20.12 Części ogniw i baterii galwanicznych
27.20.12.0 Części ogniw i baterii galwanicznych
27.20.2 AKUMULATORY ELEKTRYCZNE I ICH CZĘŚCI
27.20.21 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
27.20.21.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych
27.20.22 Akumulatory kwasowo-ołowiowe z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
27.20.22.0 Akumulatory kwasowo-ołowiowe z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych
27.20.23 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
27.20.23.0 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne
27.20.24 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
27.20.24.0 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory
27.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BATERII I AKUMULATORÓW
27.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
27.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów
27.3 PRZEWODY I KABLE IZOLOWANE ORAZ SPRZĘT INSTALACYJNY
27.31 KABLE ŚWIATŁOWODOWE
27.31.1 KABLE ŚWIATŁOWODOWE
27.31.11 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.11.0 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.12 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.12.0 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych
27.31.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH
27.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
27.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych
27.32 POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE
27.32.1 POZOSTAŁE ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE PRZEWODY I KABLE
27.32.11 Drut nawojowy izolowany
27.32.11.0 Drut nawojowy izolowany
27.32.12 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
27.32.12.0 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
27.32.13 Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V
27.32.13.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V
27.32.14 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V
27.32.14.0 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V
27.32.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
27.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33 SPRZĘT INSTALACYJNY
27.33.1 SPRZĘT INSTALACYJNY
27.33.11 Przełączniki do napięć ≤ 1000 V
27.33.11.0 Przełączniki do napięć ≤ 1000 V
27.33.12 Oprawy lamp do napięć ≤ 1000 V
27.33.12.0 Oprawy lamp do napięć ≤ 1000 V
27.33.13 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.33.14 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
27.33.14.0 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych
27.33.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
27.33.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
27.33.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego
27.4 SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY
27.40 SPRZĘT OŚWIETLENIOWY ELEKTRYCZNY
27.40.1 ŻARÓWKI I ELEKTRYCZNE LAMPY WYŁADOWCZE; LAMPY ŁUKOWE
27.40.11 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
27.40.11.0 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne
27.40.12 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
27.40.12.0 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
27.40.13 Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.13.0 Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.14 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.14.0 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.40.15 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
27.40.15.0 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe
27.40.2 LAMPY I SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
27.40.21 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
27.40.21.0 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów
27.40.22 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
27.40.22.0 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe
27.40.23 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
27.40.23.0 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
27.40.24 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
27.40.24.0 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne
27.40.25 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
27.40.25.0 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach
27.40.3 POZOSTAŁE LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE
27.40.30 Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe
27.40.30.0 Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe
27.40.4 CZĘŚCI LAMP I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
27.40.41 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
27.40.41.0 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych
27.40.42 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
27.40.42.0 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych
27.40.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
27.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.51 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTRYCZNY
27.51.1 CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI; PRALKI; KOCE ELEKTRYCZNE; WENTYLATORY
27.51.11 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
27.51.11.0 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego
27.51.12 Zmywarki do naczyń typu domowego
27.51.12.0 Zmywarki do naczyń typu domowego
27.51.13 Pralki i suszarki typu domowego
27.51.13.0 Pralki i suszarki typu domowego
27.51.14 Koce elektryczne
27.51.14.0 Koce elektryczne
27.51.15 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
27.51.15.0 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego
27.51.2 POZOSTAŁY ELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
27.51.21 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.21.0 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.22 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.22.0 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym
27.51.23 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
27.51.23.0 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne
27.51.24 Pozostały sprzęt elektrotermiczny
27.51.24.0 Pozostały sprzęt elektrotermiczny
27.51.25 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
27.51.25.0 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe
27.51.26 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
27.51.26.0 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne
27.51.27 Kuchenki mikrofalowe
27.51.27.0 Kuchenki mikrofalowe
27.51.28 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
27.51.29 Rezystory grzejne elektryczne
27.51.29.0 Rezystory grzejne elektryczne
27.51.3 CZĘŚCI ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI DO WENTYLATORÓW, OKAPÓW WYCIĄGOWYCH I RECYRKULACYJNYCH TYPU DOMOWEGO
27.51.30 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
27.51.30.0 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego
27.51.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.51.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NIEELEKTRYCZNY
27.52.1 SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA, NIEELEKTRYCZNY
27.52.11 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny
27.52.11.0 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny
27.52.12 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe
27.52.12.0 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe
27.52.13 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.52.13.0 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.52.14 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
27.52.14.0 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
27.52.2 CZĘŚCI PIECÓW, KUCHENEK, PODGRZEWACZY PŁYTOWYCH I PODOBNEGO NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.52.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.20.0 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
27.52.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.9 POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
27.90 POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
27.90.1 POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I JEGO CZĘŚCI
27.90.11 Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje
27.90.11.0 Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje
27.90.12 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych
27.90.12.0 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych
27.90.13 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych
27.90.13.0 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych
27.90.2 TABLICE SYGNALIZACYJNE ZAWIERAJĄCE URZĄDZENIA CIEKŁOKRYSTALICZNE LUB DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE; ELEKTRYCZNA APARATURA DO SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ LUB WIZUALNEJ
27.90.20 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
27.90.20.0 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej
27.90.3 MASZYNY I APARATURA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO LUB TWARDEGO, SPAWANIA LUB ZGRZEWANIA I ICH CZĘŚCI; MASZYNY I APARATURA DO NATRYSKIWANIA NA GORĄCO METALI LUB CERMETALI I ICH CZĘŚCI; CZĘŚCI DO POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO; CZĘŚCI ELEKTRYCZNE MASZYN LUB APARATURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
27.90.31 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
27.90.31.0 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
27.90.32 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali, elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
27.90.32.0 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali, elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali
27.90.33 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.90.33.0 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
27.90.4 POZOSTAŁY SPRZĘT ELEKTRYCZNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
27.90.41 Przekształtniki, prostowniki, falowniki
27.90.41.0 Przekształtniki, prostowniki, falowniki
27.90.42 Ogniwa paliwowe
27.90.42.0 Ogniwa paliwowe
27.90.43 Ochronniki przepięciowe do napięć > 1.000 V
27.90.43.0 Ochronniki przepięciowe do napięć > 1.000 V
27.90.44 Kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne do napięć ≤ 1000V, wyposażone w złącza
27.90.44.0 Kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne do napięć ≤ 1000V, wyposażone w złącza
27.90.45 Elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów i pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej niesklasyfikowany
27.90.45.0 Elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów i pozostały sprzęt elektryczny, gdzie indziej niesklasyfikowany
27.90.5 KONDENSATORY ELEKTRYCZNE
27.90.51 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej ≥ 0,5 kVar
27.90.51.0 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej ≥ 0,5 kVar
27.90.52 Pozostałe kondensatory stałe
27.90.52.0 Pozostałe kondensatory stałe
27.90.53 Kondensatory nastawne lub strojeniowe
27.90.53.0 Kondensatory nastawne lub strojeniowe
27.90.6 REZYSTORY ELEKTRYCZNE, Z WYŁĄCZENIEM REZYSTORÓW GRZEJNYCH
27.90.60 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych
27.90.60.0 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych
27.90.7 URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE ELEKTRYCZNE, ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO LUB REGULUJĄCE RUCH KOLEJOWY, TRAMWAJOWY, DROGOWY, NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, PARKINGACH, PORTACH LUB LOTNISKACH
27.90.70 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach
27.90.70.0 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach
27.90.8 CZĘŚCI KONDENSATORÓW ELEKTRYCZNYCH, REZYSTORÓW ELEKTRYCZNYCH, REOSTATÓW I POTENCJOMETRÓW
27.90.81 Części kondensatorów elektrycznych
27.90.81.0 Części kondensatorów elektrycznych
27.90.82 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów
27.90.82.0 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów
27.90.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
27.90.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego
27.90.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego

Dział 28 MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28.1 MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
28.11 SILNIKI I TURBINY, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
28.11.1 SILNIKI, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
28.11.11 Silniki spalinowe, przyczepne do napędu jednostek pływających
28.11.11.0 Silniki spalinowe, przyczepne do napędu jednostek pływających
28.11.12 Silniki spalinowe, z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
28.11.12.0 Silniki spalinowe, z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym
28.11.13 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
28.11.13.0 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym
28.11.2 TURBINY
28.11.21 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
28.11.21.0 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary
28.11.22 Turbiny hydrauliczne i koła wodne
28.11.22.0 Turbiny hydrauliczne i koła wodne
28.11.23 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.23.0 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.24 Turbiny wiatrowe
28.11.24.0 Turbiny wiatrowe
28.11.3 CZĘŚCI TURBIN
28.11.31 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
28.11.31.0 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary
28.11.32 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
28.11.32.0 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory
28.11.33 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.33.0 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych
28.11.4 CZĘŚCI DO SILNIKÓW
28.11.41 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
28.11.42 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.11.42.0 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
28.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
28.12.1 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI
28.12.11 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.11.0 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.12 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.12.0 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.13 Pompy hydrauliczne
28.12.13.0 Pompy hydrauliczne
28.12.14 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.14.0 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
28.12.15 Zespoły hydrauliczne
28.12.15.0 Zespoły hydrauliczne
28.12.16 Układy hydrauliczne
28.12.16.0 Układy hydrauliczne
28.12.2 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.20 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.20.0 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
28.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13 POZOSTAŁE POMPY I SPRĘŻARKI
28.13.1 POMPY DO CIECZY; PODNOŚNIKI DO CIECZY
28.13.11 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
28.13.11.0 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu
28.13.12 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
28.13.12.0 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
28.13.13 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
28.13.13.0 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy
28.13.14 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy
28.13.14.0 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy
28.13.2 POMPY POWIETRZNE LUB PRÓŻNIOWE; SPRĘŻARKI POWIETRZA LUB INNYCH RODZAJÓW GAZU
28.13.21 Pompy próżniowe
28.13.21.0 Pompy próżniowe
28.13.22 Pompy powietrzne ręczne lub nożne
28.13.22.0 Pompy powietrzne ręczne lub nożne
28.13.23 Sprężarki do urządzeń chłodniczych
28.13.23.0 Sprężarki do urządzeń chłodniczych
28.13.24 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
28.13.24.0 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
28.13.25 Turbosprężarki
28.13.25.0 Turbosprężarki
28.13.26 Sprężarki wyporowe-tłokowe
28.13.26.0 Sprężarki wyporowe-tłokowe
28.13.27 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
28.13.27.0 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe
28.13.28 Pozostałe sprężarki
28.13.28.0 Pozostałe sprężarki
28.13.3 CZĘŚCI POMP I SPRĘŻAREK
28.13.31 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
28.13.31.0 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy
28.13.32 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
28.13.32.0 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów
28.13.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek
28.14 POZOSTAŁE KURKI I ZAWORY
28.14.1 KRANY, KURKI, ZAWORY I PODOBNA ARMATURA DO RUR, PŁASZCZY KOTŁÓW, ZBIORNIKÓW, KADZI ITP.
28.14.11 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, zwrotne i zawory bezpieczeństwa
28.14.11.0 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, zwrotne i zawory bezpieczeństwa
28.14.12 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
28.14.12.0 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania
28.14.13 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
28.14.13.0 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory o kadłubie kulistym i pozostałe zawory
28.14.2 CZĘŚCI KURKÓW, KRANÓW, ZAWORÓW I PODOBNYCH WYROBÓW
28.14.20 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
28.14.20.0 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów
28.14.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW
28.14.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
28.14.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów
28.15 ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE
28.15.1 ŁOŻYSKA TOCZNE KULKOWE LUB WAŁECZKOWE
28.15.10 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
28.15.10.0 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe
28.15.2 POZOSTAŁE ŁOŻYSKA, KOŁA ZĘBATE, PRZEKŁADNIE ZĘBATE I ELEMENTY NAPĘDOWE
28.15.21 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
28.15.21.0 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali
28.15.22 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
28.15.22.0 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby
28.15.23 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
28.15.23.0 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe
28.15.24 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
28.15.24.0 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość
28.15.25 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
28.15.25.0 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza
28.15.26 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
28.15.26.0 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne
28.15.3 CZĘŚCI ŁOŻYSK, KÓŁ I PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
28.15.31 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
28.15.31.0 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych
28.15.32 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
28.15.32.0 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali
28.15.39 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.15.39.0 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.15.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
28.15.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.15.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2 POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
28.21 PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE
28.21.1 PIECE, PALENISKA I PALNIKI PIECOWE ORAZ ICH CZĘŚCI
28.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
28.21.11.0 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia
28.21.12 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
28.21.12.0 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
28.21.13 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
28.21.13.0 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych
28.21.14 Części pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.14.0 Części pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
28.21.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych
28.22 URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE I PRZEŁADUNKOWE
28.22.1 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
28.22.11 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.22.11.0 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.22.12 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
28.22.12.0 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki
28.22.13 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
28.22.13.0 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów
28.22.14 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
28.22.14.0 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi
28.22.15 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych
28.22.15.0 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych
28.22.16 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
28.22.16.0 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
28.22.17 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
28.22.17.0 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów
28.22.18 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
28.22.18.0 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania
28.22.19 Części urządzeń dźwigowych transportu bliskiego i chwytaków
28.22.19.0 Części urządzeń dźwigowych transportu bliskiego i chwytaków
28.22.2 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwignic, koparek i tym podobnych
28.22.20 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwignic, koparek i tym podobnych
28.22.20.0 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwignic, koparek i tym podobnych
28.22.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.22.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.22.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.23 MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28.23.1 MASZYNY DO KSIĘGOWANIA I PODOBNE MASZYNY, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA LICZĄCE
28.23.10 Maszyny do księgowania i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
28.23.10.0 Maszyny do księgowania i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące
28.23.2 POZOSTAŁE MASZYNY I SPRZĘT BIUROWY; CZĘŚCI I AKCESORIA DO MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO
28.23.21 Maszyny biurowe
28.23.21.0 Maszyny biurowe
28.23.22 Części i akcesoria do maszyn biurowych
28.23.22.0 Części i akcesoria do maszyn biurowych
28.23.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28.23.91 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.91.0 Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.23.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24 NARZĘDZIA RĘCZNE MECHANICZNE
28.24.1 NARZĘDZIA RĘCZNE ELEKTROMECHANICZNE Z SAMODZIELNYM SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM; POZOSTAŁE PRZENOŚNE MECHANICZNE NARZĘDZIA RĘCZNE
28.24.11 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.11.0 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.12 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
28.24.12.0 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne
28.24.2 CZĘŚCI DO MECHANICZNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH
28.24.21 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.21.0 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym
28.24.22 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.22.0 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MECHANICZNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH
28.24.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
28.24.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych
28.25 PRZEMYSŁOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE
28.25.1 WYMIENNIKI CIEPŁA; URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE, Z WYŁĄCZENIEM PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH; URZĄDZENIA CHŁODNICZE LUB ZAMRAŻAJĄCE
28.25.11 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów
28.25.11.0 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów
28.25.12 Klimatyzatory
28.25.12.0 Klimatyzatory
28.25.13 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.13.0 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
28.25.14 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.25.14.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.25.2 WENTYLATORY, Z WYŁĄCZENIEM STOŁOWYCH, PODŁOGOWYCH, ŚCIENNYCH, OKIENNYCH, SUFITOWYCH LUB DACHOWYCH
28.25.20 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
28.25.20.0 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych
28.25.3 CZĘŚCI KLIMATYZATORÓW, URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH LUB ZAMRAŻAJĄCYCH I POMP CIEPLNYCH
28.25.30 Części klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych lub zamrażających i pomp cieplnych
28.25.30.0 Części klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych lub zamrażających i pomp cieplnych
28.25.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
28.25.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.25.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29 POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.29.1 WYTWORNICE GAZU, URZĄDZENIA I APARATURA DO DESTYLACJI I FILTROWANIA
28.29.11 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
28.29.11.0 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji
28.29.12 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
28.29.12.0 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
28.29.13 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych
28.29.13.0 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych
28.29.2 URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, NAPEŁNIANIA, PAKOWANIA LUB PACZKOWANIA BUTELEK LUB INNYCH POJEMNIKÓW; GAŚNICE, PISTOLETY NATRYSKOWE, MASZYNY DO WYTWARZANIA STRUMIENIA PARY LUB PIASKU; USZCZELKI
28.29.21 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
28.29.21.0 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników
28.29.22 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
28.29.22.0 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa
28.29.23 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
28.29.23.0 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne
28.29.3 URZĄDZENIA DO WAŻENIA I MIERZENIA PRZEMYSŁOWE, DOMOWE I INNE
28.29.31 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
28.29.31.0 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału
28.29.32 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
28.29.32.0 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
28.29.39 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
28.29.39.0 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
28.29.4 WIRÓWKI, KALANDRY I AUTOMATY SPRZEDAJĄCE
28.29.41 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.41.0 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.42 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
28.29.42.0 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła
28.29.43 Automaty sprzedające
28.29.43.0 Automaty sprzedające
28.29.5 ZMYWARKI DO NACZYŃ TYPU PRZEMYSŁOWEGO
28.29.50 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
28.29.50.0 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego
28.29.6 URZĄDZENIA DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW POPRZEZ PROCES OBEJMUJĄCY ZMIANĘ TEMPERATURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.29.60 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.60.0 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.7 MASZYNY I URZĄDZENIA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO I TWARDEGO, SPAWANIA LUB ZGRZEWANIA, NIEELEKTRYCZNE; MASZYNY I URZĄDZENIA DO GAZOWEGO ODPUSZCZANIA POWIERZCHNIOWEGO
28.29.70 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.70.0 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.8 CZĘŚCI DO POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.29.81 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
28.29.81.0 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego
28.29.82 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.29.82.0 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów
28.29.83 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących
28.29.83.0 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących
28.29.84 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.84.0 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.85 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
28.29.85.0 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
28.29.86 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.86.0 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego
28.29.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.29.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.29.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.3 MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30 MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30.1 CIĄGNIKI KIEROWANE PRZEZ PIESZEGO
28.30.10 Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.10.0 Ciągniki kierowane przez pieszego
28.30.2 POZOSTAŁE CIĄGNIKI ROLNICZE
28.30.21 Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW
28.30.21.0 Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW
28.30.22 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW
28.30.22.0 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW
28.30.23 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
28.30.23.0 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW
28.30.3 MASZYNY DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA DO UPRAWY GLEBY
28.30.31 Pługi
28.30.31.0 Pługi
28.30.32 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
28.30.32.0 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki
28.30.33 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
28.30.33.0 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania
28.30.34 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
28.30.34.0 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów
28.30.39 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
28.30.39.0 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby
28.30.4 KOSIARKI DO PIELĘGNACJI TRAWNIKÓW, PARKÓW LUB TERENÓW SPORTOWYCH
28.30.40 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.40.0 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych
28.30.5 MASZYNY DO ZBIORU PŁODÓW ROLNYCH
28.30.51 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.51.0 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.52 Maszyny do zbioru siana
28.30.52.0 Maszyny do zbioru siana
28.30.53 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
28.30.53.0 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające
28.30.54 Maszyny do zbioru roślin okopowych
28.30.54.0 Maszyny do zbioru roślin okopowych
28.30.59 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.59.0 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.6 MASZYNY DO WYRZUCANIA, ROZPYLANIA I ROZPRYSKIWANIA PŁYNÓW LUB PROSZKÓW DLA CELÓW ROLNICZYCH LUB OGRODNICTWA
28.30.60 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.60.0 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa
28.30.7 PRZYCZEPY SAMOZAŁADOWCZE LUB SAMOWYŁADOWCZE ORAZ NACZEPY DLA CELÓW ROLNICZYCH
28.30.70 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
28.30.70.0 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych
28.30.8 POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30.81 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.30.81.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.30.82 Dojarki mechaniczne
28.30.82.0 Dojarki mechaniczne
28.30.83 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
28.30.83.0 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt
28.30.84 Inkubatory i wylęgarnie drobiu
28.30.84.0 Inkubatory i wylęgarnie drobiu
28.30.85 Urządzenia drobiarskie
28.30.85.0 Urządzenia drobiarskie
28.30.86 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.86.0 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.9 CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
28.30.91 Części maszyn żniwnych i omłotowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.91.0 Części maszyn żniwnych i omłotowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.92 Części maszyn do uprawy gleby
28.30.92.0 Części maszyn do uprawy gleby
28.30.93 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.93.0 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.94 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.94.0 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 MASZYNY I NARZĘDZIA MECHANICZNE
28.41 MASZYNY DO OBRÓBKI METALU
28.41.1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALU POLEGAJĄCE NA USUWANIU MATERIAŁU ZA POMOCĄ LASERA ITP.; CENTRA OBRÓBKOWE DO METALU ITP.
28.41.11 Obrabiarki do obróbki metalu poprzez usuwanie materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową, strumieniem wody lub podobną metodą
28.41.11.0 Obrabiarki do obróbki metalu poprzez usuwanie materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową, strumieniem wody lub podobną metodą
28.41.12 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
28.41.12.0 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu
28.41.2 TOKARKI, WYTACZARKI I FREZARKI DO OBRÓBKI METALU
28.41.21 Tokarki do usuwania metalu
28.41.21.0 Tokarki do usuwania metalu
28.41.22 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.22.0 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.23 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
28.41.23.0 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu
28.41.24 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
28.41.24.0 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu
28.41.3 POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI METALU
28.41.31 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
28.41.31.0 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu
28.41.32 Dziurkarki i wykrawarki do metalu
28.41.32.0 Dziurkarki i wykrawarki do metalu
28.41.33 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.33.0 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.41.34 Maszyny gdzie indziej niesklasyfikowane, do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału
28.41.34.0 Maszyny gdzie indziej niesklasyfikowane, do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału
28.41.4 CZĘŚCI I AKCESORIA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
28.41.40 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
28.41.40.0 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu
28.41.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DO OBRÓBKI METALU
28.41.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
28.41.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu
28.49 POZOSTAŁE NARZĘDZIA MECHANICZNE
28.49.1 OBRABIARKI DO KAMIENIA, DREWNA I PODOBNYCH TWARDYCH MATERIAŁÓW
28.49.11 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno
28.49.11.0 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno
28.49.12 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
28.49.12.0 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji
28.49.13 Wiertarki stacjonarne udarowo-obrotowe lub obrotowe, pilarki, nitownice, krajarki blach metalowych
28.49.13.0 Wiertarki stacjonarne udarowo-obrotowe lub obrotowe, pilarki, nitownice, krajarki blach metalowych
28.49.2 UCHWYTY NARZĘDZIOWE
28.49.21 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe do obrabiarek
28.49.21.0 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe do obrabiarek
28.49.22 Uchwyty przedmiotów obrabianych
28.49.22.0 Uchwyty przedmiotów obrabianych
28.49.23 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
28.49.23.0 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek
28.49.24 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
28.49.24.0 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów
28.49.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
28.49.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
28.49.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych
28.9 POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
28.91 MASZYNY DLA METALURGII
28.91.1 MASZYNY DLA METALURGII ORAZ CZĘŚCI DO NICH
28.91.11 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
28.91.11.0 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu
28.91.12 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
28.91.12.0 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu
28.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA METALURGII
28.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
28.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii
28.92 MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
28.92.1 MASZYNY DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA
28.92.11 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
28.92.11.0 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi
28.92.12 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów
28.92.12.0 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów
28.92.2 POZOSTAŁE SAMOBIEŻNE MASZYNY DO PRZEMIESZCZANIA, RÓWNANIA, NIWELOWANIA, ZGARNIANIA, KOPANIA, UBIJANIA, ZAGĘSZCZANIA, WYBIERANIA LUB WIERCENIA ZIEMI, MINERAŁÓW LUB RUD, WŁĄCZAJĄC SPYCHARKI CZOŁOWE, KOPARKI I WALCE DROGOWE
28.92.21 Spycharki czołowe i skośne samobieżne
28.92.21.0 Spycharki czołowe i skośne samobieżne
28.92.22 Równiarki i niwelatory samobieżne; zgarniarki samobieżne
28.92.22.0 Równiarki i niwelatory samobieżne; zgarniarki samobieżne
28.92.23 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
28.92.23.0 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
28.92.24 Ładowarki czołowe samobieżne
28.92.24.0 Ładowarki czołowe samobieżne
28.92.25 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
28.92.25.0 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych
28.92.26 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i wydobywania
28.92.26.0 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i wydobywania
28.92.27 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
28.92.27.0 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych
28.92.28 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
28.92.28.0 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi
28.92.3 POZOSTAŁE MASZYNY PRZEZNACZONE DO PRZYGOTOWANIA WYKOPÓW
28.92.30 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
28.92.30.0 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów
28.92.4 MASZYNY DO SORTOWANIA, ROZDRABNIANIA, MIESZANIA ZIEMI, KAMIENI, RUD I POZOSTAŁYCH SUBSTANCJI MINERALNYCH
28.92.40 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych
28.92.40.0 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych
28.92.5 CIĄGNIKI GĄSIENICOWE
28.92.50 Ciągniki gąsienicowe
28.92.50.0 Ciągniki gąsienicowe
28.92.6 CZĘŚCI MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
28.92.61 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.61.0 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.62 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
28.92.62.0 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów
28.92.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
28.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93 MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
28.93.1 MASZYNY STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI DO NICH
28.93.11 Wirówki do mleka
28.93.11.0 Wirówki do mleka
28.93.12 Urządzenia mleczarskie
28.93.12.0 Urządzenia mleczarskie
28.93.13 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.13.0 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.14 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
28.93.14.0 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów
28.93.15 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
28.93.15.0 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania
28.93.16 Suszarnie do produktów rolniczych
28.93.16.0 Suszarnie do produktów rolniczych
28.93.17 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami
28.93.17.0 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włącznie z olejami lub innymi tłuszczami
28.93.18 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.18.0 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.93.2 URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA LUB KLASYFIKOWANIA NASION, ZIARNA LUB SUSZONYCH WARZYW STRĄCZKOWYCH
28.93.20 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.20.0 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.3 CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
28.93.31 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
28.93.31.0 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów
28.93.32 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
28.93.32.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności
28.93.33 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
28.93.33.0 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu
28.93.34 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.34.0 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych
28.93.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW
28.93.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.93.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO
28.94.1 MASZYNY DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ, PRZĘDZENIA, TKANIA I DZIANIA
28.94.11 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
28.94.11.0 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych
28.94.12 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
28.94.12.0 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze
28.94.13 Maszyny tkackie (krosna)
28.94.13.0 Maszyny tkackie (krosna)
28.94.14 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
28.94.14.0 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania
28.94.15 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
28.94.15.0 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych
28.94.2 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I ODZIEŻOWEGO, WŁĄCZAJĄC MASZYNY DO SZYCIA
28.94.21 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
28.94.21.0 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu
28.94.22 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
28.94.22.0 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny
28.94.23 Suszarki wirówkowe
28.94.23.0 Suszarki wirówkowe
28.94.24 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
28.94.24.0 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego
28.94.3 MASZYNY DO OBRÓBKI SKÓR GARBARSKICH LUB FUTERKOWYCH SUROWYCH LUB WYPRAWIONYCH, LUB DO WYROBU I NAPRAWY OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE SKÓR GARBARSKICH LUB FUTERKOWYCH SUROWYCH LUB WYPRAWIONYCH
28.94.30 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
28.94.30.0 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych
28.94.4 MASZYNY DO SZYCIA TYPU DOMOWEGO
28.94.40 Maszyny do szycia typu domowego
28.94.40.0 Maszyny do szycia typu domowego
28.94.5 CZĘŚCI I AKCESORIA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO
28.94.51 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
28.94.51.0 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek
28.94.52 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.52.0 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO
28.94.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
28.95.1 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO ORAZ CZĘŚCI DO NICH
28.95.11 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich
28.95.11.0 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich
28.95.12 Części maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.12.0 Części maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
28.95.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96 MASZYNY DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH
28.96.1 MASZYNY DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH LUB DO PRODUKCJI WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.96.10 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.10.0 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie
indziej niesklasyfikowane
28.96.2 CZĘŚCI MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH LUB DO PRODUKCJI WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.96.20 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.20.0 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.96.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
28.96.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.96.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
28.99 POZOSTAŁE MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.99.1 MASZYNY DRUKARSKIE I INTROLIGATORSKIE
28.99.11 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
28.99.11.0 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki
28.99.12 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
28.99.12.0 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt
28.99.13 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.13.0 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.14 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.14.0 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego
28.99.2 MASZYNY I URZĄDZENIA W RODZAJU UŻYWANYCH WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO PRODUKCJI PÓŁPRZEWODNIKOWYCH KRYSZTAŁÓW LUB PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PŁYTEK, URZĄDZEŃ PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH LUB PŁASKICH EKRANÓW
28.99.20 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.20.0 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.3 MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.99.31 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.31.0 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.32 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
28.99.32.0 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu
28.99.39 Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.39.0 Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.4 CZĘŚCI MASZYN DRUKARSKICH I INTROLIGATORSKICH
28.99.40 Części maszyn drukarskich i introligatorskich
28.99.40.0 Części maszyn drukarskich i introligatorskich
28.99.5 CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W RODZAJU UŻYWANYCH WYŁĄCZNIE LUB GŁÓWNIE DO PRODUKCJI KRYSZTAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH LUB PŁYTEK PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, URZĄDZEŃ PÓŁPRZEWODNIKOWYCH, ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW SCALONYCH LUB PŁASKICH EKRANÓW; CZĘŚCI DO POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
28.99.51 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.51.0 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów
28.99.52 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.99.52.0 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
28.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 29 POJAZDY SAMOCHODOWE, PRZYCZEPY I NACZEPY

29.1 POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10 POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.1 SILNIKI SPALINOWE WEWNĘTRZNEGO SPALANIA, W RODZAJU STOSOWANYCH DO NAPĘDU POJAZDÓW
29.10.11 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.11.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.12 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.12.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm³, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.13 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.13.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.2 POJAZDY SAMOCHODOWE DO PRZEWOZU OSÓB, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.21 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1500 cm3
29.10.21.0 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1500 cm3
29.10.22 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
29.10.22.0 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
29.10.23 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.23.0 Pojazdy samochodowe do przewozu osób, nowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.24 Pozostałe pojazdy samochodowe do przewozu osób
29.10.24.0 Pozostałe pojazdy samochodowe do przewozu osób
29.10.3 POJAZDY SILNIKOWE DO PRZEWOZU DZIESIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB
29.10.30 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
29.10.30.0 Pojazdy silnikowe (z wyłączeniem motocykli) do przewozu dziesięciu lub więcej osób
29.10.4 POJAZDY SAMOCHODOWE DO TRANSPORTU TOWARÓW, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.41 Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)
29.10.41.0 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)
29.10.42 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
29.10.42.0 Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
29.10.43 Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep
29.10.43.0 Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep
29.10.44 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
29.10.44.0 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
29.10.5 POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE DO CELÓW SPECJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.51 Żurawie samochodowe i samojezdne
29.10.51.0 Żurawie samochodowe i samojezdne
29.10.52 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
29.10.52.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
29.10.59 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.10.59.0 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.10.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.2 NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY
29.20 NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY
29.20.1 NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.20.10 Nadwozia do pojazdów silnikowych
29.20.10.0 Nadwozia do pojazdów silnikowych
29.20.2 PRZYCZEPY I NACZEPY; KONTENERY
29.20.21 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu
29.20.21.0 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu
29.20.22 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
29.20.22.0 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
29.20.23 Pozostałe przyczepy i naczepy
29.20.23.0 Pozostałe przyczepy i naczepy
29.20.3 CZĘŚCI PRZYCZEP, NACZEP I POZOSTAŁYCH POJAZDÓW BEZ NAPĘDU MECHANICZNEGO
29.20.30 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
29.20.30.0 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
29.20.4 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ, MONTAŻEM, WYPOSAŻANIEM NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.20.40 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
29.20.40.0 Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
29.20.5 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYPOSAŻANIEM PRZYCZEP MIESZKALNYCH I TURYSTYCZNYCH (KEMPINGOWYCH)
29.20.50 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
29.20.50.0 Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
29.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP
29.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
29.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
29.3 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.31 WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.31.1 WIĄZKI PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH I INNE WIĄZKI PRZEWODÓW, W RODZAJU STOSOWANYCH W POJAZDACH, STATKACH POWIETRZNYCH LUB STATKACH PŁYWAJĄCYCH
29.31.10 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających
29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających
29.31.2 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH ORAZ CZĘŚCI DO NICH
29.31.21 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.22 Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.22.0 Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
29.31.3 CZĘŚCI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.31.30 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
29.31.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
29.31.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.31.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32 POZOSTAŁE CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.32.1 FOTELE STOSOWANE W POJAZDACH SILNIKOWYCH
29.32.10 Fotele stosowane w pojazdach silnikowych
29.32.10.0 Fotele stosowane w pojazdach silnikowych
29.32.2 PASY BEZPIECZEŃSTWA, PODUSZKI POWIETRZNE ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA NADWOZI
29.32.20 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.3 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29.32.30 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KOMPLETNYCH PODZESPOŁÓW KONSTRUKCYJNYCH STOSOWANYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH W RAMACH PROCESU PRODUKCYJNEGO; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.32.91 Usługi podwykonawców związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
29.32.91.0 Usługi podwykonawców związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
29.32.92 Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.92.0 Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
29.32.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Dział 30 POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY

30.1 STATKI I ŁODZIE
30.11 STATKI I KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
30.11.1 OKRĘTY WOJENNE
30.11.10 Okręty wojenne
30.11.10.0 Okręty wojenne
30.11.2 STATKI I PODOBNE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, DO PRZEWOZU OSÓB LUB TOWARÓW
30.11.21 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
30.11.21.0 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego typu
30.11.22 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
30.11.22.0 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych
30.11.23 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
30.11.23.0 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców
30.11.24 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
30.11.24.0 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych)
30.11.3 STATKI RYBACKIE ORAZ POZOSTAŁE STATKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
30.11.31 Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
30.11.31.0 Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
30.11.32 Holowniki i pchacze
30.11.32.0 Holowniki i pchacze
30.11.33 Pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające
30.11.33.0 Pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające
30.11.4 PLATFORMY WIERTNICZE LUB PRODUKCYJNE PŁYWAJĄCE LUB PODWODNE
30.11.40 Platformy wiertnicze lub produkcyjne pływające lub podwodne
30.11.40.0 Platformy wiertnicze lub produkcyjne pływające lub podwodne
30.11.5 POZOSTAŁE KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE (WŁĄCZAJĄC TRATWY, ZBIORNIKI, KOFERDAMY, PRZYSTANIE, BOJE I ZNAKI NAWIGACYJNE)
30.11.50 Pozostałe konstrukcje pływające (włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne)
30.11.50.0 Pozostałe konstrukcje pływające (włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne)
30.11.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ, ODBUDOWĄ I WYPOSAŻANIEM STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
30.11.91 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających
30.11.91.0 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających
30.11.92 Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających
30.11.92.0 Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających
30.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających
30.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków i konstrukcji pływających
30.12 ŁODZIE WYCIECZKOWE I SPORTOWE
30.12.1 ŁODZIE WYCIECZKOWE I SPORTOWE
30.12.11 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, w tym z silnikiem pomocniczym
30.12.11.0 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym
30.12.12 Łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub sportowe
30.12.12.0 Łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub sportowe
30.12.19 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki
30.12.19.0 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki
30.12.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
30.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
30.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją łodzi wycieczkowych i sportowych
30.2 LOKOMOTYWY KOLEJOWE ORAZ TABOR SZYNOWY
30.20 LOKOMOTYWY KOLEJOWE ORAZ TABOR SZYNOWY
30.20.1 LOKOMOTYWY KOLEJOWE I TENDRY
30.20.11 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego
30.20.11.0 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego
30.20.12 Lokomotywy spalinowo-elektryczne
30.20.12.0 Lokomotywy spalinowo-elektryczne
30.20.13 Pozostałe lokomotywy; tendry
30.20.13.0 Pozostałe lokomotywy; tendry
30.20.2 WAGONY PASAŻERSKIE, TOWAROWE LUB TRANSPORTOWE, KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE, O NAPĘDZIE WŁASNYM, Z WYŁĄCZENIEM SZYNOWYCH POJAZDÓW NAPRAWCZYCH LUB SERWISOWYCH
30.20.20 Wagony pasażerskie, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
30.20.20.0 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
30.20.3 POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY
30.20.31 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe
30.20.31.0 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe
30.20.32 Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia
30.20.32.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony specjalnego przeznaczenia
30.20.33 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu
30.20.33.0 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towarowe, bez własnego napędu
30.20.4 CZĘŚCI LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TABORU SZYNOWEGO; WYPOSAŻENIE I JEGO CZĘŚCI; MECHANICZNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE, BEZPIECZEŃSTWA I STEROWANIA RUCHEM
30.20.40 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
30.20.40.0 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
30.20.9 USŁUGI REMONTÓW I WYPOSAŻANIA POJAZDÓW SZYNOWYCH; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
30.20.91 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych
30.20.91.0 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych
30.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.3 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I PODOBNE MASZYNY
30.30 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I PODOBNE MASZYNY
30.30.1 SILNIKI LOTNICZE I SILNIKI DO STATKÓW KOSMICZNYCH; NAZIEMNE SZKOLENIOWE SYMULATORY LOTU I ICH CZĘŚCI
30.30.11 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym
30.30.11.0 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym
30.30.12 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
30.30.12.0 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
30.30.13 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych
30.30.13.0 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych
30.30.14 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
30.30.14.0 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
30.30.15 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym
30.30.15.0 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym
30.30.16 Części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych
30.30.16.0 Części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych
30.30.2 BALONY I STEROWCE; SZYBOWCE, LOTNIE ORAZ POZOSTAŁE STATKI POWIETRZNE, BEZ NAPĘDU
30.30.20 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
30.30.20.0 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
30.30.3 ŚMIGŁOWCE I SAMOLOTY
30.30.31 Śmigłowce
30.30.31.0 Śmigłowce
30.30.32 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg
30.30.32.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg
30.30.33 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg
30.30.33.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg
30.30.34 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg
30.30.34.0 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg
30.30.4 STATKI KOSMICZNE (WŁĄCZNIE ZE SZTUCZNYMI SATELITAMI) ORAZ POJAZDY NOŚNE STATKÓW KOSMICZNYCH
30.30.40 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
30.30.40.0 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
30.30.5 POZOSTAŁE CZĘŚCI DO STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
30.30.50 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych
30.30.50.0 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych
30.30.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z REMONTAMI I PRZEBUDOWĄ STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ SILNIKÓW LOTNICZYCH
30.30.60 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
30.30.60.0 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
30.30.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
30.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.4 WOJSKOWE POJAZDY BOJOWE
30.40 WOJSKOWE POJAZDY BOJOWE
30.40.1 CZOŁGI ORAZ POZOSTAŁE OPANCERZONE POJAZDY BOJOWE I ICH CZĘŚCI
30.40.10 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części
30.40.10.0 Czołgi oraz pozostałe opancerzone pojazdy bojowe i ich części
30.40.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH
30.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych
30.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wojskowych pojazdów bojowych
30.9 SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
30.91 MOTOCYKLE
30.91.1 MOTOCYKLE I PRZYCZEPY MOTOCYKLOWE BOCZNE
30.91.11 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej ≤ 50 cm3
30.91.11.0 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej ≤ 50 cm3
30.91.12 Motocykle z silnikiem tłokowym, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm³
30.91.12.0 Motocykle z silnikiem tłokowym, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm³
30.91.13 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne
30.91.13.0 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne
30.91.2 CZĘŚCI I AKCESORIA DO MOTOCYKLI I PRZYCZEP MOTOCYKLOWYCH BOCZNYCH
30.91.20 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
30.91.3 SILNIKI SPALINOWE TŁOKOWE WEWNĘTRZNEGO SPALANIA, W RODZAJU STOSOWANYCH W MOTOCYKLACH
30.91.31 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm³, do motocykli
30.91.31.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1000 cm³, do motocykli
30.91.32 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm³, do motocykli
30.91.32.0 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm³, do motocykli
30.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MOTOCYKLI
30.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli
30.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją motocykli
30.92 ROWERY I WÓZKI INWALIDZKIE
30.92.1 ROWERY DWUKOŁOWE I POZOSTAŁE ROWERY BEZSILNIKOWE, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW
30.92.10 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów
30.92.10.0 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów
30.92.2 WÓZKI INWALIDZKIE, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW
30.92.20 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
30.92.20.0 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów
30.92.3 CZĘŚCI I AKCESORIA DO ROWERÓW DWUKOŁOWYCH I POZOSTAŁYCH ROWERÓW BEZSILNIKOWYCH ORAZ DO WÓZKÓW INWALIDZKICH
30.92.30 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
30.92.30.0 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich
30.92.4 WÓZKI DZIECIĘCE I ICH CZĘŚCI
30.92.40 Wózki dziecięce i ich części
30.92.40.0 Wózki dziecięce i ich części
30.92.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH
30.92.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich
30.92.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją rowerów i wózków inwalidzkich
30.99 POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
30.99.1 POZOSTAŁY SPRZĘT TRANSPORTOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
30.99.10 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
30.99.10.0 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany
30.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGO
30.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
30.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego

Dział 31 MEBLE

31.0 MEBLE
31.00 MEBLE DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI; CZĘŚCI POZOSTAŁYCH MEBLI
31.00.1 MEBLE DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI
31.00.11 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie metalowej
31.00.11.0 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie metalowej
31.00.12 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
31.00.12.0 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
31.00.13 Pozostałe meble do siedzenia
31.00.13.0 Pozostałe meble do siedzenia
31.00.14 Części mebli do siedzenia
31.00.14.0 Części mebli do siedzenia
31.00.2 CZĘŚCI MEBLI, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI MEBLI DO SIEDZENIA
31.00.20 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia
31.00.20.0 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia
31.00.9 USŁUGI ZWIĄZANE Z TAPICEROWANIEM KRZESEŁ I INNYCH MEBLI DO SIEDZENIA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MEBLI DO SIEDZENIA I ICH CZĘŚCI ORAZ CZĘŚCI POZOSTAŁYCH MEBLI
31.00.91 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i innych mebli do siedzenia
31.00.91.0 Usługi związane z tapicerowaniem krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
31.00.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli
31.00.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz części pozostałych mebli
31.01 MEBLE BIUROWE I SKLEPOWE
31.01.1 MEBLE BIUROWE I SKLEPOWE
31.01.11 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze
31.01.11.0 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze
31.01.12 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze
31.01.12.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze
31.01.13 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie
31.01.13.0 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie
31.01.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
31.01.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych
31.01.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli biurowych i sklepowych
31.02 MEBLE KUCHENNE
31.02.1 MEBLE KUCHENNE
31.02.10 Meble kuchenne
31.02.10.0 Meble kuchenne
31.02.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MEBLI KUCHENNYCH
31.02.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych
31.02.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mebli kuchennych
31.03 MATERACE
31.03.1 STELAŻE POD MATERACE I MATERACE
31.03.11 Stelaże pod materace
31.03.11.0 Stelaże pod materace
31.03.12 Materace
31.03.12.0 Materace
31.03.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MATERACY
31.03.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy
31.03.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją materacy
31.09 POZOSTAŁE MEBLE
31.09.1 POZOSTAŁE MEBLE
31.09.11 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
31.09.11.0 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
31.09.12 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
31.09.12.0 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach
31.09.13 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
31.09.13.0 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
31.09.14 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
31.09.14.0 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
31.09.9 USŁUGI W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA NOWYCH MEBLI, Z WYŁĄCZENIEM TAPICEROWANIA KRZESEŁ I POZOSTAŁYCH MEBLI DO SIEDZENIA; USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH MEBLI
31.09.91 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
31.09.91.0 Usługi w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia
31.09.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli
31.09.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli

Dział 32 POZOSTAŁE WYROBY

32.1 WYROBY JUBILERSKIE, BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY
32.11 MONETY
32.11.1 MONETY
32.11.10 Monety
32.11.10.0 Monety
32.11.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MONET
32.11.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
32.11.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją monet
32.12 BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY JUBILERSKIE
32.12.1 BIŻUTERIA I PODOBNE WYROBY JUBILERSKIE
32.12.11 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
32.12.11.0 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone
32.12.12 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
32.12.12.0 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
32.12.13 Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
32.12.13.0 Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
32.12.14 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
32.12.14.0 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
32.12.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH WYROBÓW
32.12.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
32.12.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów jubilerskich i podobnych wyrobów
32.13 BIŻUTERIA SZTUCZNA I PODOBNE WYROBY
32.13.1 BIŻUTERIA SZTUCZNA I PODOBNE WYROBY
32.13.10 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
32.13.10.0 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby
32.13.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BIŻUTERII SZTUCZNEJ I PODOBNYCH WYROBÓW
32.13.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
32.13.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją biżuterii sztucznej i podobnych wyrobów
32.2 INSTRUMENTY MUZYCZNE
32.20 INSTRUMENTY MUZYCZNE
32.20.1 FORTEPIANY, ORGANY ORAZ POZOSTAŁE STRUNOWE, DĘTE I KLAWISZOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE; METRONOMY, WIDEŁKI STROIKOWE; MECHANIZMY POZYTYWEK
32.20.11 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
32.20.11.0 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
32.20.12 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
32.20.12.0 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne
32.20.13 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
32.20.13.0 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instrumenty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte
32.20.14 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi byd wzmacniany elektrycznie
32.20.14.0 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi byd wzmacniany elektrycznie
32.20.15 Pozostałe instrumenty muzyczne
32.20.15.0 Pozostałe instrumenty muzyczne
32.20.16 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
32.20.16.0 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych
32.20.2 CZĘŚCI I AKCESORIA DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
32.20.20 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
32.20.20.0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
32.20.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
32.20.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
32.20.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów muzycznych
32.3 SPRZĘT SPORTOWY
32.30 SPRZĘT SPORTOWY
32.30.1 SPRZĘT SPORTOWY
32.30.11 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; części
32.30.11.0 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; części
32.30.12 Obuwie narciarskie
32.30.12.0 Obuwie narciarskie
32.30.13 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
32.30.13.0 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych
32.30.14 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny
32.30.14.0 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny
32.30.15 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki
32.30.15.0 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki
32.30.16 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub wędkarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.30.16.0 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub wędkarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.30.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO
32.30.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego
32.30.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu sportowego
32.4 GRY I ZABAWKI
32.40 GRY I ZABAWKI
32.40.1 LALKI PRZEDSTAWIAJĄCE WYŁĄCZNIE LUDZKIE POSTACIE; ZABAWKI PRZEDSTAWIAJĄCE ZWIERZĘTA LUB POSTACIE INNE NIŻ LUDZKIE; ICH CZĘŚCI
32.40.11 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
32.40.11.0 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie
32.40.12 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie
32.40.12.0 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie
32.40.13 Części i akcesoria lalek przedstawiających ludzkie postacie
32.40.13.0 Części i akcesoria lalek przedstawiających ludzkie postacie
32.40.2 KOLEJKI ELEKTRYCZNE ORAZ ICH WYPOSAŻENIE DODATKOWE; POZOSTAŁE MODELE W ZMNIEJSZONEJ SKALI LUB ZESTAWY I ZABAWKI KONSTRUKCYJNE
32.40.20 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne
32.40.20.0 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne
32.40.3 POZOSTAŁE ZABAWKI, WŁĄCZAJĄC INSTRUMENTY MUZYCZNE DO ZABAWY
32.40.31 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek
32.40.31.0 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek
32.40.32 Układanki
32.40.32.0 Układanki
32.40.39 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.40.39.0 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.40.4 POZOSTAŁE GRY
32.40.41 Karty do gry
32.40.41.0 Karty do gry
32.40.42 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu
32.40.42.0 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry uruchamiane przez wrzucenie monety lub żetonu
32.40.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ GIER I ZABAWEK
32.40.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek
32.40.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją gier i zabawek
32.5 URZĄDZENIA, INSTRUMENTY I WYROBY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
32.50 URZĄDZENIA, INSTRUMENTY I WYROBY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
32.50.1 URZĄDZENIA I INSTRUMENTY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNE I DENTYSTYCZNE
32.50.11 Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych
32.50.11.0 Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych
32.50.12 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne
32.50.12.0 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne
32.50.13 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.50.13.0 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.50.2 INSTRUMENTY I URZĄDZENIA DO ZASTOSOWAŃ TERAPEUTYCZNYCH; WYROBY PROTETYKI DENTYSTYCZNEJ I WYROBY ORTOPEDYCZNE
32.50.21 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory
32.50.21.0 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory
32.50.22 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.50.22.0 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.50.23 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
32.50.23.0 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
32.50.3 MEBLE LEKARSKIE, CHIRURGICZNE, DENTYSTYCZNE LUB WETERYNARYJNE; FOTELE DENTYSTYCZNE, FRYZJERSKIE I PODOBNE ORAZ ICH CZĘŚCI
32.50.30 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
32.50.30.0 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
32.50.4 OKULARY, SOCZEWKI I ICH CZĘŚCI
32.50.41 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
32.50.41.0 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
32.50.42 Okulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów
32.50.42.0 Okulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów
32.50.43 Oprawki do okularów i podobnych wyrobów
32.50.43.0 Oprawki do okularów i podobnych wyrobów
32.50.44 Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów
32.50.44.0 Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów
32.50.5 POZOSTAŁE URZĄDZENIA I INSTRUMENTY MEDYCZNE, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNE
32.50.50 Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne
32.50.50.0 Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne
32.50.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
32.50.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.50.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9 WYROBY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
32.91 MIOTŁY, SZCZOTKI I PĘDZLE
32.91.1 MIOTŁY, SZCZOTKI I PĘDZLE
32.91.11 Miotły i szczotki, do stosowania w gospodarstwie domowym
32.91.11.0 Miotły i szczotki, do stosowania w gospodarstwie domowym
32.91.12 Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne
32.91.12.0 Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne
32.91.19 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.91.19.0 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.91.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI
32.91.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli
32.91.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją mioteł, szczotek i pędzli
32.99 POZOSTAŁE WYROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
32.99.1 NAKRYCIA GŁOWY OCHRONNE; PIÓRA, DŁUGOPISY I OŁÓWKI, TABLICE, DATOWNIKI, PIECZĘCIE I PODUSZKI DO TUSZU; TAŚMY DO MASZYN DO PISANIA
32.99.11 Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne
32.99.11.0 Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne
32.99.12 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; ołówki automatyczne
32.99.12.0 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; ołówki automatyczne
32.99.13 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra
32.99.13.0 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra
32.99.14 Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; ich części
32.99.14.0 Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; ich części
32.99.15 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
32.99.15.0 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
32.99.16 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu
32.99.16.0 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu
32.99.2 PARASOLE; LASKI; GUZIKI; FORMY DO GUZIKÓW; ZATRZASKI; ICH CZĘŚCI
32.99.21 Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie i tym podobne
32.99.21.0 Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie i tym podobne
32.99.22 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich i tym podobnych
32.99.22.0 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich i tym podobnych
32.99.23 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne
32.99.23.0 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne
32.99.24 Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych
32.99.24.0 Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych
32.99.3 WYROBY Z WŁOSÓW LUDZKICH LUB SIERŚCI ZWIERZĘCEJ; PODOBNE WYROBY Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH
32.99.30 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych
32.99.30.0 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych
32.99.4 ZAPALNICZKI, FAJKI ORAZ CZĘŚCI DO NICH; ARTYKUŁY Z MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH; PALIWA CIEKŁE LUB ZE SKROPLONEGO GAZU
32.99.41 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
32.99.42 Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych
32.99.42.0 Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych
32.99.43 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności ≤ 300 cm³
32.99.43.0 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności ≤ 300 cm³
32.99.5 POZOSTAŁE WYROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
32.99.51 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów
32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów
32.99.52 Rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice
32.99.52.0 Rozpylacze do perfum oraz ich oprawy i głowice
32.99.53 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych
32.99.53.0 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych
32.99.54 Świece i podobne wyroby
32.99.54.0 Świece i podobne wyroby
32.99.55 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części
32.99.55.0 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części
32.99.59 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
32.99.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z PREPAROWANIEM I WYPYCHANIEM ZWIERZĄT
32.99.60 Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt
32.99.60.0 Usługi związane z preparowaniem i wypychaniem zwierząt
32.99.9 USŁUGI PODWYKONAWCÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
32.99.99 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
32.99.99.0 Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 33 USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

33.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
33.11 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
33.11.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
33.11.11 Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych
33.11.11.0 Usługi naprawy i konserwacji metalowych elementów konstrukcyjnych
33.11.12 Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych
33.11.12.0 Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych
33.11.13 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
33.11.13.0 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą
33.11.14 Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego
33.11.14.0 Usługi naprawy i konserwacji broni i sprzętu bojowego
33.11.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych
33.11.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych
33.12 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN
33.12.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
33.12.11 Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
33.12.11.0 Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
33.12.12 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
33.12.12.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
33.12.13 Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33.12.13.0 Usługi naprawy i konserwacji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33.12.14 Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych
33.12.14.0 Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych
33.12.15 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
33.12.15.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
33.12.16 Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
33.12.16.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
33.12.17 Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych
33.12.17.0 Usługi naprawy i konserwacji mechanicznych narzędzi ręcznych
33.12.18 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
33.12.18.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
33.12.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
33.12.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
33.12.2 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
33.12.21 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
33.12.21.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
33.12.22 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych
33.12.22.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych
33.12.23 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii
33.12.23.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii
33.12.24 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
33.12.24.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
33.12.25 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów
33.12.25.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów
33.12.26 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
33.12.26.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
33.12.27 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego
33.12.27.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego
33.12.28 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
33.12.28.0 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
33.12.29 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
33.12.29.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
33.13 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
33.13.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
33.13.11 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
33.13.11.0 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
33.13.12 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
33.13.12.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
33.13.13 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.13.13.0 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.13.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego
33.13.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego
33.14 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
33.14.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
33.14.11 Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
33.14.11.0 Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
33.14.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
33.14.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
33.15 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, ŁODZI I POZOSTAŁYCH KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
33.15.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, ŁODZI I POZOSTAŁYCH KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
33.15.10 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających
33.15.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających
33.16 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
33.16.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
33.16.10 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych
33.16.10.0 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
33.17.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
33.17.11 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
33.17.11.0 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
33.17.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
33.17.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego
33.19 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
33.19.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
33.19.10 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.19.10.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.2 USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
33.20 USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
33.20.1 USŁUGI INSTALOWANIA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
33.20.11 Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
33.20.11.0 Usługi instalowania wytwornic pary (z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą), włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
33.20.12 Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
33.20.12.0 Usługi instalowania pozostałych metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
33.20.2 USŁUGI INSTALOWANIA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
33.20.21 Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych
33.20.21.0 Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych
33.20.29 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.20.29.0 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.20.3 USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
33.20.31 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa
33.20.31.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa
33.20.32 Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu
33.20.32.0 Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu
33.20.33 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii
33.20.33.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii
33.20.34 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania
33.20.34.0 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania
33.20.35 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów
33.20.35.0 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów
33.20.36 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
33.20.36.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
33.20.37 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego
33.20.37.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego
33.20.38 Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
33.20.38.0 Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
33.20.39 Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
33.20.39.0 Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
33.20.4 USŁUGI INSTALOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
33.20.41 Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych
33.20.41.0 Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych
33.20.42 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych
33.20.42.0 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych
33.20.5 USŁUGI INSTALOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
33.20.50 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
33.20.50.0 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych
33.20.6 USŁUGI INSTALOWANIA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
33.20.60 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.20.60.0 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.20.7 USŁUGI INSTALOWANIA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
33.20.70 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
33.20.70.0 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Sekcja D

Dział 35 ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

35.1 USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.11 ENERGIA ELEKTRYCZNA
35.11.1 ENERGIA ELEKTRYCZNA
35.11.10 Energia elektryczna
35.11.10.0 Energia elektryczna
35.12 USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.12.1 USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.12.10 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej
35.12.10.0 Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej
35.13 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.13.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35.13.10 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej
35.13.10.0 Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej
35.14 USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
35.14.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
35.14.10 Usługi związane z handlem energią elektryczną
35.14.10.0 Usługi związane z handlem energią elektryczną
35.2 GAZY WYTWORZONE; USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
35.21 GAZ WYTWORZONY
35.21.1 GAZ WĘGLOWY, GAZ WODNY, GAZ GENERATOROWY I PODOBNE GAZY, INNE NIŻ GAZY Z ROPY NAFTOWEJ
35.21.10 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej
35.21.10.0 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej
35.22 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
35.22.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
35.22.10 Usługi związane z dystrybucją paliw gazowych w systemie sieciowym
35.22.10.0 Usługi związane z dystrybucją paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23 USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
35.23.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
35.23.10 Usługi związane z handlem paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.23.10.0 Usługi związane z handlem paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.3 USŁUGI WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIA W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35.30 USŁUGI WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIA W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35.30.1 PARA WODNA I GORĄCA WODA; USŁUGI DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY
35.30.11 Para wodna i gorąca woda
35.30.11.0 Para wodna i gorąca woda
35.30.12 Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym
35.30.12.0 Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym
35.30.2 LÓD; USŁUGI DOSTARCZANIA CHŁODNEGO POWIETRZA I SCHŁODZONEJ WODY
35.30.21 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
35.30.21.0 Lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe
35.30.22 Usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody
35.30.22.0 Usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody

Sekcja E

Dział 36 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY

36.0 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
36.00 WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY
36.00.1 WODA W POSTACI NATURALNEJ
36.00.11 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia
36.00.11.0 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia
36.00.12 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia
36.00.12.0 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia
36.00.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY ZA POŚREDNICTWEM SIECI WODOCIĄGOWYCH
36.00.20 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
36.00.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM WODĄ DOSTARCZANĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI WODOCIĄGOWYCH
36.00.30 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

Dział 37 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
37.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
37.00.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ŚCIEKAMI
37.00.11 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
37.00.12 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych
37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych
37.00.2 OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH
37.00.20 Osady ze ścieków kanalizacyjnych
37.00.20.0 Osady ze ścieków kanalizacyjnych

DZIAŁ 38 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

38.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU
38.11.11 Usługi związane ze zbieraniem komunalnych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu
38.11.11.0 Usługi związane ze zbieraniem komunalnych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu
38.11.19 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu
38.11.19.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu
38.11.2 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, NIENADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU
38.11.21 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu
38.11.21.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu
38.11.29 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu
38.11.29.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu
38.11.3 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, NIENADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU
38.11.31 Odpady komunalne inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu
38.11.31.0 Odpady komunalne inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu
38.11.39 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu
38.11.39.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne, nienadające się do recyklingu
38.11.4 WRAKI PRZEZNACZONE DO ZŁOMOWANIA
38.11.41 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania
38.11.41.0 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania
38.11.49 Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania
38.11.49.0 Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania
38.11.5 ODPADY, INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU
38.11.51 Odpady szklane
38.11.51.0 Odpady szklane
38.11.52 Odpady z papieru i tektury
38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
38.11.53 Opony pneumatyczne, używane
38.11.53.0 Opony pneumatyczne, używane
38.11.54 Pozostałe odpady gumowe
38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
38.11.55 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.56 Odpady włókiennicze
38.11.56.0 Odpady włókiennicze
38.11.57 Odpady ze skór
38.11.57.0 Odpady ze skór
38.11.58 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.11.59 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
38.11.59.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
38.11.6 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ PRZEZNACZONĄ DO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.61 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
38.11.61.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
38.11.69 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne
38.11.69.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne
38.12 ODPADY NIEBEZPIECZNE; USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.12.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.12.11 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne
38.12.11.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne
38.12.12 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych
38.12.12.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych
38.12.13 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych
38.12.13.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych
38.12.2 ODPADY NIEBEZPIECZNE
38.12.21 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych
38.12.21.0 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych
38.12.22 Odpady farmaceutyczne
38.12.22.0 Odpady farmaceutyczne
38.12.23 Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne
38.12.23.0 Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne
38.12.24 Niebezpieczne odpady chemiczne
38.12.24.0 Niebezpieczne odpady chemiczne
38.12.25 Oleje odpadowe
38.12.25.0 Oleje odpadowe
38.12.26 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.12.27.1 Odpady i braki oraz zużyte ogniwa i baterie galwaniczne
38.12.27.2 Odpady i braki oraz zużyte akumulatory ołowiowe
38.12.27.3 Odpady i braki oraz zużyte baterie i akumulatory niklowo-galwaniczne
38.12.27.9 Pozostałe odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; pozostałe zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz pozostałe akumulatory elektryczne
38.12.29 Pozostałe odpady niebezpieczne
38.12.29.0 Pozostałe odpady niebezpieczne
38.12.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ PRZEZNACZONĄ DO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU
38.12.30 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
38.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW
38.21 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ I USUWANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.21.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBRÓBKĄ ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE W CELU ICH OSTATECZNEGO USUNIĘCIA
38.21.10 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
38.21.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z USUWANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.21.21 Usługi związane ze składowiskami odpadów, spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne
38.21.21.0 Usługi związane ze składowiskami odpadów, spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne
38.21.22 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów
38.21.22.0 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów
38.21.23 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.23.0 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.29 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.29.0 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.3 ODPADY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH
38.21.30 Odpady rozpuszczalników organicznych
38.21.30.0 Odpady rozpuszczalników organicznych
38.21.4 POPIOŁY I POZOSTAŁOŚCI ZE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
38.21.40 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych
38.21.40.0 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych
38.21.5 PELLETY Z ODPADÓW KOMUNALNYCH
38.21.50 Pellety z odpadów komunalnych
38.21.50.0 Pellety z odpadów komunalnych
38.22 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.22.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I POZOSTAŁYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.22.11 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych
38.22.11.0 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych
38.22.19 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
38.22.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I POZOSTAŁYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
38.22.21 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
38.22.21.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
38.22.29 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych
38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych
38.3 USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW; SUROWCE WTÓRNE
38.31 USŁUGI DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.1 USŁUGI DEMONTAŻU WYROBÓW ZUŻYTYCH
38.31.11 Usługi demontażu statków i pozostałych konstrukcji pływających
38.31.11.0 Usługi demontażu statków i pozostałych konstrukcji pływających
38.31.12 Usługi demontażu zużytych samochodów, komputerów, telewizorów i innych urządzeń
38.31.12.0 Usługi demontażu zużytych samochodów, komputerów, telewizorów i innych urządzeń
38.32 USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH; SUROWCE WTÓRNE
38.32.1 USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKU SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
38.32.11 Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
38.32.11.0 Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
38.32.12 Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
38.32.12.0 Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
38.32.13 Brykiety, gdzie indziej niesklasyfikowane (wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych itp.)
38.32.13.0 Brykiety, gdzie indziej niesklasyfikowane (wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych itp.)
38.32.2 SUROWCE WTÓRNE METALOWE
38.32.21 Surowce wtórne z metali szlachetnych
38.32.21.0 Surowce wtórne z metali szlachetnych
38.32.22 Surowce wtórne z metali żelaznych
38.32.22.0 Surowce wtórne z metali żelaznych
38.32.23 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
38.32.23.0 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
38.32.24 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
38.32.24.0 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
38.32.25 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
38.32.25.0 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
38.32.29 Surowce wtórne z pozostałych metali
38.32.29.0 Surowce wtórne z pozostałych metali
38.32.3 SUROWCE WTÓRNE NIEMETALOWE
38.32.31 Surowce wtórne ze szkła
38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
38.32.32 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34 Surowce wtórne z gumy
38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
38.32.35 Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
38.32.35.0 Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
38.32.39 Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
38.32.39.0 Pozostałe surowce wtórne niemetalowe

Dział 39 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

39.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
39.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
39.00.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ODKAŻANIEM I CZYSZCZENIEM
39.00.11 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych
39.00.11.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych
39.00.12 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych
39.00.12.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych
39.00.13 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza
39.00.13.0 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza
39.00.14 Usługi związane z przywróceniem pierwotnego stanu budynków lub budowli
39.00.14.0 Usługi związane z przywróceniem pierwotnego stanu budynków lub budowli
39.00.2 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI W ZAKRESIE KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ
39.00.21 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych
39.00.21.0 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych
39.00.22 Pozostałe usługi związane z rekultywacją
39.00.22.0 Pozostałe usługi związane z rekultywacją
39.00.23 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń
39.00.23.0 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń

Sekcja F

Dział 41 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.0 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.00 BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.00.1 BUDYNKI MIESZKALNE
41.00.11 Budynki mieszkalne jednorodzinne
41.00.11.0 Budynki mieszkalne jednorodzinne
41.00.12 Budynki o dwóch mieszkaniach
41.00.12.0 Budynki o dwóch mieszkaniach
41.00.13 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach
41.00.13.0 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach
41.00.14 Budynki zbiorowego zamieszkania
41.00.14.0 Budynki zbiorowego zamieszkania
41.00.2 BUDYNKI NIEMIESZKALNE
41.00.21 Budynki przemysłowe
41.00.21.0 Budynki przemysłowe
41.00.22 Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne
41.00.22.0 Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne
41.00.23 Budynki biurowe
41.00.23.0 Budynki biurowe
41.00.24 Budynki handlowo-usługowe
41.00.24.0 Budynki handlowo-usługowe
41.00.25 Budynki transportu i łączności
41.00.25.0 Budynki transportu i łączności
41.00.26 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
41.00.26.0 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
41.00.27 Hotele i podobne budynki
41.00.27.0 Hotele i podobne budynki
41.00.28 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
41.00.28.0 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
41.00.29 Pozostałe budynki niemieszkalne
41.00.29.0 Pozostałe budynki niemieszkalne
41.00.3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWYCH BUDYNKÓW, PRZEBUDOWĄ LUB REMONTEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW)
41.00.31 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych
41.00.31.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych
41.00.32 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o dwóch mieszkaniach
41.00.32.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o dwóch mieszkaniach
41.00.33 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o trzech i więcej mieszkaniach
41.00.33.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków o trzech i więcej mieszkaniach
41.00.34 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków zbiorowego zamieszkania
41.00.34.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków zbiorowego zamieszkania
41.00.4 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NOWYCH BUDYNKÓW, PRZEBUDOWĄ LUB REMONTEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW)
41.00.41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków przemysłowych
41.00.41.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków przemysłowych
41.00.42 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków gospodarstw rolnych, niemieszkalnych
41.00.42.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków gospodarstw rolnych, niemieszkalnych
41.00.43 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków biurowych
41.00.43.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków biurowych
41.00.44 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków handlowo-usługowych
41.00.44.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków handlowo-usługowych
41.00.45 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków transportu i łączności
41.00.45.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków transportu i łączności
41.00.46 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem zbiorników, silosów i budynków magazynowych
41.00.46.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem zbiorników, silosów i budynków magazynowych
41.00.47 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem hoteli i podobnych budynków
41.00.47.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem hoteli i podobnych budynków
41.00.48 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
41.00.48.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
41.00.49 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem pozostałych budynków niemieszkalnych
41.00.49.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem pozostałych budynków niemieszkalnych

Dział 42 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

42.1 DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
42.11 AUTOSTRADY I DROGI; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ AUTOSTRAD I DRÓG
42.11.1 AUTOSTRADY, DROGI, ULICE I INNE DROGI DLA POJAZDÓW LUB PIESZYCH ORAZ PASY STARTOWE
42.11.10 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10.0 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ AUTOSTRAD, DRÓG, ULIC I INNYCH DRÓG DLA POJAZDÓW I PIESZYCH ORAZ BUDOWĄ PASÓW STARTOWYCH
42.11.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12 DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
42.12.1 DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA
42.12.10 Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.10.0 Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
42.12.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13 MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
42.13.1 MOSTY I TUNELE
42.13.10 Mosty i tunele
42.13.10.0 Mosty i tunele
42.13.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
42.13.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.2 RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.21 RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
42.21.1 RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI BUDYNKI I BUDOWLE
42.21.11 Rurociągi przesyłowe
42.21.11.0 Rurociągi przesyłowe
42.21.12 Sieci rozdzielcze
42.21.12.0 Sieci rozdzielcze
42.21.13 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.13.0 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
42.21.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22 LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.22.1 LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
42.22.11 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.11.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.12 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.12.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.13 Elektrownie
42.22.13.0 Elektrownie
42.22.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.22.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.9 POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.91 POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
42.91.1 NABRZEŻA, PORTY, TAMY, ŚLUZY I ZWIĄZANE Z NIMI BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
42.91.10 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.10.0 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ NADBRZEŻY, PORTÓW, TAM, ŚLUZ I ZWIĄZANYCH Z NIMI OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH
42.91.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99 POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
42.99.1 POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.99.11 Budowle produkcyjne i dla górnictwa
42.99.11.0 Budowle produkcyjne i dla górnictwa
42.99.12 Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.12.0 Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.19 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.19.0 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.99.21 Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa
42.99.22 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

43.1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
43.11 ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43.11.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BURZENIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43.11.10 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ
43.12.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ
43.12.11 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
43.13.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
43.13.10 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
43.21 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
43.21.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
43.21.10 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
43.22.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, ODWADNIAJĄCYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
43.22.11 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.2 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI GAZOWYCH
43.22.20 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29 POZOSTAŁE ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI
43.29.1 POZOSTAŁE ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI
43.29.11 Roboty związane z wykonywaniem izolacji
43.29.11.0 Roboty związane z wykonywaniem izolacji
43.29.12 Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń
43.29.12.0 Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń
43.29.19 Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.29.19.0 Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.3 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
43.31 ROBOTY TYNKARSKIE
43.31.1 ROBOTY TYNKARSKIE
43.31.10 Roboty tynkarskie
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32 ROBOTY INSTALACYJNE STOLARKI BUDOWLANEJ
43.32.1 ROBOTY INSTALACYJNE STOLARKI BUDOWLANEJ
43.32.10 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM POSADZEK, TAPETOWANIEM I OBLICOWYWANIEM ŚCIAN
43.33.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM POSADZEK I OBLICOWYWANIEM ŚCIAN
43.33.10 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.2 POZOSTAŁE ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM PODŁÓG I ŚCIAN, WŁĄCZAJĄC TAPETOWANIE
43.33.21 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE
43.34.1 ROBOTY MALARSKIE
43.34.10 Roboty malarskie
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.2 ROBOTY SZKLARSKIE
43.34.20 Roboty szklarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
43.39.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH WYKOŃCZENIOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
43.39.11 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
43.91 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
43.91.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
43.91.11 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
43.99.1 ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH I WODOCHRONNYCH
43.99.10 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.2 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTOWANIEM I DEMONTOWANIEM RUSZTOWAŃ
43.99.20 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.3 ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM, WŁĄCZAJĄC WBIJANIE PALI
43.99.30 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.4 ROBOTY BETONIARSKIE
43.99.40 Roboty betoniarskie
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.5 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KONSTRUKCJI STALOWYCH
43.99.50 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.6 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM KONSTRUKCJI Z CEGIEŁ I KAMIENIA
43.99.60 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.7 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I WZNOSZENIEM KONSTRUKCJI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
43.99.70 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
43.99.90 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Sekcja G

DZIAŁ 45 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

45.1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45.11.1 SPRZEDAŻ HURTOWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45.11.11 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
45.11.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, z wyłączeniem specjalnych
45.11.12 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t)
45.11.12.0 Sprzedaż hurtowa specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t)
45.11.2 SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK PROWADZONA PRZEZ WYSPECJALIZOWANE SALONY
45.11.21 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych), prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.21.0 Sprzedaż detaliczna nowych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych), prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.22 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych), prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.22.0 Sprzedaż detaliczna używanych samochodów osobowych (z wyłączeniem specjalnych), prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.23 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.23.0 Sprzedaż detaliczna nowych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.24 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.24.0 Sprzedaż detaliczna używanych, specjalnych samochodów osobowych typu ambulanse, minibusy itp. oraz furgonetek (o masie całkowitej ≤ 3,5 t) prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.11.3 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45.11.31 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
45.11.31.0 Sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek prowadzona przez Internet
45.11.39 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
45.11.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana
45.11.4 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45.11.41 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
45.11.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
45.11.49 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
45.11.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek
45.19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.19.1 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.19.11 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
45.19.11.0 Sprzedaż hurtowa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów
45.19.12 Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
45.19.12.0 Sprzedaż hurtowa pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne
45.19.2 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PROWADZONA PRZEZ WYSPECJALIZOWANE SALONY
45.19.21 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.19.22 Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne, prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.19.22.0 Sprzedaż detaliczna pojazdów turystycznych, takich jak: samochody kempingowe, przyczepy turystyczne, prowadzona przez wyspecjalizowane salony
45.19.3 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.19.31 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
45.19.31.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
45.19.39 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
45.19.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
45.19.4 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.19.41 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
45.19.41.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
45.19.49 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.49.0 Usługi pośrednictwa w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.2 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.20 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.20.1 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45.20.11 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi
45.20.11.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi
45.20.12 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek
45.20.12.0 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek
45.20.13 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół
45.20.13.0 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół
45.20.14 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)
45.20.14.0 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe)
45.20.2 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.20.21 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli
45.20.21.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli
45.20.22 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.22.0 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.23 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli
45.20.23.0 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli
45.20.3 MYCIE, CZYSZCZENIE SAMOCHODÓW I PODOBNE USŁUGI
45.20.30 Mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi
45.20.30.0 Mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi
45.3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.31.1 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.31.11 Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon
45.31.11.0 Sprzedaż hurtowa opon gumowych i dętek do opon
45.31.12 Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.2 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.31.20 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.20.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.32.1 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
45.32.11 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.11.0 Sprzedaż detaliczna opon prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.12 Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.12.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45.32.21 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
45.32.21.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona przez Internet
45.32.22 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty
45.32.22.0 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) realizowana za pośrednictwem poczty
45.32.29 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
45.32.29.0 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana
45.4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
45.40 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
45.40.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
45.40.10 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.2 SPRZEDAŻ DETALICZNA MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
45.40.20 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.40.3 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
45.40.30 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.4 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
45.40.40 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.40.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
45.40.5 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY MOTOCYKLI, WŁĄCZAJĄC MOTOROWERY
45.40.50 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery
45.40.50.0 Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery

Dział 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

46.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ
46.11 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
46.11.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
46.11.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
46.11.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywych zwierząt
46.11.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
46.11.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin
46.11.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.11.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych płodów rolnych, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
46.12.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
46.12.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
46.12.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych
46.12.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
46.12.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej metali i rud metali w formach podstawowych
46.12.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
46.12.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej chemikaliów przemysłowych, nawozów i środków agrochemicznych
46.13 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
46.13.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
46.13.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i wyrobów z drewna
46.13.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drewna i wyrobów z drewna
46.13.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
46.13.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych
46.14 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW, SAMOLOTÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
46.14.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW, SAMOLOTÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
46.14.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
46.14.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej komputerów, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz pozostałych urządzeń biurowych
46.14.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.14.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.14.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.14.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.15 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
46.15.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
46.15.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
46.15.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej mebli
46.15.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
46.15.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sprzętu radiowo-telewizyjnego i wideo
46.15.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
46.15.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej drobnych wyrobów metalowych i narzędzi ręcznych
46.15.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.15.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej sztućców i artykułów gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.16 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
46.16.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
46.16.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
46.16.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych
46.16.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
46.16.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
46.16.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
46.16.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
46.17 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.17.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.17.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności
46.17.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej żywności
46.17.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów
46.17.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej napojów
46.17.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych
46.17.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych
46.18 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
46.18.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
46.18.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących
46.18.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych oraz środków czyszczących
46.18.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego
46.18.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej gier i zabawek, sprzętu sportowego, rowerów, książek, gazet, czasopism i artykułów piśmiennych, instrumentów muzycznych, zegarków, zegarów oraz biżuterii, sprzętu fotograficznego i optycznego
46.18.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.18.19.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.19 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
46.19.1 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
46.19.10 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
46.19.10.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
46.2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
46.21 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
46.21.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
46.21.11 Sprzedaż hurtowa zboża
46.21.11.0 Sprzedaż hurtowa zboża
46.21.12 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
46.21.12.0 Sprzedaż hurtowa nasion, z wyłączeniem nasion oleistych
46.21.13 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
46.21.13.0 Sprzedaż hurtowa nasion oleistych i owoców oleistych
46.21.14 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
46.21.14.0 Sprzedaż hurtowa pasz dla zwierząt
46.21.19 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.21.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.21.2 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU
46.21.20 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
46.21.20.0 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
46.22 SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
46.22.1 SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
46.22.10 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.22.10.0 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
46.23.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
46.23.10 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.23.10.0 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24 SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR I SKÓREK
46.24.1 SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR I SKÓREK
46.24.10 Sprzedaż hurtowa skór i skórek
46.24.10.0 Sprzedaż hurtowa skór i skórek
46.3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.31 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
46.31.1 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
46.31.11 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
46.31.11.0 Sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw
46.31.12 Sprzedaż hurtowa przetworzonych owoców i warzyw
46.31.12.0 Sprzedaż hurtowa przetworzonych owoców i warzyw
46.32 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
46.32.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
46.32.11 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
46.32.11.0 Sprzedaż hurtowa mięsa, włączając mięso drobiowe
46.32.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
46.32.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
46.33 SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
46.33.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
46.33.11 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich
46.33.11.0 Sprzedaż hurtowa mleka i wyrobów mleczarskich
46.33.12 Sprzedaż hurtowa jaj
46.33.12.0 Sprzedaż hurtowa jaj
46.33.13 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych
46.33.13.0 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych
46.34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
46.34.1 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
46.34.11 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
46.34.11.0 Sprzedaż hurtowa soków, wód mineralnych i pozostałych napojów bezalkoholowych
46.34.12 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.12.0 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.35 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.35.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.35.10 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.35.10.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I POZOSTAŁYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH ORAZ WYROBÓW PIEKARNICZYCH
46.36.1 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I POZOSTAŁYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH ORAZ WYROBÓW PIEKARNICZYCH
46.36.11 Sprzedaż hurtowa cukru
46.36.11.0 Sprzedaż hurtowa cukru
46.36.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarniczych
46.36.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów piekarniczych
46.36.13 Sprzedaż hurtowa czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych
46.36.13.0 Sprzedaż hurtowa czekolady i pozostałych wyrobów cukierniczych
46.37 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
46.37.1 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
46.37.10 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.37.10.0 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
46.38.1 SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
46.38.10 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
46.38.10.0 Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
46.38.2 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI
46.38.21 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
46.38.21.0 Sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
46.38.29 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
46.38.29.0 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
46.39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.39.1 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46.39.11 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
46.39.11.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności zamrożonej
46.39.12 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
46.39.12.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana pozostałej żywności oraz napojów i wyrobów tytoniowych
46.4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46.41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
46.41.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
46.41.11 Sprzedaż hurtowa przędzy
46.41.11.0 Sprzedaż hurtowa przędzy
46.41.12 Sprzedaż hurtowa tkanin
46.41.12.0 Sprzedaż hurtowa tkanin
46.41.13 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych
46.41.13.0 Sprzedaż hurtowa pościeli, zasłon, firanek oraz różnorodnych artykułów użytku domowego z materiałów tekstylnych
46.41.14 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych
46.41.14.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów pasmanteryjnych
46.42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
46.42.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
46.42.11 Sprzedaż hurtowa odzieży
46.42.11.0 Sprzedaż hurtowa odzieży
46.42.12 Sprzedaż hurtowa obuwia
46.42.12.0 Sprzedaż hurtowa obuwia
46.43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46.43.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46.43.11 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów fotograficznych
46.43.11.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, z wyłączeniem sprzętu radiowo- telewizyjnego i artykułów fotograficznych
46.43.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD
46.43.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu wideo i DVD
46.43.13 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD
46.43.13.0 Sprzedaż hurtowa nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD
46.43.14 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych
46.43.14.0 Sprzedaż hurtowa artykułów fotograficznych i optycznych
46.44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
46.44.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
46.44.11 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
46.44.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
46.44.12 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących
46.44.12.0 Sprzedaż hurtowa środków czyszczących
46.45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
46.45.1 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
46.45.10 Sprzedaż hurtowa perfum i wyrobów kosmetycznych
46.45.10.0 Sprzedaż hurtowa perfum i wyrobów kosmetycznych
46.46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
46.46.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
46.46.11 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
46.46.11.0 Sprzedaż hurtowa podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
46.46.12 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne
46.46.12.0 Sprzedaż hurtowa przyrządów i urządzeń medycznych, włączając chirurgiczne i ortopedyczne
46.47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
46.47.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
46.47.11 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań
46.47.11.0 Sprzedaż hurtowa mebli do mieszkań
46.47.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego
46.47.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu oświetleniowego
46.47.13 Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników
46.47.13.0 Sprzedaż hurtowa dywanów i chodników
46.48 SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
46.48.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
46.48.10 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.48.10.0 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46.49.1 SPRZEDAŻ HURTOWA SZTUCÓW I METALOWYCH WYROBÓW UŻYTKU DOMOWEGO, WYROBÓW Z WIKLINY, KORKA I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
46.49.11 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego
46.49.11.0 Sprzedaż hurtowa sztućców i metalowych wyrobów użytku domowego
46.49.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna
46.49.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z wikliny, korka, wyrobów bednarskich i pozostałych wyrobów z drewna
46.49.19 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.49.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.49.2 SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
46.49.21 Sprzedaż hurtowa książek
46.49.21.0 Sprzedaż hurtowa książek
46.49.22 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
46.49.22.0 Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet
46.49.23 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych
46.49.23.0 Sprzedaż hurtowa artykułów piśmiennych
46.49.3 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH
46.49.31 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych
46.49.31.0 Sprzedaż hurtowa instrumentów muzycznych
46.49.32 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
46.49.32.0 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
46.49.33 Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery
46.49.33.0 Sprzedaż hurtowa artykułów sportowych, włączając rowery
46.49.34 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
46.49.34.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych i akcesoriów podróżnych
46.49.35 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet
46.49.35.0 Sprzedaż hurtowa znaczków i monet
46.49.36 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych
46.49.36.0 Sprzedaż hurtowa pamiątek i wyrobów artystycznych
46.49.39 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.49.39.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych towarów konsumpcyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
46.51 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
46.51.1 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
46.51.10 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.51.10.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
46.52.1 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
46.52.11 Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.52.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.52.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego
46.52.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego
46.52.13 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)
46.52.13.0 Sprzedaż hurtowa czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD i DVD)
46.6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46.61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46.61.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46.61.11 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki
46.61.11.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa oraz dodatkowego wyposażenia, włączając ciągniki
46.61.12 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.61.12.0 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
46.62.1 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
46.62.11 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna
46.62.11.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do drewna
46.62.12 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu
46.62.12.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu
46.62.19 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów
46.62.19.0 Sprzedaż hurtowa obrabiarek do pozostałych materiałów
46.63 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
46.63.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
46.63.10 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.63.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
46.64.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
46.64.10 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.64.10.0 Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
46.65.1 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
46.65.10 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.65.10.0 Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
46.66.1 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
46.66.10 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.66.10.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
46.69.1 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
46.69.11 Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów
46.69.11.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów
46.69.12 Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń
46.69.12.0 Sprzedaż hurtowa akcesoriów przeznaczonych do maszyn i urządzeń
46.69.13 Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego
46.69.13.0 Sprzedaż hurtowa urządzeń podnoszących i urządzeń transportu bliskiego
46.69.14 Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.69.14.0 Sprzedaż hurtowa maszyn przeznaczonych do produkcji żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.69.15 Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury
46.69.15.0 Sprzedaż hurtowa elektrycznych profesjonalnych maszyn, urządzeń i aparatury
46.69.16 Sprzedaż hurtowa broni i amunicji
46.69.16.0 Sprzedaż hurtowa broni i amunicji
46.69.19 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym
46.69.19.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym
46.7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
46.71.1 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
46.71.11 Sprzedaż hurtowa paliw stałych
46.71.11.0 Sprzedaż hurtowa paliw stałych
46.71.12 Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą
46.71.12.0 Sprzedaż hurtowa benzyny silnikowej, włączając lotniczą
46.71.13 Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych
46.71.13.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych paliw i produktów pochodnych
46.72 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
46.72.1 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
46.72.11 Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych
46.72.11.0 Sprzedaż hurtowa rud metali żelaznych
46.72.12 Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych
46.72.12.0 Sprzedaż hurtowa rud metali nieżelaznych
46.72.13 Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formach podstawowych
46.72.13.0 Sprzedaż hurtowa żeliwa i stali w formach podstawowych
46.72.14 Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych w formach podstawowych
46.72.14.0 Sprzedaż hurtowa metali nieżelaznych w formach podstawowych
46.73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
46.73.1 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
46.73.11 Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego
46.73.11.0 Sprzedaż hurtowa drewna nieobrobionego
46.73.12 Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego
46.73.12.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów z drewna wstępnie obrobionego
46.73.13 Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego
46.73.13.0 Sprzedaż hurtowa wyposażenia sanitarnego
46.73.14 Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów
46.73.14.0 Sprzedaż hurtowa farb, werniksów i lakierów
46.73.15 Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego
46.73.15.0 Sprzedaż hurtowa szkła budowlanego
46.73.16 Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych
46.73.16.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych materiałów budowlanych
46.73.17 Sprzedaż hurtowa tapet
46.73.17.0 Sprzedaż hurtowa tapet
46.73.18 Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów
46.73.18.0 Sprzedaż hurtowa pokryć podłogowych, z wyłączeniem dywanów
46.74 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
46.74.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
46.74.11 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych
46.74.11.0 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych
46.74.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.12.0 Sprzedaż hurtowa sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.13 Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych
46.74.13.0 Sprzedaż hurtowa narzędzi ręcznych
46.75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
46.75.1 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
46.75.11 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych
46.75.11.0 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych i wyrobów agrochemicznych
46.75.12 Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych
46.75.12.0 Sprzedaż hurtowa pozostałych chemikaliów przemysłowych
46.76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
46.76.1 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
46.76.11 Sprzedaż hurtowa papieru i tektury
46.76.11.0 Sprzedaż hurtowa papieru i tektury
46.76.12 Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych
46.76.12.0 Sprzedaż hurtowa włókien tekstylnych
46.76.13 Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych
46.76.13.0 Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych i gumy w formach podstawowych
46.76.19 Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.76.19.0 Sprzedaż hurtowa półproduktów (z wyłączeniem rolniczych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
46.77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
46.77.1 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
46.77.10 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.77.10.0 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
46.90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
46.90.1 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
46.90.10 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
46.90.10.0 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Dział 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

47.0 SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47.00 SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47.00.1 SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW, WARZYW, MIĘSA, RYB, WYROBÓW PIEKARNICZYCH, MLECZARSKICH I JAJ
47.00.11 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
47.00.11.0 Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw
47.00.12 Sprzedaż detaliczna przetworzonych owoców i warzyw
47.00.12.0 Sprzedaż detaliczna przetworzonych owoców i warzyw
47.00.13 Sprzedaż detaliczna mięsa
47.00.13.0 Sprzedaż detaliczna mięsa
47.00.14 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
47.00.14.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa
47.00.15 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.00.15.0 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.00.16 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarniczych
47.00.16.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarniczych
47.00.17 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
47.00.17.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów cukierniczych
47.00.18 Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich
47.00.18.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich
47.00.19 Sprzedaż detaliczna jaj
47.00.19.0 Sprzedaż detaliczna jaj
47.00.2 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW ORAZ WYROBÓW TYTONIOWYCH
47.00.21 Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw
47.00.21.0 Sprzedaż detaliczna kawy, herbaty, kakao i przypraw
47.00.22 Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych
47.00.22.0 Sprzedaż detaliczna olejów i tłuszczów jadalnych
47.00.23 Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej
47.00.23.0 Sprzedaż detaliczna homogenizowanych wyrobów spożywczych i żywności dietetycznej
47.00.24 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
47.00.24.0 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności, gdzie indziej niesklasyfikowanej
47.00.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
47.00.25.0 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych
47.00.26 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
47.00.26.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych napojów
47.00.27 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.00.27.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.00.3 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
47.00.31 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.00.31.0 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
47.00.32 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
47.00.32.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
47.00.33 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
47.00.33.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
47.00.4 SPRZEDAŻ DETALICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYROBÓW METALOWYCH
47.00.41 Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych
47.00.41.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych
47.00.42 Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów
47.00.42.0 Sprzedaż detaliczna farb, werniksów i lakierów
47.00.43 Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego
47.00.43.0 Sprzedaż detaliczna szkła budowlanego
47.00.44 Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych
47.00.44.0 Sprzedaż detaliczna kosiarek do trawy i innych urządzeń ogrodniczych
47.00.45 Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.00.45.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
47.00.46 Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego
47.00.46.0 Sprzedaż detaliczna wyposażenia sanitarnego
47.00.47 Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych
47.00.47.0 Sprzedaż detaliczna narzędzi ręcznych
47.00.49 Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.49.0 Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
47.00.51 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.00.51.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.00.52 Sprzedaż detaliczna zasłon i firan
47.00.52.0 Sprzedaż detaliczna zasłon i firan
47.00.53 Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
47.00.53.0 Sprzedaż detaliczna tapet, dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych
47.00.54 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.00.54.0 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
47.00.55 Sprzedaż detaliczna mebli
47.00.55.0 Sprzedaż detaliczna mebli
47.00.56 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego
47.00.56.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego
47.00.57 Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny
47.00.57.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów z drewna, korka i wikliny
47.00.58 Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
47.00.58.0 Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
47.00.59 Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyrobów i sprzętu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.59.0 Sprzedaż detaliczna naczyń stołowych, wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sztućców, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wyrobów i sprzętu, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ
47.00.61 Sprzedaż detaliczna książek
47.00.61.0 Sprzedaż detaliczna książek
47.00.62 Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet
47.00.62.0 Sprzedaż detaliczna czasopism i gazet
47.00.63 Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych
47.00.63.0 Sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych
47.00.64 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
47.00.64.0 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
47.00.65 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
47.00.65.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
47.00.66 Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego
47.00.66.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego
47.00.67 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
47.00.67.0 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
47.00.68 Sprzedaż detaliczna znaczków i monet
47.00.68.0 Sprzedaż detaliczna znaczków i monet
47.00.69 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych
47.00.69.0 Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów artystycznych
47.00.7 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY, WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH, KWIATÓW, ROŚLIN, ZWIERZĄT DOMOWYCH I KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
47.00.71 Sprzedaż detaliczna odzieży
47.00.71.0 Sprzedaż detaliczna odzieży
47.00.72 Sprzedaż detaliczna obuwia
47.00.72.0 Sprzedaż detaliczna obuwia
47.00.73 Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych
47.00.73.0 Sprzedaż detaliczna artykułów skórzanych i akcesoriów podróżnych
47.00.74 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.00.74.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.00.75 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne
47.00.75.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne
47.00.76 Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych
47.00.76.0 Sprzedaż detaliczna wyrobów kosmetycznych i toaletowych
47.00.77 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion
47.00.77.0 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion
47.00.78 Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych
47.00.78.0 Sprzedaż detaliczna nawozów i środków agrochemicznych
47.00.79 Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
47.00.79.0 Sprzedaż detaliczna zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych
47.00.8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
47.00.81 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
47.00.81.0 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
47.00.82 Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
47.00.82.0 Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
47.00.83 Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków
47.00.83.0 Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków
47.00.84 Sprzedaż detaliczna środków czystości
47.00.84.0 Sprzedaż detaliczna środków czystości
47.00.85 Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego
47.00.85.0 Sprzedaż detaliczna olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna na potrzeby gospodarstwa domowego
47.00.86 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.86.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.87 Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.87.0 Sprzedaż detaliczna płodów rolnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.88 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.89 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.00.9 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW UŻYWANYCH
47.00.91 Sprzedaż detaliczna antyków
47.00.91.0 Sprzedaż detaliczna antyków
47.00.92 Sprzedaż detaliczna książek używanych
47.00.92.0 Sprzedaż detaliczna książek używanych
47.00.99 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych
47.00.99.0 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych

Sekcja H

Dział 49 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

49.1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
49.10 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
49.10.1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
49.10.11 Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny
49.10.11.0 Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny
49.10.19 Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.10.19.0 Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
49.20 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
49.20.1 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
49.20.11 Transport kolejowy towarów w wagonach-chłodniach
49.20.11.0 Transport kolejowy towarów w wagonach-chłodniach
49.20.12 Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach
49.20.12.0 Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach
49.20.13 Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach
49.20.13.0 Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach
49.20.14 Transport kolejowy towarów w kontenerach
49.20.14.0 Transport kolejowy towarów w kontenerach
49.20.15 Transport kolejowy przesyłek pocztowych
49.20.15.0 Transport kolejowy przesyłek pocztowych
49.20.16 Transport kolejowy towarów masowych suchych
49.20.16.0 Transport kolejowy towarów masowych suchych
49.20.19 Transport kolejowy pozostałych towarów
49.20.19.0 Transport kolejowy pozostałych towarów
49.3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
49.31 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
49.31.1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
49.31.10 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.31.2 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
49.31.21 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski
49.31.21.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski
49.31.22 Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski
49.31.22.0 Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski
49.32 USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH
49.32.1 USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH
49.32.11 Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
49.32.11.0 Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
49.32.12 Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
49.32.12.0 Wynajem samochodów osobowych z kierowcą
49.39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
49.39.1 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY, MIĘDZYMIASTOWY I SPECJALIZOWANY
49.39.11 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny
49.39.11.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny
49.39.12 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, dla określonych grup użytkowników
49.39.12.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, dla określonych grup użytkowników
49.39.13 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, specjalizowany
49.39.13.0 Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, specjalizowany
49.39.2 TRANSPORT PASAŻERSKI, KOLEJKAMI LINOWYMI NAZIEMNYMI, KOLEJKAMI LINOWYMI I WYCIĄGAMI NARCIARSKIMI
49.39.20 Transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi
49.39.20.0 Transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi
49.39.3 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZAROZKŁADOWY
49.39.31 Wynajem autobusów i autokarów, z kierowcą
49.39.31.0 Wynajem autobusów i autokarów, z kierowcą
49.39.32 Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny
49.39.32.0 Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny
49.39.33 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów
49.39.33.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów
49.39.34 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów
49.39.34.0 Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów
49.39.35 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.39.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.39.39.0 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
49.5 TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.50 TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.50.1 TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.50.11 Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych
49.50.11.0 Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych
49.50.12 Transport rurociągowy gazu ziemnego
49.50.12.0 Transport rurociągowy gazu ziemnego
49.50.19 Transport rurociągowy pozostałych towarów
49.50.19.0 Transport rurociągowy pozostałych towarów

Dział 50 TRANSPORT WODNY

50.1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.10 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.10.1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.10.11 Transport morski i przybrzeżny pasażerski promowy
50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski promowy
50.10.12 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami
50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami
50.10.19 Pozostały transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.10.19.0 Pozostały transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.10.2 WYNAJEM PASAŻERSKICH STATKÓW MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH, Z ZAŁOGĄ
50.10.20 Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych, z załogą
50.10.20.0 Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych, z załogą
50.2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.20 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.20.1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU
50.20.11 Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
50.20.11.0 Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami
50.20.12 Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami
50.20.12.0 Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami
50.20.13 Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami
50.20.13.0 Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami
50.20.14 Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach
50.20.14.0 Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach
50.20.15 Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych
50.20.15.0 Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych
50.20.19 Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów
50.20.19.1 Transport morski i przybrzeżny przesyłek pocztowych
50.20.19.9 Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany
50.20.2 WYNAJEM STATKÓW MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ; USŁUGI HOLOWANIA I PCHANIA W TRANSPORCIE MORSKIM I PRZYBRZEŻNYM
50.20.21 Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą
50.20.21.0 Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą
50.20.22 Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym
50.20.22.0 Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym
50.3 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
50.30 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
50.30.1 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
50.30.11 Transport wodny śródlądowy pasażerski promowy
50.30.11.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski promowy
50.30.12 Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami
50.30.12.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami
50.30.13 Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi
50.30.13.0 Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi
50.30.19 Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski
50.30.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski
50.30.2 WYNAJEM PASAŻERSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z ZAŁOGĄ
50.30.20 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
50.30.20.0 Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą
50.4 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
50.40 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
50.40.1 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
50.40.11 Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami-chłodniami
50.40.11.0 Transport wodny śródlądowy towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami-chłodniami
50.40.12 Transport wodny śródlądowy ropy naftowej tankowcami
50.40.12.0 Transport wodny śródlądowy ropy naftowej tankowcami
50.40.13 Transport wodny śródlądowy pozostałych cieczy i gazów tankowcami
50.40.13.0 Transport wodny śródlądowy pozostałych cieczy i gazów tankowcami
50.40.14 Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach
50.40.14.0 Transport wodny śródlądowy towarów w kontenerach
50.40.19 Pozostały transport wodny śródlądowy towarów
50.40.19.0 Pozostały transport wodny śródlądowy towarów
50.40.2 WYNAJEM STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ DO TRANSPORTU TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ; USŁUGI HOLOWANIA I PCHANIA W TRANSPORCIE WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM
50.40.21 Wynajem statków żeglugi śródlądowej do transportu towarów, z załogą
50.40.21.0 Wynajem statków żeglugi śródlądowej do transportu towarów, z załogą
50.40.22 Usługi holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym
50.40.22.0 Usługi holowania i pchania w transporcie wodnym śródlądowym

Dział 51 TRANSPORT LOTNICZY I TRANSPORT KOSMICZNY

51.1 TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
51.10 TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
51.10.1 TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI
51.10.11 Transport lotniczy regularny krajowy pasażerski
51.10.11.0 Transport lotniczy regularny krajowy pasażerski
51.10.12 Transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych
51.10.12.0 Transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych
51.10.13 Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski
51.10.13.0 Transport lotniczy regularny międzynarodowy pasażerski
51.10.14 Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski
51.10.14.0 Transport lotniczy nieregularny międzynarodowy pasażerski
51.10.15 Transport lotniczy nieregularny pasażerski w celach widokowych
51.10.15.0 Transport lotniczy nieregularny pasażerski w celach widokowych
51.10.2 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO PASAŻERSKIEGO, Z ZAŁOGĄ
51.10.20 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
51.10.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą
51.2 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW I TRANSPORT KOSMICZNY
51.21 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
51.21.1 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
51.21.11 Transport lotniczy regularny towarów w kontenerach
51.21.11.0 Transport lotniczy regularny towarów w kontenerach
51.21.12 Transport lotniczy przesyłek pocztowych
51.21.12.0 Transport lotniczy przesyłek pocztowych
51.21.13 Transport lotniczy regularny pozostałych towarów
51.21.13.0 Transport lotniczy regularny pozostałych towarów
51.21.14 Transport lotniczy nieregularny pozostałych towarów
51.21.14.0 Transport lotniczy nieregularny pozostałych towarów
51.21.2 WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO TOWARÓW, Z ZAŁOGĄ
51.21.20 Wynajem środków transportu lotniczego towarów, z załogą
51.21.20.0 Wynajem środków transportu lotniczego towarów, z załogą
51.22 TRANSPORT KOSMICZNY
51.22.1 TRANSPORT KOSMICZNY
51.22.11 Transport kosmiczny pasażerski
51.22.11.0 Transport kosmiczny pasażerski
51.22.12 Transport kosmiczny towarów
51.22.12.0 Transport kosmiczny towarów

Dział 52 MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT

52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
52.21 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LĄDOWY
52.21.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT KOLEJOWY
52.21.11 Usługi holowania i pchania w transporcie kolejowym
52.21.11.0 Usługi holowania i pchania w transporcie kolejowym
52.21.19 Pozostałe usługi wspomagające transport kolejowy
52.21.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport kolejowy
52.21.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT DROGOWY
52.21.21 Usługi dworców autobusowych
52.21.21.0 Usługi dworców autobusowych
52.21.22 Usługi użytkowania dróg publicznych
52.21.22.0 Usługi użytkowania dróg publicznych
52.21.23 Usługi użytkowania mostów i tuneli
52.21.23.0 Usługi użytkowania mostów i tuneli
52.21.24 Usługi parkingowe
52.21.24.0 Usługi parkingowe
52.21.25 Usługi holowania w transporcie drogowym
52.21.25.0 Usługi holowania w transporcie drogowym
52.21.29 Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy
52.21.29.0 Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy
52.21.3 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT RUROCIĄGOWY
52.21.30 Usługi wspomagające transport rurociągowy
52.21.30.0 Usługi wspomagające transport rurociągowy
52.22 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT WODNY
52.22.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT WODNY
52.22.11 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg morskich i przybrzeżnych, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.22.11.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg morskich i przybrzeżnych, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.22.12 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych śródlądowych, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.22.12.0 Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych śródlądowych, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.22.13 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach morskich i przybrzeżnych
52.22.13.0 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach morskich i przybrzeżnych
52.22.14 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach śródlądowych
52.22.14.0 Usługi pilotowania i usługi cumownicze na wodach śródlądowych
52.22.15 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach morskich i przybrzeżnych
52.22.15.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach morskich i przybrzeżnych
52.22.16 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach śródlądowych
52.22.16.0 Usługi ratownictwa morskiego i ściągania z mielizn na wodach śródlądowych
52.22.19 Pozostałe usługi wspomagające transport wodny
52.22.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport wodny
52.23 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LOTNICZY
52.23.1 USŁUGI UŻYTKOWANIA LOTNISK (Z WYŁĄCZENIEM PRZEŁADUNKU TOWARÓW), KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT LOTNICZY
52.23.11 Usługi użytkowania lotnisk, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.23.11.0 Usługi użytkowania lotnisk, z wyłączeniem przeładunku towarów
52.23.12 Usługi kontroli ruchu lotniczego
52.23.12.0 Usługi kontroli ruchu lotniczego
52.23.19 Pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy
52.23.19.0 Pozostałe usługi wspomagające transport lotniczy
52.23.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT KOSMICZNY
52.23.20 Usługi wspomagające transport kosmiczny
52.23.20.0 Usługi wspomagające transport kosmiczny
52.24 USŁUGI PRZEŁADUNKU TOWARÓW
52.24.1 USŁUGI PRZEŁADUNKU TOWARÓW
52.24.11 Usługi przeładunku towarów w kontenerach w portach
52.24.11.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach w portach
52.24.12 Usługi przeładunku towarów w kontenerach, z wyłączeniem świadczonych w portach
52.24.12.0 Usługi przeładunku towarów w kontenerach, z wyłączeniem świadczonych w portach
52.24.13 Usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach
52.24.13.0 Usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach
52.24.19 Pozostałe usługi przeładunku towarów
52.24.19.0 Pozostałe usługi przeładunku towarów
52.29 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT
52.29.1 USŁUGI TOWAROWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
52.29.11 Usługi maklerów okrętowych
52.29.11.0 Usługi maklerów okrętowych
52.29.12 Pozostałe usługi spedycji towarów
52.29.12.0 Pozostałe usługi spedycji towarów
52.29.19 Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych
52.29.19.0 Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych
52.29.2 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
52.29.20 Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane
52.29.20.0 Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 53 USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE

53.1 USŁUGI POCZTOWE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)
53.10 USŁUGI POCZTOWE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)
53.10.1 USŁUGI OPERATORA PUBLICZNEGO
53.10.11 Usługi operatora publicznego związane z gazetami i czasopismami
53.10.11.0 Usługi operatora publicznego związane z gazetami i czasopismami
53.10.12 Usługi operatora publicznego związane z przesyłkami listowymi
53.10.12.0 Usługi operatora publicznego związane z przesyłkami listowymi
53.10.13 Usługi operatora publicznego związane z paczkami pocztowymi
53.10.13.0 Usługi operatora publicznego związane z paczkami pocztowymi
53.10.14 Usługi świadczone w okienkach pocztowych
53.10.14.0 Usługi świadczone w okienkach pocztowych
53.10.19 Pozostałe usługi operatora publicznego
53.10.19.0 Pozostałe usługi operatora publicznego
53.2 POZOSTAŁE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
53.20 POZOSTAŁE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
53.20.1 POZOSTAŁE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE
53.20.11 Usługi kurierskie wykonywane różnymi środkami transportu
53.20.11.0 Usługi kurierskie wykonywane różnymi środkami transportu
53.20.12 Usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu
53.20.12.0 Usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu
53.20.19 Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
53.20.19.0 Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja I

Dział 55 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.1 USŁUGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
55.10 USŁUGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
55.10.1 USŁUGI W ZAKRESIE NOCLEGÓW I USŁUGI TOWARZYSZĄCE ŚWIADCZONE PRZEZ HOTELE, MOTELE, PENSJONATY I INNE OBIEKTY HOTELOWE
55.10.10 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
55.2 USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
55.20 USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
55.20.1 USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
55.20.11 Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki
55.20.11.0 Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki
55.20.12 Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku
55.20.12.0 Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku
55.20.19 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
55.3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
55.30 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
55.30.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
55.30.11 Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych
55.30.11.0 Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych
55.30.12 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe
55.30.12.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe
55.9 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
55.90 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
55.90.1 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM
55.90.11 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne
55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne
55.90.12 Usługi świadczone przez hotele pracownicze
55.90.12.0 Usługi świadczone przez hotele pracownicze
55.90.13 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
55.90.19 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.90.19.0 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 56 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM

56.1 USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH
56.10 USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH
56.10.1 USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH
56.10.11 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach
56.10.11.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach
56.10.12 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach
56.10.12.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach
56.10.13 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych
56.10.13.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych
56.10.19 Pozostałe usługi podawania posiłków
56.10.19.0 Pozostałe usługi podawania posiłków
56.2 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI (KATERING) DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH I POZOSTAŁE USŁUGI GASTRONOMICZNE
56.21 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI (KATERING) DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
56.21.1 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI (KATERING) DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
56.21.11 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla gospodarstw domowych
56.21.11.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla gospodarstw domowych
56.21.19 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla pozostałych odbiorców zewnętrznych
56.21.19.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla pozostałych odbiorców zewnętrznych
56.29 POZOSTAŁE USŁUGI GASTRONOMICZNE
56.29.1 USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ
56.29.11 Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych
56.29.11.0 Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych
56.29.19 Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę
56.29.19.0 Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę
56.29.2 USŁUGI STOŁÓWKOWE
56.29.20 Usługi stołówkowe
56.29.20.0 Usługi stołówkowe
56.3 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW
56.30 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW
56.30.1 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW
56.30.10 Usługi przygotowywania i podawania napojów
56.30.10.0 Usługi przygotowywania i podawania napojów

Sekcja J

Dział 58 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

58.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK, PERIODYKÓW I INNYCH PUBLIKACJI
58.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK
58.11.1 KSIĄŻKI DRUKOWANE
58.11.11 Podręczniki szkolne drukowane
58.11.11.0 Podręczniki szkolne drukowane
58.11.12 Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane
58.11.12.0 Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane
58.11.13 Książki dla dzieci drukowane
58.11.13.0 Książki dla dzieci drukowane
58.11.14 Słowniki i encyklopedie, drukowane
58.11.14.0 Słowniki i encyklopedie, drukowane
58.11.15 Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane
58.11.15.0 Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane
58.11.16 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej
58.11.16.0 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej
58.11.19 Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
58.11.19.0 Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
58.11.2 KSIĄŻKI WYDAWANE NA DYSKACH, TAŚMACH I INNYCH NOŚNIKACH
58.11.20 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
58.11.20.0 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
58.11.3 KSIĄŻKI ON-LINE
58.11.30 Książki on-line
58.11.30.0 Książki on-line
58.11.4 SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W KSIĄŻKACH
58.11.41 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych
58.11.41.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych
58.11.42 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej
58.11.42.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej
58.11.5 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK WYKONYWANE NA ZLECENIE
58.11.50 Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
58.11.50.0 Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
58.11.6 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KSIĄŻEK, BROSZUR, ULOTEK, MAP ITP.
58.11.60 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
58.12 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
58.12.1 WYKAZY I LISTY, DRUKOWANE LUB NA NOŚNIKACH (NP. ADRESOWE, TELEFONICZNE)
58.12.10 Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)
58.12.10.0 Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)
58.12.2 WYKAZY I LISTY (NP. ADRESOWE, TELEFONICZNE), ON-LINE
58.12.20 Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne), on-line
58.12.20.0 Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne), on-line
58.12.3 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KORZYSTANIA Z WYKAZÓW I LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
58.12.30 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
58.12.4 SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W WYKAZACH I LISTACH (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
58.12.40 Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)
58.12.40.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)
58.13 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GAZET
58.13.1 GAZETY DRUKOWANE
58.13.10 Gazety drukowane
58.13.10.0 Gazety drukowane
58.13.2 GAZETY ON-LINE
58.13.20 Gazety on-line
58.13.20.0 Gazety on-line
58.13.3 SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W GAZETACH
58.13.31 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych
58.13.31.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych
58.13.32 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej
58.13.32.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej
58.14 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
58.14.1 CZASOPISMA I POZOSTAŁE PERIODYKI DRUKOWANE
58.14.11 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców
58.14.11.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców
58.14.12 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
58.14.12.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane, przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
58.14.19 Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane
58.14.19.0 Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane
58.14.2 CZASOPISMA I POZOSTAŁE PERIODYKI ON-LINE
58.14.20 Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
58.14.20.0 Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
58.14.3 SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO W CZASOPISMACH I POZOSTAŁYCH PERIODYKACH
58.14.31 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych
58.14.31.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych
58.14.32 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej
58.14.32.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej
58.14.4 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
58.14.40 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
58.19 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
58.19.1 POZOSTAŁE WYROBY DRUKOWANE
58.19.11 Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane
58.19.11.0 Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane
58.19.12 Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane
58.19.12.0 Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane
58.19.13 Kalkomanie i kalendarze drukowane
58.19.13.0 Kalkomanie i kalendarze drukowane
58.19.14 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe
58.19.14.0 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe
58.19.15 Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane
58.19.15.0 Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane
58.19.19 Pozostałe wyroby drukowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
58.19.19.0 Pozostałe wyroby drukowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
58.19.2 POZOSTAŁE PUBLIKACJE ON-LINE
58.19.21 Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line
58.19.21.0 Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line
58.19.29 Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane
58.19.29.0 Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane
58.19.3 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO POZOSTAŁYCH WYROBÓW DRUKOWANYCH
58.19.30 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
58.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM OPROGRAMOWANIA
58.21 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GIER KOMPUTEROWYCH
58.21.1 PAKIETY GIER KOMPUTEROWYCH
58.21.10 Pakiety gier komputerowych
58.21.10.0 Pakiety gier komputerowych
58.21.2 GRY KOMPUTEROWE POBIERANE Z INTERNETU
58.21.20 Gry komputerowe pobierane z Internetu
58.21.20.0 Gry komputerowe pobierane z Internetu
58.21.3 GRY ON-LINE
58.21.30 Gry on-line
58.21.30.0 Gry on-line
58.21.4 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KORZYSTANIA Z GIER KOMPUTEROWYCH
58.21.40 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
58.29 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
58.29.1 PAKIETY OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO
58.29.11 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych
58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych
58.29.12 Pakiety oprogramowania sieciowego
58.29.12.0 Pakiety oprogramowania sieciowego
58.29.13 Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)
58.29.13.0 Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)
58.29.14 Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania
58.29.14.0 Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania
58.29.2 PAKIETY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO
58.29.21 Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego
58.29.21.0 Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego
58.29.29 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego
58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego
58.29.3 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POBIERANE Z INTERNETU
58.29.31 Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu
58.29.31.0 Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu
58.29.32 Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu
58.29.32.0 Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu
58.29.4 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE ON-LINE
58.29.40 Oprogramowanie komputerowe on-line
58.29.40.0 Oprogramowanie komputerowe on-line
58.29.5 USŁUGI LICENCYJNE ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PRAW DO KORZYSTANIA Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
58.29.50 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

Dział 59 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
59.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
59.11.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
59.11.11 Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych
59.11.11.0 Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych
59.11.12 Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo
59.11.12.0 Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo
59.11.13 Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo
59.11.13.0 Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo
59.11.2 FILMY, NAGRANIA WIDEO I PROGRAMY TELEWIZYJNE
59.11.21 Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.11.21.0 Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.11.22 Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych
59.11.22.0 Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych
59.11.23 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach
59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach
59.11.24 Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu
59.11.24.0 Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu
59.11.25 Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet
59.11.25.0 Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet
59.11.3 SPRZEDAŻ MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE W FILMACH, NAGRANIACH WIDEO I PROGRAMACH TELEWIZYJNYCH
59.11.30 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych
59.11.30.0 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych
59.12 USŁUGI POSTPRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
59.12.1 USŁUGI POSTPRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
59.12.11 Usługi związane z montażem filmowym
59.12.11.0 Usługi związane z montażem filmowym
59.12.12 Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.12.0 Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.13 Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem/przywracaniem do stanu pierwotnego
59.12.13.0 Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem/przywracaniem do stanu pierwotnego
59.12.14 Usługi związane z efektami wizualnymi
59.12.14.0 Usługi związane z efektami wizualnymi
59.12.15 Usługi związane z animacją
59.12.15.0 Usługi związane z animacją
59.12.16 Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów
59.12.16.0 Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów
59.12.17 Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku
59.12.17.0 Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku
59.12.19 Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.12.19.0 Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
59.13.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ I UDZIELANIEM LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PRAW DO FILMÓW KINOWYCH, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
59.13.11 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich dystrybucji
59.13.11.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich dystrybucji
59.13.12 Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.12.0 Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKCJĄ FILMÓW
59.14.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKCJĄ FILMÓW
59.14.10 Usługi związane z projekcją filmów
59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów
59.2 USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.20 USŁUGI W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.20.1 USŁUGI W ZAKRESIE NAGRYWANIA DŹWIĘKU I WYDARZEŃ NA ŻYWO; ORYGINAŁY NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
59.20.11 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku
59.20.11.0 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku
59.20.12 Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo
59.20.12.0 Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo
59.20.13 Oryginały nagrań dźwiękowych
59.20.13.0 Oryginały nagrań dźwiękowych
59.20.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH; ORYGINAŁY NAGRANYCH PROGRAMÓW RADIOWYCH
59.20.21 Usługi związane z produkcją audycji radiowych
59.20.21.0 Usługi związane z produkcją audycji radiowych
59.20.22 Oryginały nagranych programów radiowych
59.20.22.0 Oryginały nagranych programów radiowych
59.20.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.20.31 Nuty w formie drukowanej
59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
59.20.32 Nuty w formie elektronicznej
59.20.32.0 Nuty w formie elektronicznej
59.20.33 Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką
59.20.33.0 Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką
59.20.34 Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach
59.20.34.0 Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach
59.20.35 Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu
59.20.35.0 Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu
59.20.36 Usługi przesyłania strumieni audio przez Internet
59.20.36.0 Usługi przesyłania strumieni audio przez Internet
59.20.4 UDZIELANIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PRAW DO ORYGINAŁÓW NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.20.40 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.20.40.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dział 60 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

60.1 USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
60.10 USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
60.10.1 USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH; ORYGINAŁY NADAWANYCH PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
60.10.11 Usługi nadawania programów radiofonicznych
60.10.11.0 Usługi nadawania programów radiofonicznych
60.10.12 Oryginały nadawanych programów radiofonicznych
60.10.12.0 Oryginały nadawanych programów radiofonicznych
60.10.2 PROGRAMY RADIOFONICZNE
60.10.20 Programy radiofoniczne
60.10.20.0 Programy radiofoniczne
60.10.3 SPRZEDAŻ CZASU NA CELE REKLAMOWE W RADIO
60.10.30 Sprzedaż czasu na cele reklamowe w radio
60.10.30.0 Sprzedaż czasu na cele reklamowe w radio
60.2 USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH; ORYGINAŁY PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
60.20 USŁUGI NADAWANIA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH; ORYGINAŁY PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
60.20.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
60.20.11 Usługi związane z linearnym nadawaniem programów telewizyjnych
60.20.11.0 Usługi związane z linearnym nadawaniem programów telewizyjnych
60.20.12 Usługi udostępniania nagrań wideo na życzenie w trybie on-line (video-on-demand)
60.20.12.0 Usługi udostępniania nagrań wideo na życzenie w trybie on-line (video-on-demand)
60.20.13 Usługi związane z pozostałym udostępnianiem nagrań wideo na życzenie (video-on-demand)
60.20.13.0 Usługi związane z pozostałym udostępnianiem nagrań wideo na życzenie (video-on-demand)
60.20.2 ORYGINAŁY NAGRANYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
60.20.20 Oryginały nagranych programów telewizyjnych
60.20.20.0 Oryginały nagranych programów telewizyjnych
60.20.3 SPRZEDAŻ CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W TELEWIZJI
60.20.30 Sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w telewizji
60.20.30.0 Sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w telewizji

Dział 61 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

61.1 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ
61.10 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ
61.10.1 USŁUGI TRANSMISJI DANYCH I WIADOMOŚCI
61.10.11 Usługi stałe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej
61.10.11.0 Usługi stałe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej
61.10.12 Usługi dodatkowe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej
61.10.12.0 Usługi dodatkowe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej
61.10.13 Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji stacjonarnej
61.10.13.0 Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji stacjonarnej
61.10.2 USŁUGI POŁĄCZEŃ POPRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ Z INNYMI SIECIAMI
61.10.20 Usługi połączeń poprzez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami
61.10.20.0 Usługi połączeń poprzez sieci telekomunikacji stacjonarnej z innymi sieciami
61.10.3 USŁUGI TRANSMISJI DANYCH REALIZOWANE ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ
61.10.30 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.30.0 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.4 USŁUGI UDOSTĘPNIANIA INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ
61.10.41 Usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji szkieletowej (backbone)
61.10.41.0 Usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji szkieletowej (backbone)
61.10.42 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.42.0 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.43 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.43.0 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.49 Pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.49.0 Pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
61.10.5 USŁUGI RADIA I TELEWIZJI KABLOWEJ
61.10.51 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych
61.10.51.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych
61.10.52 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych
61.10.52.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych
61.10.53 Usługi udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury przewodowej
61.10.53.0 Usługi udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury przewodowej
61.2 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61.20 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61.20.1 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ USŁUGI PRYWATNEJ SIECI DLA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ
61.20.11 Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej
61.20.11.0 Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji bezprzewodowej
61.20.12 Usługi telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej
61.20.12.0 Usługi telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej
61.20.13 Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji wiadomości tekstowych
61.20.13.0 Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji wiadomości tekstowych
61.20.14 Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji danych, z wyłączeniem transmisji wiadomości tekstowych
61.20.14.0 Usługi telefonii ruchomej w zakresie transmisji danych, z wyłączeniem transmisji wiadomości tekstowych
61.20.2 USŁUGI POŁĄCZEŃ POPRZEZ SIEĆ TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ Z INNYMI SIECIAMI
61.20.20 Usługi połączeń poprzez sieć telekomunikacji ruchomej z innymi sieciami
61.20.20.0 Usługi połączeń poprzez sieć telekomunikacji ruchomej z innymi sieciami
61.20.3 USŁUGI TRANSMISJI DANYCH REALIZOWANE ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ
61.20.30 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.30.0 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.4 USŁUGI UDOSTĘPNIANIA INTERNETU PRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ
61.20.41 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.41.0 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.42 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.42.0 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.49 Pozostałe usługi udostępniania Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.49.0 Pozostałe usługi udostępniania Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.5 USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POMOCĄ SIECI TELEKOMUNIKACJI RUCHOMEJ
61.20.50 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
61.3 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61.30 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61.30.1 USŁUGI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM SATELITY
61.30.10 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity
61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity
61.30.2 USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ZA POMOCĄ SATELITY
61.30.20 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity
61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity
61.9 POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
61.90 POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
61.90.1 POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
61.90.10 Pozostałe usługi telekomunikacyjne
61.90.10.0 Pozostałe usługi telekomunikacyjne

Dział 62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE

62.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE
62.01 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM
62.01.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
62.01.11 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania
62.01.11.0 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania
62.01.12 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych
62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych
62.01.2 ORYGINAŁY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
62.01.21 Oryginały gier komputerowych
62.01.21.0 Oryginały gier komputerowych
62.01.29 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
62.02 USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
62.02.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
62.02.10 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
62.02.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
62.02.20 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
62.02.3 USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
62.02.30 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego
62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego
62.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
62.03.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
62.03.11 Usługi związane z zarządzaniem siecią
62.03.11.0 Usługi związane z zarządzaniem siecią
62.03.12 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
62.03.12.0 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
62.09 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
62.09.1 USŁUGI INSTALOWANIA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
62.09.10 Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych
62.09.10.0 Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych
62.09.2 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
62.09.20 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 63 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI

63.1 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH; USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNE USŁUGI; USŁUGI PORTALI INTERNETOWYCH
63.11 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH; USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNE USŁUGI
63.11.1 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH; USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYM (HOSTING) ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
63.11.11 Usługi przetwarzania danych
63.11.11.0 Usługi przetwarzania danych
63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
63.11.12.0 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
63.11.13 Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego
63.11.13.0 Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego
63.11.19 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
63.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
63.11.2 SPRZEDAŻ CZASU LUB MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W INTERNECIE
63.11.20 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie
63.11.20.0 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie
63.12 USŁUGI PORTALI INTERNETOWYCH
63.12.1 USŁUGI PORTALI INTERNETOWYCH
63.12.10 Usługi portali internetowych
63.12.10.0 Usługi portali internetowych
63.12.2 SPRZEDAŻ MIEJSCA REKLAMOWEGO NA PORTALACH INTERNETOWYCH
63.12.20 Sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych
63.12.20.0 Sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych
63.9 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI
63.91 USŁUGI AGENCJI INFORMACYJNYCH
63.91.1 USŁUGI AGENCJI INFORMACYJNYCH
63.91.11 Usługi agencji informacyjnych dla mediów drukowanych
63.91.11.0 Usługi agencji informacyjnych dla mediów drukowanych
63.91.12 Usługi agencji informacyjnych dla mediów audiowizualnych
63.91.12.0 Usługi agencji informacyjnych dla mediów audiowizualnych
63.99 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
63.99.1 USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
63.99.10 Usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
63.99.10.0 Usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
63.99.2 ORYGINAŁY OPRACOWANYCH RELACJI LUB INFORMACJI
63.99.20 Oryginały opracowanych relacji lub informacji
63.99.20.0 Oryginały opracowanych relacji lub informacji

Sekcja K

DZIAŁ 64 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64.1 USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO
64.11 USŁUGI BANKU CENTRALNEGO
64.11.1 USŁUGI BANKU CENTRALNEGO
64.11.10 Usługi banku centralnego
64.11.10.0 Usługi banku centralnego
64.19 POZOSTAŁE USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO
64.19.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DEPOZYTAMI
64.19.11 Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych
64.19.11.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych
64.19.12 Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów
64.19.12.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów
64.19.2 USŁUGI UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE
64.19.21 Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe
64.19.21.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe
64.19.22 Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe
64.19.22.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe
64.19.23 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe
64.19.23.0 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe
64.19.24 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe
64.19.24.0 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe
64.19.25 Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe
64.19.25.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe
64.19.26 Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart kredytowych
64.19.26.0 Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart kredytowych
64.19.29 Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe
64.19.29.0 Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe
64.19.3 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
64.19.30 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.19.30.0 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
64.20 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
64.20.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
64.20.10 Usługi związane z działalnością holdingów finansowych
64.20.10.0 Usługi związane z działalnością holdingów finansowych
64.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
64.30 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
64.30.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
64.30.10 Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.30.10.0 Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.9 POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
64.91 USŁUGI LEASINGU FINANSOWEGO
64.91.1 USŁUGI LEASINGU FINANSOWEGO
64.91.10 Usługi leasingu finansowego
64.91.10.0 Usługi leasingu finansowego
64.92 POZOSTAŁE USŁUGI UDZIELANIA KREDYTÓW
64.92.1 POZOSTAŁE USŁUGI UDZIELANIA KREDYTÓW, Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANYCH PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE
64.92.11 Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.11.0 Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.12 Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.12.0 Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.13 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.13.0 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.14 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.14.0 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.15 Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.15.0 Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.16 Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.16.0 Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
64.92.19 Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane
64.92.19.0 Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99 POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
64.99.1 POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
64.99.11 Usługi bankowości inwestycyjnej
64.99.11.0 Usługi bankowości inwestycyjnej
64.99.19 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.19.0 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 65 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

65.1 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
65.11 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE
65.11.1 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE NA ŻYCIE
65.11.10 Usługi ubezpieczeniowe na życie
65.11.10.0 Usługi ubezpieczeniowe na życie
65.12 POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
65.12.1 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ZDROWOTNE
65.12.11 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
65.12.11.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
65.12.12 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne
65.12.12.0 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne
65.12.2 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
65.12.21 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
65.12.21.0 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
65.12.29 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
65.12.29.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
65.12.3 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE W TRANSPORCIE WODNYM I LOTNICZYM ORAZ POZOSTAŁYM TRANSPORCIE
65.12.31 Usługi ubezpieczeniowe w transporcie kolejowym
65.12.31.0 Usługi ubezpieczeniowe w transporcie kolejowym
65.12.32 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym
65.12.32.0 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie lotniczym
65.12.33 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie lotniczym
65.12.33.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie lotniczym
65.12.34 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym
65.12.34.0 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym
65.12.35 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym
65.12.35.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym
65.12.36 Usługi ubezpieczeniowe ładunków
65.12.36.0 Usługi ubezpieczeniowe ładunków
65.12.4 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD NASTĘPSTW POŻARÓW I POZOSTAŁYCH SZKÓD MAJĄTKOWYCH
65.12.41 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów
65.12.41.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów
65.12.49 Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych
65.12.49.0 Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych
65.12.5 POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
65.12.50 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej
65.12.50.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej
65.12.6 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE KREDYTÓW I GWARANCJI
65.12.61 Usługi ubezpieczeniowe kredytów
65.12.61.0 Usługi ubezpieczeniowe kredytów
65.12.62 Usługi ubezpieczeniowe gwarancji
65.12.62.0 Usługi ubezpieczeniowe gwarancji
65.12.7 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY I PODRÓŻOWANIEM, KOSZTAMI SĄDOWYMI I STRATAMI FINANSOWYMI
65.12.71 Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem
65.12.71.0 Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem
65.12.72 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych
65.12.72.0 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych
65.12.73 Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych
65.12.73.0 Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych
65.12.9 POZOSTAŁE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE INNE NIŻ NA ŻYCIE
65.12.90 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie
65.12.90.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie
65.2 USŁUGI REASEKURACYJNE
65.20 USŁUGI REASEKURACYJNE
65.20.1 USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI NA ŻYCIE, OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ZDROWOTNYMI
65.20.11 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie
65.20.11.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie
65.20.12 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków
65.20.12.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków
65.20.13 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi
65.20.13.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi
65.20.2 USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI TRANSPORTOWYMI I MAJĄTKOWYMI
65.20.21 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
65.20.21.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
65.20.22 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych
65.20.22.0 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych
65.20.23 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego
65.20.23.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego
65.20.24 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków
65.20.24.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków
65.20.25 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych
65.20.25.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych
65.20.3 USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ KREDYTÓW I GWARANCJI
65.20.31 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej
65.20.31.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej
65.20.32 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji
65.20.32.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji
65.20.4 USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI OD KOSZTÓW SĄDOWYCH I STRAT FINANSOWYCH
65.20.41 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych
65.20.41.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych
65.20.42 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych
65.20.42.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych
65.20.5 USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI
65.20.50 Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi
65.20.50.0 Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi
65.20.6 POZOSTAŁE USŁUGI REASEKURACYJNE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI INNYMI NIŻ NA ŻYCIE
65.20.60 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie
65.20.60.0 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie
65.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI
65.30 USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI
65.30.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI
65.30.11 Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi
65.30.11.0 Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi
65.30.12 Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi
65.30.12.0 Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi

Dział 66 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

66.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYNKAMI FINANSOWYMI
66.11.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYNKAMI FINANSOWYMI
66.11.11 Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
66.11.11.0 Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
66.11.12 Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
66.11.12.0 Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.12 USŁUGI MAKLERSKIE ZWIĄZANE Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66.12.1 USŁUGI MAKLERSKIE ZWIĄZANE Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66.12.11 Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
66.12.11.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
66.12.12 Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
66.12.12.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
66.12.13 Usługi w zakresie wymiany walut
66.12.13.0 Usługi w zakresie wymiany walut
66.19 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66.19.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I ROZLICZANIEM TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
66.19.10 Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji dotyczących papierów wartościowych
66.19.10.0 Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji dotyczących papierów wartościowych
66.19.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNĄ
66.19.21 Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
66.19.21.0 Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
66.19.22 Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
66.19.22.0 Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
66.19.29 Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
66.19.29.0 Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
66.19.3 USŁUGI POWIERNICZE I NADZORU
66.19.31 Usługi powiernicze
66.19.31.0 Usługi powiernicze
66.19.32 Usługi nadzoru
66.19.32.0 Usługi nadzoru
66.19.9 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym
66.19.91.0 Usługi związane z doradztwem finansowym
66.19.92 Usługi związane z przetwarzaniem transakcji finansowych oraz usługi izb rozrachunkowych
66.19.92.0 Usługi związane z przetwarzaniem transakcji finansowych oraz usługi izb rozrachunkowych
66.19.99 Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.99.0 Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.2 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.21 USŁUGI ZWIĄZANE Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66.21.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66.21.10 Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.21.10.0 Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22 USŁUGI AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
66.22.1 USŁUGI AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
66.22.10 Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.22.10.0 Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.29.1 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.29.11 Usługi aktuariuszy
66.29.11.0 Usługi aktuariuszy
66.29.19 Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
66.29.19.0 Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
66.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
66.30 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
66.30.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
66.30.11 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.11.0 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.12 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
66.30.12.0 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi

Sekcja L – USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Dział 68 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

68.1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68.10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68.10.1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68.10.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntów przyległych
68.10.11.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntów przyległych
68.10.12 Kupno lub sprzedaż nieruchomości będących we współwłasności
68.10.12.0 Kupno lub sprzedaż nieruchomości będących we współwłasności
68.10.13 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
68.10.13.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
68.10.14 Kupno i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych
68.10.14.0 Kupno i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych
68.10.15 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
68.10.15.0 Kupno i sprzedaż wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
68.2 WYNAJEM I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH
68.20 WYNAJEM I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH
68.20.1 WYNAJEM I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH
68.20.11 Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych
68.20.11.0 Wynajem i obsługa nieruchomości mieszkalnych własnych lub dzierżawionych
68.20.12 Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych
68.20.12.0 Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych
68.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI, ŚWIADCZONE NA ZLECENIE
68.31 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI
68.31.1 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI
68.31.11 Usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.31.11.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.31.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności
68.31.12.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będących we współwłasności
68.31.13 Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
68.31.13.0 Usługi pośrednictwa w sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną
68.31.14 Usługi pośrednictwa sprzedaży budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych
68.31.14.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży budynków niemieszkalnych i gruntów przyległych
68.31.15 Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
68.31.15.0 Usługi pośrednictwa sprzedaży wolnych terenów pod zabudowę niemieszkalną
68.31.16 Usługi pośrednictwa związane z wyceną nieruchomości
68.31.16.0 Usługi pośrednictwa związane z wyceną nieruchomości
68.32 USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE
68.32.1 USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE
68.32.11 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.32.11.0 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.32.12 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
68.32.12.0 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
68.32.13 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
68.32.13.0 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie

Sekcja M – USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE

Dział 69 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

69.1 USŁUGI PRAWNE
69.10 USŁUGI PRAWNE
69.10.1 USŁUGI PRAWNE
69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.11.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.12.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.13.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.14.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.15 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.15.0 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.16 Usługi notarialne
69.10.16.0 Usługi notarialne
69.10.17 Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.17.0 Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.18 Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.18.0 Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.19 Pozostałe usługi prawne
69.10.19.0 Pozostałe usługi prawne
69.2 USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO
69.20 USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO
69.20.1 USŁUGI W ZAKRESIE AUDYTU FINANSOWEGO
69.20.10 Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.10.0 Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.2 USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
69.20.21 Usługi sprawdzania rachunków
69.20.21.0 Usługi sprawdzania rachunków
69.20.22 Usługi zestawiania sprawozdao i bilansów finansowych
69.20.22.0 Usługi zestawiania sprawozdao i bilansów finansowych
69.20.23 Usługi w zakresie księgowości
69.20.23.0 Usługi w zakresie księgowości
69.20.24 Usługi sporządzania listy płac
69.20.24.0 Usługi sporządzania listy płac
69.20.29 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.20.29.0 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.20.3 USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO
69.20.31 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.31.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.32 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.32.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.4 USŁUGI ZARZĄDZANIA MASĄ UPADŁOŚCIOWĄ
69.20.40 Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40.0 Usługi zarządzania masą upadłościową

Dział 70 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

70.1 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
70.10 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
70.10.1 USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
70.10.10 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.10.10.0 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.2 USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
70.21 USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI
70.21.1 USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI
70.21.10 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
70.21.10.0 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
70.22 POZOSTAŁE USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUGI ZARZĄDZANIA
70.22.1 USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.11.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.12.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.13.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.14.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.15.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łaocuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.16.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łaocuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.17.0 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 POZOSTAŁE USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
70.22.20 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
70.22.20.0 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
70.22.30 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
70.22.30.0 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Dział 71 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAO I ANALIZ TECHNICZNYCH

71.1 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE
71.11 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE
71.11.1 PROJEKTY I RYSUNKI WYKONYWANE DLA CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH
71.11.10 Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych
71.11.10.0 Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych
71.11.2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW
71.11.21 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych
71.11.21.0 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych
71.11.22 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych
71.11.22.0 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych
71.11.23 Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego
71.11.23.0 Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego
71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych
71.11.24.0 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych
71.11.3 USŁUGI PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO
71.11.31 Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich
71.11.31.0 Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich
71.11.32 Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich
71.11.32.0 Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich
71.11.33 Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych
71.11.33.0 Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych
71.11.4 USŁUGI ARCHITEKTONICZNEGO KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU I DORADZTWO W TYM ZAKRESIE
71.11.41 Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.11.41.0 Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.11.42.0 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12 USŁUGI W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIMI DORADZTWO TECHNICZNE
71.12.1 USŁUGI W ZAKRESIE INŻYNIERII
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.11.0 Usługi doradztwa technicznego
71.12.12 Usługi projektowania technicznego budynków
71.12.12.0 Usługi projektowania technicznego budynków
71.12.13 Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych
71.12.13.0 Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych
71.12.14 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem
71.12.14.0 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem
71.12.15 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
71.12.15.0 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
71.12.16 Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających
71.12.16.0 Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających
71.12.17 Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych
71.12.17.0 Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych
71.12.18 Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych
71.12.18.0 Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych
71.12.19 Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięd
71.12.19.0 Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięd
71.12.2 USŁUGI KIEROWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
71.12.20 Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej
71.12.20.0 Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej
71.12.3 USŁUGI GEOLOGICZNE, GEOFIZYCZNE I POKREWNE W ZAKRESIE POSZUKIWAO ORAZ USŁUGI DORADZTWA
71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
71.12.31.0 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
71.12.32 Usługi w dziedzinie geofizyki
71.12.32.0 Usługi w dziedzinie geofizyki
71.12.33 Usługi w zakresie badania i oceny minerałów
71.12.33.0 Usługi w zakresie badania i oceny minerałów
71.12.34 Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych
71.12.34.0 Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych
71.12.35 Usługi sporządzania map
71.12.35.0 Usługi sporządzania map
71.2 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO I ANALIZ TECHNICZNYCH
71.20 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO I ANALIZ TECHNICZNYCH
71.20.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO I ANALIZ TECHNICZNYCH
71.20.11 Usługi w zakresie badao i analiz składu i czystości substancji
71.20.11.0 Usługi w zakresie badao i analiz składu i czystości substancji
71.20.12 Usługi w zakresie badao i analiz właściwości fizycznych
71.20.12.0 Usługi w zakresie badao i analiz właściwości fizycznych
71.20.13 Usługi w zakresie badao i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych
71.20.13.0 Usługi w zakresie badao i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych
71.20.14 Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów
71.20.14.0 Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów
71.20.19 Pozostałe usługi w zakresie badao i analiz technicznych
71.20.19.0 Pozostałe usługi w zakresie badao i analiz technicznych

Dział 72 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

72.0 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK INTERDYSCYPLINARNYCH
72.00 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK INTERDYSCYPLINARNYCH
72.00.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK INTERDYSCYPLINARNYCH, Z WYŁĄCZENIEM ORYGINAŁÓW PRAC
72.00.11 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.11.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.12 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.12.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.13 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.13.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.2 ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK INTERDYSCYPLINARNYCH
72.00.20 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.00.20.0 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk interdyscyplinarnych
72.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
72.11 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
72.11.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII WYKORZYSTYWANEJ W OCHRONIE ZDROWIA
72.11.11 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.11.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.12 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.12.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.13 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.13.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
72.11.2 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁOWEJ I ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
72.11.21 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.21.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.22 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.22.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.23 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.23.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
72.11.3 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM
72.11.31 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z rolnictwem
72.11.31.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z rolnictwem
72.11.32 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem
72.11.32.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem
72.11.33 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem
72.11.33.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem
72.11.4 ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
72.11.40 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii
72.11.40.0 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii
72.19 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
72.19.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE FIZYKI
72.19.11 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie fizyki
72.19.11.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie fizyki
72.19.12 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie fizyki
72.19.12.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie fizyki
72.19.13 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie fizyki
72.19.13.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie fizyki
72.19.2 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE CHEMII I BIOLOGII
72.19.21 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.21.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.22 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.22.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.23 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.23.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie chemii i biologii
72.19.3 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM BIOTECHNOLOGII
72.19.31 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.31.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.32 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.32.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.33 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.33.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
72.19.4 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
72.19.41 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.41.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.42 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.42.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.43 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.43.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
72.19.5 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK ROLNICZYCH
72.19.51 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.51.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.52 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.52.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.53 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.53.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
72.19.6 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
72.19.61 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.61.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.62 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.62.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.63 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.63.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.7 ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
72.19.70 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.19.70.0 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
72.2 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
72.20 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
72.20.1 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII
72.20.11 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie psychologii
72.20.11.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie psychologii
72.20.12 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie psychologii
72.20.12.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie psychologii
72.20.13 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie psychologii
72.20.13.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie psychologii
72.20.2 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE PRAWA
72.20.21 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie prawa
72.20.21.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie prawa
72.20.22 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie prawa
72.20.22.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie prawa
72.20.23 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie prawa
72.20.23.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie prawa
72.20.3 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA
72.20.31 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.31.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.32 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.32.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.33 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.33.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
72.20.4 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
72.20.41 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.41.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.42 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.42.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.43 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.43.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych
72.20.5 USŁUGI W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
72.20.51 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.51.0 Usługi w zakresie badao podstawowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.52 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.52.0 Usługi w zakresie badao stosowanych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.53 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.53.0 Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
72.20.6 ORYGINAŁY PRAC W ZAKRESIE BADAO NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
72.20.60 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
72.20.60.0 Oryginały prac w zakresie badao naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Dział 73 USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

73.1 USŁUGI REKLAMOWE
73.11 USŁUGI REKLAMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE REKLAMOWE
73.11.1 USŁUGI REKLAMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE REKLAMOWE
73.11.11 Kompleksowe usługi reklamowe
73.11.11.0 Kompleksowe usługi reklamowe
73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
73.11.12.0 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
73.11.13 Usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych
73.11.13.0 Usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych
73.11.19 Pozostałe usługi reklamowe
73.11.19.0 Pozostałe usługi reklamowe
73.12 USŁUGI ZWIĄZANE Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
73.12.1 POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE
73.12.11 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.11.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.12 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.12.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.13 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie
73.12.13.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie
73.12.14 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
73.12.14.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
73.12.19 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.12.19.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.12.2 POŚREDNICTWO W ODSPRZEDAŻY MIEJSCA LUB CZASU NA CELE REKLAMOWE
73.12.20 Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
73.12.20.0 Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
73.2 USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
73.20 USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
73.20.1 USŁUGI BADANIA RYNKU I USŁUGI PODOBNE
73.20.11 Usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe
73.20.11.0 Usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe
73.20.12 Usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc
73.20.12.0 Usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc
73.20.13 Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
73.20.13.0 Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
73.20.14 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
73.20.14.0 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
73.20.19 Pozostałe usługi badania rynku
73.20.19.0 Pozostałe usługi badania rynku
73.20.2 USŁUGI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
73.20.20 Usługi badania opinii publicznej
73.20.20.0 Usługi badania opinii publicznej

Dział 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚD PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

74.1 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
74.10 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
74.10.1 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWEGO ITP.
74.10.11 Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji
74.10.11.0 Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji
74.10.12 Usługi w zakresie projektowania przemysłowego
74.10.12.0 Usługi w zakresie projektowania przemysłowego
74.10.19 Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania
74.10.19.0 Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania
74.10.2 ORYGINAŁY PROJEKTÓW
74.10.20 Oryginały projektów
74.10.20.0 Oryginały projektów
74.2 USŁUGI FOTOGRAFICZNE
74.20 USŁUGI FOTOGRAFICZNE
74.20.1 PŁYTY I FILMY FOTOGRAFICZNE NAŚWIETLONE INNE NIŻ KINEMATOGRAFICZNE
74.20.11 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, ale niewywołane
74.20.11.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, ale niewywołane
74.20.12 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane do reprodukcji offsetowej
74.20.12.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane do reprodukcji offsetowej
74.20.19 Pozostałe płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane
74.20.19.0 Pozostałe płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane
74.20.2 USŁUGI FOTOGRAFICZNE SPECJALISTYCZNE
74.20.21 Usługi wykonywania fotografii portretowej
74.20.21.0 Usługi wykonywania fotografii portretowej
74.20.22 Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
74.20.22.0 Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
74.20.23 Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeo, jak: śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp.
74.20.23.0 Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeo, jak: śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp.
74.20.24 Usługi wykonywania zdjęd lotniczych
74.20.24.0 Usługi wykonywania zdjęd lotniczych
74.20.29 Pozostałe specjalistyczne usługi fotograficzne
74.20.29.0 Pozostałe specjalistyczne usługi fotograficzne
74.20.3 POZOSTAŁE USŁUGI FOTOGRAFICZNE
74.20.31 Usługi obróbki zdjęd
74.20.31.0 Usługi obróbki zdjęd
74.20.32 Usługi odnawiania i retuszowania fotografii
74.20.32.0 Usługi odnawiania i retuszowania fotografii
74.20.39 Pozostałe usługi fotograficzne, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.20.39.0 Pozostałe usługi fotograficzne, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.3 USŁUGI TŁUMACZEO PISEMNYCH I USTNYCH
74.30 USŁUGI TŁUMACZEO PISEMNYCH I USTNYCH
74.30.1 USŁUGI TŁUMACZEO PISEMNYCH I USTNYCH
74.30.11 Usługi tłumaczeo pisemnych
74.30.11.0 Usługi tłumaczeo pisemnych
74.30.12 Usługi tłumaczeo ustnych
74.30.12.0 Usługi tłumaczeo ustnych
74.9 POZOSTAŁE USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74.90 POZOSTAŁE USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74.90.1 USŁUGI PROFESJONALNE I TECHNICZNE WSPOMAGAJĄCE I USŁUGI DORADZTWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74.90.11 Usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht
74.90.11.0 Usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht
74.90.12 Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeo
74.90.12.0 Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeo
74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
74.90.13.0 Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
74.90.14 Usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne
74.90.14.0 Usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne
74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeostwa
74.90.15.0 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeostwa
74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.90.2 POZOSTAŁE USŁUGI PROFESJONALNE, TECHNICZNE I HANDLOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
74.90.20 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 75 USŁUGI WETERYNARYJNE

75.0 USŁUGI WETERYNARYJNE
75.00 USŁUGI WETERYNARYJNE
75.00.1 USŁUGI WETERYNARYJNE
75.00.11 Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych
75.00.11.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych
75.00.12 Usługi weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich
75.00.12.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich
75.00.19 Pozostałe usługi weterynaryjne
75.00.19.0 Pozostałe usługi weterynaryjne

Sekcja N – USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE

Dział 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY
77.11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY
77.11.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY
77.11.10 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy
77.11.10.0 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy
77.12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY
77.12.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY
77.12.11 Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, bez kierowcy
77.12.11.0 Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, bez kierowcy
77.12.19 Wynajem i dzierżawa pozostałego sprzętu służącego do transportu lądowego, bez kierowcy
77.12.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałego sprzętu służącego do transportu lądowego, bez kierowcy
77.2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
77.21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
77.21.1 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
77.21.10 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.21.10.0 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22 WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.
77.22.1 WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.
77.22.10 Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
77.22.10.0 Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.
77.29 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
77.29.1 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
77.29.11 Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów
77.29.11.0 Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów
77.29.12 Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
77.29.12.0 Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
77.29.13 Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych
77.29.13.0 Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych
77.29.14 Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet
77.29.14.0 Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet
77.29.15 Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
77.29.15.0 Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
77.29.16 Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania
77.29.16.0 Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania
77.29.19 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
77.29.19.0 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych
77.3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
77.31 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, BEZ OBSŁUGI
77.31.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, BEZ OBSŁUGI
77.31.10 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
77.31.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
77.32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, BEZ OBSŁUGI
77.32.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, BEZ OBSŁUGI
77.32.10 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
77.32.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
77.33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY), BEZ OBSŁUGI
77.33.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY), BEZ OBSŁUGI
77.33.11 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
77.33.11.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
77.33.12 Wynajem i dzierżawa komputerów
77.33.12.0 Wynajem i dzierżawa komputerów
77.34 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO, BEZ ZAŁOGI
77.34.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO, BEZ ZAŁOGI
77.34.10 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
77.34.10.0 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
77.35 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO, BEZ ZAŁOGI
77.35.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO, BEZ ZAŁOGI
77.35.10 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
77.35.10.0 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
77.39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI
77.39.1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI
77.39.11 Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi
77.39.11.0 Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi
77.39.12 Wynajem i dzierżawa kontenerów
77.39.12.0 Wynajem i dzierżawa kontenerów
77.39.13 Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
77.39.13.0 Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
77.39.14 Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora
77.39.14.0 Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora
77.39.19 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
77.39.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
77.4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
77.40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
77.40.1 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
77.40.11 Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych
77.40.11.0 Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych
77.40.12 Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy
77.40.12.0 Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy
77.40.13 Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów
77.40.13.0 Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów
77.40.14 Znaki towarowe i franczyza
77.40.14.0 Znaki towarowe i franczyza
77.40.19 Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.40.19.0 Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Dział 78 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

78.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
78.10 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
78.10.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
78.10.11 Usługi wyszukiwania pracowników wyższego szczebla
78.10.11.0 Usługi wyszukiwania pracowników wyższego szczebla
78.10.12 Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla
78.10.12.0 Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania pracowników wyższego szczebla
78.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ
78.20 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ
78.20.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ
78.20.11 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
78.20.11.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
78.20.12 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego
78.20.12.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego
78.20.13 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników handlowych
78.20.13.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników handlowych
78.20.14 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
78.20.14.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
78.20.15 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
78.20.15.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
78.20.16 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu medycznego
78.20.16.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu medycznego
78.20.19 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego personelu
78.20.19.0 Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego personelu
78.3 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
78.30 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
78.30.1 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
78.30.11 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
78.30.11.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych
78.30.12 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego
78.30.12.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego
78.30.13 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych
78.30.13.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych
78.30.14 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
78.30.14.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką
78.30.15 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
78.30.15.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii
78.30.16 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem personelu medycznego
78.30.16.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem personelu medycznego
78.30.19 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego
78.30.19.0 Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego personelu, gdzie indziej niesklasyfikowanego

Dział 79 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE

79.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
79.11 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.11.1 USŁUGI REZERWACJI BILETÓW NA RÓŻNE ŚRODKI TRANSPORTU, ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.11.11 Usługi rezerwacji biletów lotniczych
79.11.11.0 Usługi rezerwacji biletów lotniczych
79.11.12 Usługi rezerwacji biletów kolejowych
79.11.12.0 Usługi rezerwacji biletów kolejowych
79.11.13 Usługi rezerwacji biletów autobusowych
79.11.13.0 Usługi rezerwacji biletów autobusowych
79.11.14 Usługi rezerwacji związane z wynajmem samochodów
79.11.14.0 Usługi rezerwacji związane z wynajmem samochodów
79.11.19 Usługi rezerwacji biletów na pozostałe środki transportu, świadczone przez agentów i pośredników turystycznych
79.11.19.0 Usługi rezerwacji biletów na pozostałe środki transportu, świadczone przez agentów i pośredników turystycznych
79.11.2 USŁUGI REZERWACJI ZAKWATEROWANIA, REJSÓW WYCIECZKOWYCH I WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH ŚWIADCZONE PRZEZ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.11.21 Usługi rezerwacji zakwaterowania
79.11.21.0 Usługi rezerwacji zakwaterowania
79.11.22 Usługi rezerwacji rejsów wycieczkowych
79.11.22.0 Usługi rezerwacji rejsów wycieczkowych
79.11.23 Usługi rezerwacji wycieczek zorganizowanych
79.11.23.0 Usługi rezerwacji wycieczek zorganizowanych
79.12 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
79.12.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
79.12.11 Usługi organizowania imprez turystycznych
79.12.11.0 Usługi organizowania imprez turystycznych
79.12.12 Pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki
79.12.12.0 Pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki
79.9 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH REZERWACJI I USŁUGI POWIĄZANE
79.90 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH REZERWACJI I USŁUGI POWIĄZANE
79.90.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOWANIEM TURYSTYKI I INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ
79.90.11 Usługi związane z promowaniem turystyki
79.90.11.0 Usługi związane z promowaniem turystyki
79.90.12 Usługi w zakresie informacji turystycznej
79.90.12.0 Usługi w zakresie informacji turystycznej
79.90.2 USŁUGI PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.90.20 Usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.20.0 Usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.3 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
79.90.31 Usługi rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności
79.90.31.0 Usługi rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności
79.90.32 Usługi rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych
79.90.32.0 Usługi rezerwacji centrów konferencyjnych, hal wystawienniczych
79.90.39 Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz usługi w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
79.90.39.0 Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz usługi w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Dział 80 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE

80.1 USŁUGI OCHRONIARSKIE, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.10 USŁUGI OCHRONIARSKIE, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.10.1 USŁUGI OCHRONIARSKIE, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.10.11 Usługi ochroniarskie związane z transportem pojazdami opancerzonymi
80.10.11.0 Usługi ochroniarskie związane z transportem pojazdami opancerzonymi
80.10.12 Usługi strażników
80.10.12.0 Usługi strażników
80.10.19 Pozostałe usługi ochroniarskie
80.10.19.0 Pozostałe usługi ochroniarskie
80.2 USŁUGI OCHRONIARSKIE W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.20 USŁUGI OCHRONIARSKIE W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.20.1 USŁUGI OCHRONIARSKIE W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
80.20.10 Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.10.0 Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.3 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
80.30 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
80.30.1 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
80.30.10 Usługi detektywistyczne
80.30.10.0 Usługi detektywistyczne

Dział 81 USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

81.1 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
81.10 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
81.10.1 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
81.10.10 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
81.2 USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
81.21 USŁUGI NIESPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
81.21.1 USŁUGI NIESPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
81.21.11 Usługi niespecjalistycznego sprzątania mieszkań i domów
81.21.11.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania mieszkań i domów
81.21.12 Usługi niespecjalistycznego sprzątania pozostałych obiektów
81.21.12.0 Usługi niespecjalistycznego sprzątania pozostałych obiektów
81.22 USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
81.22.1 USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
81.22.11 Usługi mycia okien
81.22.11.0 Usługi mycia okien
81.22.12 Usługi sprzątania specjalistycznego
81.22.12.0 Usługi sprzątania specjalistycznego
81.22.13 Usługi czyszczenia pieców i kominów
81.22.13.0 Usługi czyszczenia pieców i kominów
81.29 USŁUGI POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA
81.29.1 USŁUGI POZOSTAŁEGO SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA
81.29.11 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
81.29.11.0 Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników
81.29.12 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
81.29.13 Pozostałe usługi sanitarne
81.29.13.0 Pozostałe usługi sanitarne
81.29.19 Usługi pozostałego sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.29.19.0 Usługi pozostałego sprzątania i czyszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
81.30 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
81.30.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
81.30.11 Usługi związane z zagospodarowaniem ogrodów przydomowych
81.30.11.0 Usługi związane z zagospodarowaniem ogrodów przydomowych
81.30.12 Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni
81.30.12.0 Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni

Dział 82 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

82.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC USŁUGI WSPOMAGAJĄCE
82.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
82.11.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
82.11.10 Usługi związane z administracyjną obsługą biura
82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura
82.19 USŁUGI WYKONYWANIA FOTOKOPII, PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE BIURA
82.19.1 USŁUGI WYKONYWANIA FOTOKOPII, PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE BIURA
82.19.11 Usługi powielania
82.19.11.0 Usługi powielania
82.19.12 Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną
82.19.12.0 Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną
82.19.13 Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura
82.19.13.0 Usługi przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura
82.2 USŁUGI CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
82.20 USŁUGI CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
82.20.1 USŁUGI CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
82.20.10 Usługi centrów telefonicznych (call center)
82.20.10.0 Usługi centrów telefonicznych (call center)
82.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESÓW, TARGÓW I WYSTAW
82.30 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESÓW, TARGÓW I WYSTAW
82.30.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONGRESÓW, TARGÓW I WYSTAW
82.30.11 Usługi związane z organizacją kongresów
82.30.11.0 Usługi związane z organizacją kongresów
82.30.12 Usługi związane z organizacją targów i wystaw
82.30.12.0 Usługi związane z organizacją targów i wystaw
82.9 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
82.91 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
82.91.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
82.91.11 Usługi świadczone przez biura kredytowe
82.91.11.0 Usługi świadczone przez biura kredytowe
82.91.12 Usługi świadczone przez agencje inkasa
82.91.12.0 Usługi świadczone przez agencje inkasa
82.92 USŁUGI ZWIĄZANE Z PAKOWANIEM
82.92.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PAKOWANIEM
82.92.10 Usługi związane z pakowaniem
82.92.10.0 Usługi związane z pakowaniem
82.99 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
82.99.1 POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
82.99.11 Usługi sporządzania stenotypii i protokołów
82.99.11.0 Usługi sporządzania stenotypii i protokołów
82.99.12 Usługi przyjmowania telefonów
82.99.12.0 Usługi przyjmowania telefonów
82.99.19 Pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.99.19.0 Pozostałe różne usługi wspomagające działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja O – USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dział 84 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

84.1 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
84.11 USŁUGI KIEROWANIA PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
84.11.1 USŁUGI KIEROWANIA PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
84.11.11 Usługi ustawodawcze i wykonawcze
84.11.11.0 Usługi ustawodawcze i wykonawcze
84.11.12 Usługi finansowe i podatkowe
84.11.12.0 Usługi finansowe i podatkowe
84.11.13 Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne

84.11.13.0 Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne
84.11.14 Usługi rządu na rzecz badań podstawowych
84.11.14.0 Usługi rządu na rzecz badań podstawowych
84.11.19 Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.11.19.0 Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.11.2 USŁUGI POMOCNICZE ŚWIADCZONE NA RZECZ RZĄDU
84.11.21 Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu
84.11.21.0 Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu
84.11.29 Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu
84.11.29.0 Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu
84.12 USŁUGI KIEROWANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ I POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84.12.1 USŁUGI KIEROWANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ I POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84.12.11 Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji
84.12.11.0 Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji
84.12.12 Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia
84.12.12.0 Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia
84.12.13 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej
84.12.13.0 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej
84.12.14 Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii
84.12.14.0 Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii
84.13 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA
84.13.1 USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA
84.13.11 Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa
84.13.11.0 Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa
84.13.12 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej
84.13.12.0 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej
84.13.13 Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa
84.13.13.0 Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa
84.13.14 Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności
84.13.14.0 Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności
84.13.15 Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii
84.13.15.0 Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii
84.13.16 Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki
84.13.16.0 Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki
84.13.17 Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju
84.13.17.0 Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju
84.13.18 Usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia
84.13.18.1 Usługi administracji publicznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
84.13.18.9 Pozostałe usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia

84.2 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA
84.21 USŁUGI W DZIEDZINIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
84.21.1 USŁUGI W DZIEDZINIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
84.21.11 Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą
84.21.11.0 Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą
84.21.12 Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą
84.21.12.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą
84.21.13 Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową
84.21.13.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową
84.22 USŁUGI W DZIEDZINIE OBRONY NARODOWEJ
84.22.1 USŁUGI W DZIEDZINIE OBRONY NARODOWEJ
84.22.11 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej
84.22.11.0 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej
84.22.12 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej
84.22.12.0 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej
84.23 USŁUGI W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDOWNICTWA
84.23.1 USŁUGI W DZIEDZINIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDOWNICTWA
84.23.11 Usługi sądów i prokuratury
84.23.11.0 Usługi sądów i prokuratury
84.23.12 Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców
84.23.12.0 Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców
84.24 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
84.24.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
84.24.11 Usługi policyjne
84.24.11.0 Usługi policyjne
84.24.19 Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego
84.24.19.0 Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego
84.25 Usługi ochrony przeciwpożarowej
84.25.1 Usługi ochrony przeciwpożarowej
84.25.11 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
84.25.11.0 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
84.25.19 Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej
84.25.19.0 Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej
84.3 USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84.30 USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84.30.1 USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
84.30.11 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy
84.30.11.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy
84.30.12 Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów
84.30.12.0 Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów
84.30.13 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych
84.30.13.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych
84.30.14 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i zasiłków dla dzieci
84.30.14.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i zasiłków dla dzieci

Sekcja P – EDUKACJA

Dział 85 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI

85.1 USŁUGI PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
85.10 USŁUGI PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
85.10.1 USŁUGI PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
85.10.10 Usługi placówek wychowania przedszkolnego
85.10.10.0 Usługi placówek wychowania przedszkolnego
85.2 USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
85.20 USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
85.20.1 USŁUGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
85.20.11 Usługi szkół podstawowych on-line
85.20.11.0 Usługi szkół podstawowych on-line
85.20.12 Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line
85.20.12.0 Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line
85.3 USŁUGI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.31 USŁUGI GIMNAZJÓW, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH
85.31.1 USŁUGI GIMNAZJÓW
85.31.11 Usługi gimnazjów on-line
85.31.11.0 Usługi gimnazjów on-line
85.31.12 Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line
85.31.12.0 Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line
85.31.2 USŁUGI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PROFILOWANYCH
85.31.21 Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych on-line
85.31.21.1 Usługi liceów ogólnokształcących on-line
85.31.21.2 Usługi liceów profilowanych on-line
85.31.22 Usługi liceów ogólnokształcących i profilowanych, z wyłączeniem usług liceów on-line
85.31.22.1 Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line
85.31.22.2 Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line
85.32 USŁUGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.32.1 USŁUGI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
85.32.11 Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line
85.32.11.0 Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line
85.32.12 Usługi zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line) oraz usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
85.32.12.1 Usługi zasadniczych szkół zawodowych (z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line)
85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
85.32.2 USŁUGI TECHNIKÓW
85.32.21 Usługi techników on-line
85.32.21.0 Usługi techników on-line
85.32.22 Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line
85.32.22.0 Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line
85.4 USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH, ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.41 USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.41.1 USŁUGI SZKÓŁ POLICEALNYCH
85.41.11 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line
85.41.11.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line
85.41.12 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.12.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.13 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line
85.41.13.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line
85.41.14 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.41.14.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
85.42 USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH
85.42.1 USŁUGI ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
85.42.11 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line
85.42.11.0 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line
85.42.12 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.12.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.12.2 Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług szkół on-line
85.42.2 USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW LICENCJACKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
85.42.21 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów podyplomowych on-line
85.42.21.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów podyplomowych on-line
85.42.22 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.22.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów licencjackich lub równoważnych oraz studiów podyplomowych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.3 USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW MAGISTERSKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH
85.42.31 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych on-line
85.42.31.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych on-line
85.42.32 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.32.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów magisterskich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.4 USŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH W ZAKRESIE STUDIÓW DOKTORANCKICH LUB RÓWNOWAŻNYCH
85.42.41 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych on-line
85.42.41.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych on-line
85.42.42 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.42.42.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów doktoranckich lub równoważnych, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
85.5 USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI
85.51 USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85.51.1 USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85.51.10 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.10.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52 USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
85.52.1 USŁUGI W ZAKRESIE POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
85.52.11 Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca
85.52.11.0 Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca
85.52.12 Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki
85.52.12.0 Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki
85.52.13 Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych
85.52.13.0 Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych
85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.52.19.0 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej
85.53 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA
85.53.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZKOŁY NAUKI JAZDY, NAUKI PILOTAŻU LUB ŻEGLARSTWA
85.53.11 Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy
85.53.11.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy
85.53.12 Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.53.12.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa
85.59 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
85.59.1 USŁUGI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
85.59.11 Usługi nauczania języków obcych
85.59.11.0 Usługi nauczania języków obcych
85.59.12 Kursy komputerowe
85.59.12.0 Kursy komputerowe
85.59.13 Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.13.1 Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
85.59.13.2 Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.14 Korepetycje udzielane w domu
85.59.14.0 Korepetycje udzielane w domu
85.59.19 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.6 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ
85.60 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ
85.60.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ
85.60.10 Usługi wspomagające edukację
85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację

Sekcja Q – USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 86 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE
86.10 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE
86.10.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE
86.10.11 Usługi szpitalne chirurgiczne
86.10.11.0 Usługi szpitalne chirurgiczne
86.10.12 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze
86.10.12.0 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze
86.10.13 Usługi szpitalne rehabilitacyjne
86.10.13.0 Usługi szpitalne rehabilitacyjne
86.10.14 Usługi szpitalne psychiatryczne
86.10.14.0 Usługi szpitalne psychiatryczne
86.10.15 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny
86.10.15.0 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny
86.10.19 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale
86.10.19.0 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale
86.2 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ
86.21 USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
86.21.1 USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
86.21.10 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
86.21.10.0 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
86.22 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
86.22.1 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
86.22.11 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych
86.22.11.0 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych
86.22.19 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej
86.22.19.0 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej
86.23 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ
86.23.1 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ
86.23.11 Usługi w zakresie praktyki ortodontycznej
86.23.11.0 Usługi w zakresie praktyki ortodontycznej
86.23.19 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej
86.23.19.0 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej
86.9 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
86.90 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
86.90.1 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
86.90.11 Usługi świadczone przez położne
86.90.11.0 Usługi świadczone przez położne
86.90.12 Usługi świadczone przez pielęgniarki
86.90.12.0 Usługi świadczone przez pielęgniarki
86.90.13 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów
86.90.13.0 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów
86.90.14 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego
86.90.14.0 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego
86.90.15 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne
86.90.15.0 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne
86.90.16 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji
86.90.16.0 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji
86.90.17 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji
86.90.17.0 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji
86.90.18 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów
86.90.18.0 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów
86.90.19 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.19.0 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 87 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM

87.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCEJ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
87.10 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCEJ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
87.10.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCEJ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
87.10.10 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską
87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską
87.2 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
87.20 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
87.20.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
87.20.11 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
87.20.11.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
87.20.12 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi
87.20.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi
87.3 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
87.30 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
87.30.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
87.30.11 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom w podeszłym wieku
87.30.11.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom w podeszłym wieku
87.30.12 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
87.30.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
87.30.13 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom dorosłym niepełnosprawnym
87.30.13.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom dorosłym niepełnosprawnym
87.9 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
87.90 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
87.90.1 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM
87.90.11 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży
87.90.11.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży
87.90.12 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone kobietom maltretowanym
87.90.12.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone kobietom maltretowanym
87.90.13 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym
87.90.13.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom dorosłym

Dział 88 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA

88.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
88.10 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
88.10.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA ŚWIADCZONE OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
88.10.11 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom w podeszłym wieku
88.10.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom w podeszłym wieku
88.10.12 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom w podeszłym wieku
88.10.12.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom w podeszłym wieku
88.10.13 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych
88.10.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych
88.10.14 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom niepełnosprawnym
88.10.14.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczone osobom niepełnosprawnym
88.10.15 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom dorosłym niepełnosprawnym
88.10.15.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczone osobom dorosłym niepełnosprawnym
88.9 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA
88.91 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA W ZAKRESIE OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI
88.91.1 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA W ZAKRESIE OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI
88.91.11 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
88.91.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
88.91.12 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
88.91.12.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
88.91.13 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki dla dzieci
88.91.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone przez opiekunki dla dzieci
88.99 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
88.99.1 POZOSTAŁE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
88.99.11 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.11.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.12 Usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania
88.99.12.0 Usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania
88.99.13 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych
88.99.13.0 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych
88.99.19 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.19.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja R – USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE

Dział 90 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.0 USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE
90.01 USŁUGI ARTYSTÓW WYKONAWCÓW
90.01.1 USŁUGI ARTYSTÓW WYKONAWCÓW
90.01.10 Usługi artystów wykonawców
90.01.10.0 Usługi artystów wykonawców
90.02 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
90.02.1 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
90.02.11 Usługi produkcji i wystawiania przedstawień artystycznych
90.02.11.0 Usługi produkcji i wystawiania przedstawień artystycznych
90.02.12 Usługi promocji i organizacji przedstawień artystycznych
90.02.12.0 Usługi promocji i organizacji przedstawień artystycznych
90.02.19 Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych
90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
90.02.19.2 Usługi świadczone przez artystów realizujących widowiska artystyczne, z wyłączeniem artystów wykonawców
90.02.19.3 Usługi świadczone przez pozostałych realizatorów widowisk artystycznych
90.02.19.9 Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.03 USŁUGI W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
90.03.1 USŁUGI W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
90.03.11 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców
90.03.11.0 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców
90.03.12 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
90.03.12.0 Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
90.03.13 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
90.03.13.0 Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
90.04 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
90.04.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
90.04.10 Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych
90.04.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

Dział 91 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY

91.0 USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY
91.01 USŁUGI BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
91.01.1 USŁUGI BIBLIOTEK I ARCHIWÓW
91.01.11 Usługi bibliotek
91.01.11.0 Usługi bibliotek
91.01.12 Usługi archiwów
91.01.12.0 Usługi archiwów
91.02 USŁUGI MUZEÓW
91.02.1 USŁUGI MUZEÓW
91.02.10 Usługi muzeów
91.02.10.0 Usługi muzeów
91.02.2 ZBIORY MUZEALNE
91.02.20 Zbiory muzealne
91.02.20.0 Zbiory muzealne
91.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
91.03.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
91.03.10 Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.03.10.0 Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY
91.04.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY
91.04.11 Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych
91.04.11.0 Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych
91.04.12 Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody
91.04.12.0 Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody

Dział 92 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

92.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
92.00 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
92.00.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI
92.00.11 Usługi związane z grami losowymi stołowymi
92.00.11.0 Usługi związane z grami losowymi stołowymi
92.00.12 Usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych
92.00.12.0 Usługi związane z udostępnianiem automatów do gier losowych
92.00.13 Usługi związane z loterią i grami liczbowymi
92.00.13.0 Usługi związane z loterią i grami liczbowymi
92.00.14 Usługi związane z grami losowymi w trybie on-line
92.00.14.0 Usługi związane z grami losowymi w trybie on-line
92.00.19 Pozostałe usługi związane z grami losowymi
92.00.19.0 Pozostałe usługi związane z grami losowymi
92.00.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
92.00.21 Usługi związane z zakładami wzajemnymi w trybie on-line
92.00.21.0 Usługi związane z zakładami wzajemnymi w trybie on-line
92.00.29 Pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi
92.00.29.0 Pozostałe usługi związane z zakładami wzajemnymi

Dział 93 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

93.1 USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM
93.11 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
93.11.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
93.11.10 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
93.12 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBÓW SPORTOWYCH
93.12.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBÓW SPORTOWYCH
93.12.10 Usługi związane z działalnością klubów sportowych
93.12.10.0 Usługi związane z działalnością klubów sportowych
93.13 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
93.13.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
93.13.10 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.13.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM
93.19.1 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM
93.19.11 Usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych
93.19.11.0 Usługi związane z promowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych
93.19.12 Usługi świadczone przez sportowców
93.19.12.0 Usługi świadczone przez sportowców
93.19.13 Usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją
93.19.13.0 Usługi wspomagające działalność związaną ze sportem i rekreacją
93.19.19 Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją
93.19.19.0 Pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją
93.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
93.21 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WESOŁE MIASTECZKA I PARKI ROZRYWKI
93.21.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WESOŁE MIASTECZKA I PARKI ROZRYWKI
93.21.10 Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki
93.21.10.0 Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki
93.29 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
93.29.1 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ
93.29.11 Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż
93.29.11.0 Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż
93.29.19 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.19.0 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.2 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ
93.29.21 Usługi związane z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami „światło i dźwięk”
93.29.21.0 Usługi związane z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami „światło i dźwięk”
93.29.22 Usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych
93.29.22.0 Usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych
93.29.29 Pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.29.0 Pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja S – POZOSTAŁE USŁUGI

Dział 94 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

94.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNE
94.11 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE I PRACODAWCÓW
94.11.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE I PRACODAWCÓW
94.11.10 Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców
94.11.10.0 Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców
94.12 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE
94.12.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE
94.12.10 Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne
94.12.10.0 Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne
94.2 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
94.20 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
94.20.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
94.20.10 Usługi świadczone przez związki zawodowe
94.20.10.0 Usługi świadczone przez związki zawodowe
94.9 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
94.91 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE RELIGIJNE
94.91.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE RELIGIJNE
94.91.10 Usługi świadczone przez organizacje religijne
94.91.10.0 Usługi świadczone przez organizacje religijne
94.92 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE POLITYCZNE
94.92.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE POLITYCZNE
94.92.10 Usługi świadczone przez organizacje polityczne
94.92.10.0 Usługi świadczone przez organizacje polityczne
94.99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
94.99.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POZOSTAŁE ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE (Z WYŁĄCZENIEM PRZYZNAWANIA DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE), GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
94.99.11 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę praw człowieka
94.99.11.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę praw człowieka
94.99.12 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę środowiska
94.99.12.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę środowiska
94.99.13 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych specjalnych grup społecznych
94.99.13.0 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych specjalnych grup społecznych
94.99.14 Usługi wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia ludności i inicjatyw społecznych
94.99.14.0 Usługi wspomagające działania na rzecz poprawy warunków życia ludności i inicjatyw społecznych
94.99.15 Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe
94.99.15.0 Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe
94.99.16 Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne
94.99.16.0 Usługi świadczone przez stowarzyszenia kulturalne i rekreacyjne
94.99.17 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje społeczne
94.99.17.0 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje społeczne
94.99.19 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
94.99.19.0 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
94.99.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE
94.99.20 Usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie
94.99.20.0 Usługi związane z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie

Dział 95 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

95.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
95.11 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
95.11.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
95.11.10 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.11.10.0 Usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12 USŁUGI NAPRAWY SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
95.12.1 USŁUGI NAPRAWY SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
95.12.10 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
95.12.10.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
95.2 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
95.21 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
95.21.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
95.21.10 Usługi naprawy i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.21.10.0 Usługi naprawy i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
95.22.1 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
95.22.10 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.22.10.0 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23 USŁUGI NAPRAWY OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
95.23.1 USŁUGI NAPRAWY OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
95.23.10 Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych
95.23.10.0 Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych
95.24 USŁUGI NAPRAWY MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
95.24.1 USŁUGI NAPRAWY MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
95.24.10 Usługi naprawy mebli i wyposażenia domowego
95.24.10.0 Usługi naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego
95.25 USŁUGI NAPRAWY ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII
95.25.1 USŁUGI NAPRAWY ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII
95.25.11 Usługi naprawy zegarów i zegarków
95.25.11.0 Usługi naprawy zegarów i zegarków
95.25.12 Usługi naprawy biżuterii
95.25.12.0 Usługi naprawy biżuterii
95.29 USŁUGI NAPRAWY POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
95.29.1 USŁUGI NAPRAWY POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
95.29.11 Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego
95.29.11.0 Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego
95.29.12 Usługi naprawy rowerów
95.29.12.0 Usługi naprawy rowerów
95.29.13 Usługi napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
95.29.13.0 Usługi napraw i konserwacji instrumentów muzycznych
95.29.14 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu sportowego
95.29.14.0 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu sportowego
95.29.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
95.29.19.0 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dział 96 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI

96.0 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI
96.01 USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
96.01.1 USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
96.01.11 Usługi prania samoobsługowego w urządzeniach na monety
96.01.11.0 Usługi prania samoobsługowego w urządzeniach na monety
96.01.12 Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną
96.01.12.0 Usługi czyszczenia chemicznego wszelkiego rodzaju odzieży, włączając odzież futrzaną
96.01.13 Usługi prasowania
96.01.13.0 Usługi prasowania
96.01.14 Usługi farbowania i barwienia
96.01.14.0 Usługi farbowania i barwienia
96.01.15 Usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych w domu
96.01.15.0 Usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych w domu
96.01.19 Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych
96.01.19.0 Pozostałe usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych
96.02 USŁUGI FRYZJERSKIE I POZOSTAŁE USŁUGI KOSMETYCZNE
96.02.1 USŁUGI FRYZJERSKIE I POZOSTAŁE USŁUGI KOSMETYCZNE
96.02.11 Usługi fryzjerskie damskie
96.02.11.0 Usługi fryzjerskie damskie
96.02.12 Usługi fryzjerskie męskie
96.02.12.0 Usługi fryzjerskie męskie
96.02.13 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
96.02.14 Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
96.02.14.0 Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
96.02.19 Usługi kosmetyczne pozostałe
96.02.19.0 Usługi kosmetyczne pozostałe
96.02.2 LUDZKIE WŁOSY, NIEOBROBIONE
96.02.20 Ludzkie włosy, nieobrobione
96.02.20.0 Ludzkie włosy, nieobrobione
96.03 USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE
96.03.1 USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE
96.03.11 Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji
96.03.11.0 Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji
96.03.12 Usługi pogrzebowe
96.03.12.0 Usługi pogrzebowe
96.04 USŁUGI ZWIĄZANE Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
96.04.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
96.04.10 Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
96.04.10.0 Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
96.09 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
96.09.1 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
96.09.11 Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi
96.09.11.0 Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi
96.09.12 Usługi towarzyskie
96.09.12.0 Usługi towarzyskie
96.09.13 Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.09.13.0 Usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.09.19 Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.09.19.0 Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja T – USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH; RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE

Dział 97 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

97.0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
97.00 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
97.00.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
97.00.11 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi
97.00.11.0 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi
97.00.12 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku, bez opieki medycznej
97.00.12.0 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku, bez opieki medycznej
97.00.13 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym, bez opieki medycznej
97.00.13.0 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących usługi w zakresie pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym, bez opieki medycznej
97.00.14 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi w zakresie pomocy w życiu codziennym
97.00.14.0 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi w zakresie pomocy w życiu codziennym
97.00.19 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi domowe
97.00.19.0 Usługi gospodarstw domowych zatrudniających pracowników świadczących pozostałe usługi domowe

Dział 98 RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE

98.1 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.10 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.10.1 RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.10.10 Różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
98.10.10.0 Różnorodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
98.2 RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.20 RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.20.1 RÓŻNORODNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE
98.20.10 Różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne
98.20.10.0 Różnorodne usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne

Sekcja U – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE

Dział 99 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE

99.0 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE
99.00 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE
99.00.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE
99.00.10 Usługi świadczone przez organizacje i organy eksterytorialne
99.00.10.0 Usługi świadczone przez organizacje i organy eksterytorialne

Może Cię także zainteresować: zobacz